Projectleider (SB)

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
23-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
1135
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 32 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Profiel organisatie
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.
Samen met onze klanten zorgen wij voor het water in Amsterdam
en een groot gedeelte van Utrecht en Noord-Holland. Een gebied
van 700 km2 met 1,2 miljoen mensen.

Profiel afdeling
Waternet int bij circa 1,2 miljoen klanten facturen voor het verbruik van drinkwater en belastingaanslagen voor de
waterschapsbelasting. Waternet doet dat in opdracht van het
Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en de Gemeente Amsterdam.
Binnen de stad Amsterdam zijn dat voor de drinkwatertaak
ongeveer 420.000 aansluitingen. Voor ca. 100.000 van die
klanten geldt dat ze nu de kosten voor het verbruik van drinkwater
via de maandelijkse huurgelden betalen aan hun
woningcorporatie, die dit met Waternet verrekent. Het project "alle Amsterdammers klant" heeft als doel de wijze van factureren over al onze klanten in Amsterdam gelijk te trekken: rechtstreeks aan Waternet. Het project heeft geen impact op de feitelijke levering van drinkwater. De 100.000 klanten zijn deels bemeterd en deels onbemeterd.

Profiel opdracht

Het projectresultaat bevat drie onderdelen.
Deel I is het bereiken van de bestuurlijke uitlijning tussen de

verschillende belanghebbenden: woningbouwcorporaties,

makelaars, huurdersverenigingen, de gemeente Amsterdam en
Waternet. Overeenstemming moet worden bereikt over de
voorwaarden, termijn en klantimpact van de migratie.
Onderhandelingen zijn reeds in een vergevorderd stadium.
Succesvolle afronding van deel I leidt tot een project GO.
Deel II van het project is het realiseren van een succesvolle
gegevensmigratie van ca. 100.000 klanten uit verschillende
systemen van de verhuurders in het systeem van Waternet
(Mecoms - MS Dynamics). Uitgangspunt hierbij is deze klantgroep
zonder hinder voor de klant te migreren, waarbij in het
migratieproces ten minste 80% actief kiest voor uitsluitend digitale facturatie. Datakwaliteit, in het bijzonder de validatie en verrijking van gegevens voordat ze gemigreert worden zijn hier belangrijke aandachtspunten. De migratiestrategie is nog te bepalen. De benodigde aanpassingen aan applicaties kunnen worden belegd in het lopende ritme van onze scrumteams.

Deel III van het project is het succesvol hervatten van het
facturatieproces bij onze "nieuwe" klanten en het proactief
communiceren en begeleiden van de klanten voor, tijdens en na
deze migratie. Uitgangspunt is het behouden van een excellente
klanttevredenheid, waarbij speciale aandacht moet zijn voor het
realiseren van een optimale klantbeleving rondom het gegeven
dat kosten die vroeger in het huurgeld zaten, nu rechtstreeks
moeten worden voldaan aan Waternet en niet meer aan de
verhuurder of verhuurmakelaar. De kern van het resultaat ligt in
intensieve (digitale) en proactieve communicatie over alle
kanalen, ook die van de migrerende partijen. Nagenoeg al deze
huishoudens hebben reeds een betalingsrelatie met Waternet, via
het voldoen van de waterschapsbelasting.

De projectleider rapporteert aan de opdrachtgever het hoofd
Aansluiting, Verbruik en Inning en de programmamanager van het
flankerende IT programma waarbinnen de Agile scrumteams
ondergebracht zijn. De projectleider is daarom onderdeel van het
programmateam, maar formeert om draagvlak en sturing te
vergemakkelijken ook een eigen stuur- of klankbordgroep over de
verschillende organisaties heen. Deze governance structuur is
nog niet definitief. De projectleider werkt intensief samen met
onder andere de programmakwaliteitsmanager, de bestaande
scrumteams en interne en externe leveranciers en stakeholders.
De projectleider stuurt een zelf te formeren projectteam aan
binnen de programmaorganisatie, en heeft prioriteit in de backlogs
van bestaande teams. De programmaorganisatie is informeel,
dynamisch en werkt aan het streven Waternet de beste (digitale)
dienstverlener in de watersector te maken.
De streefdatum voor de start van de migratie is 1 juni 2016.

Eisen

U voegt een curriculum vitae van de kandidaat toe in de map
achter deze vraag, waarin duidelijk zijn/haar werkervaring blijkt
zoals in de eisen en wensen hierna beschreven. Het cv is
maximaal 3 pagina's lang en in de Nederlandse taal.

De kandidaat is in het bezit van minimaal een erkend HBO
diploma (4-jarige HBO opleiding).
Dit dient duidelijk te blijken uit het CV. Een kopie van het diploma
dient te worden toegevoegd

De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar
aantoonbaar ervaring met succesvolle grootschalige
gegevensmigraties die van invloed zijn op facturatieprocessen.
Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV van kandidaat.

De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 4
jaar ervaring met werken in een omgeving met verschillende ITen
projectmanagementmethoden.
Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV van kandidaat.

De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar ervaring
met het succesvol afronden van een project met complexe
deelresultaten met verschillende deskundigen uit verschillende
aandachtsgebieden.
De kandidaat dient deze ervaring/project op maximaal een half A-
4 specifiek te beschrijven en voegt dit toe aan de map achter deze
vraag.

De kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring
met excellent resultaat met het in project- of programmaverband
inzetten van moderne digitale communicatie in trajecten met
uitstraling en impact op grote groepen eindklanten (minimaal ca.
50.000 klanten).
De kandidaat dient deze ervaring/project op maximaal een half A-
4 specifiek te beschrijven en voegt dit toe aan de map achter deze
vraag.

De kandidaat beschikt over de volgende competenties

  • Resultaatgericht

  • Sterk (eind)-klantgericht

  • Sterk ontwikkelde organisatiesensitiviteit

  • Zeer communicatief

  • Pragmatisch

De kandidaat geeft in een motivatiebrief van maximaal 1 A4 aan
waarom hij voldoet aan de eisen en de wensen.
Deze motivatiebrief moet worden toegevoegd

Wensen

Heeft de kandidaat in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar ervaring
met succesvolle grootschalige gegevensmigraties die van invloed
zijn op facturatieprocessen in de energie-, water- of telecom
sector?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient dit
duidelijk te blijken uit het CV.

Heeft de kandidaat in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar ervaring
met werken in een omgeving met projectmanagementmethode
Agile Scrum ?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient dit
duidelijk te blijken uit het CV.

Heeft de kandidaat in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar ervaring
met testmanagement en geautomatiseerd testen?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient dit
duidelijk te blijken uit het CV.

Eisen procedure

De aangeboden kandidaat is direct na gunning beschikbaar voor
acht maanden voor gemiddeld 36 uur per week. Er is een optie tot
verlenging mogelijk tegen dezelfde condities.

Deadline voor het indienen van de offerte is maandag 2 november
2015 om 8:00 uur.

De matchgesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 6 november

  1. De opdrachtgever zal minimaal 2 kandidaten uitnodigen

voor een matchgesprek.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten