Analist-Ontwerper

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
26-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Nee
Reacties
0
Bekeken
29
Status
Gesloten
Referentie
30151338

Omschrijving

Functienaam
Analist-Ontwerper

Standplaats
Meppel

Startdatum
18-01-2016

Einddatum
15-07-2016

Optie tot verlenging
ja, in overleg

Uren per week
36

Opdracht omschrijving
De analist/ontwerper kent de organisatie, de werkwijzen en het werk van de diender. Afhankelijk van het onderwerp dat opgepakt moet worden, verschilt het welk aandachtsgebied van belang is (bijv. handhaving, opsporing, dienstverlening). De analist/ontwerper kan zich snel inwerken op een nieuw vakgebied door het lezen van stukken en spreken met mensen. Hij is zelf in staat te onderscheiden welke informatie hij nodig heeft en welke mensen hij moet spreken. Hij heeft een hoog zelforganiserend vermogen, werk zelfstandig en efficiënt. Hij kan op een constructieve wijze omgaan met informatie die onduidelijk, tegenstrijdig en zeer verschillend in abstractieniveau is. De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het beschrijven en inrichten van processen en is in staat alternatieve inrichtingen van processen en ondersteuning daarvan tov elkaar te beoordelen. Hij kent relevante wettelijke kaders en kan die toepassen. Belangrijk is dat de analist zaken echt afmaakt, ook als dat veel en gedetailleerd werk met zich meebrengt. De analist is functionele vraagbaak vd modelleurs die het werk van de analist naar het OPP-model vertalen en voor programmeurs en testers..

De analist/ontwerper spreekt met de klant over zijn/haar wensen en zet deze om in een bruikbaar tussenproduct die door een modelleur gebruikt kan worden in het verdere ontwikkelproces.

Doelstelling
De analist/ontwerper analyseert de werkstromen en de informatie die daarbij gebruikt en gecreëerd wordt. Hij overziet de grote lijnen en heeft oog voor details. Hij documenteert alle relevante bedrijfsregels en niet-functionele eisen. Hij beschrijft de mogelijke activiteiten die daarbij uitgevoerd worden en de rollen en functies en organisatieonderdelen die daarbij een rol spelen. Hij onderhoudt de verbinding met d organisatieontwikkeling (zoals het programma Standaardisatie Werkprocessen, het werk van de TRIO's en portefeuillehouders).

Verantwoordelijkheden
Requirements opleveren, ontwerpen opleveren Actief teamlid (zoals vereist door Scrum)

Vakmatige taken
Requirements vastleggen, ontwerpen realiseren, overleg met eingebruikers, user stories

  1. In staat zijn om interviews te kunnen voeren met een klant zonder IT-kennis

  2. Requirements vastleggen (atomair, eenduidig, etc,)

  3. Overeenkomen met de klant wat de domeinentiteiten zijn (zelfstandige naamwoorden)

  4. Overeenkomen met de klant wat het gewenst gedrag is (werkwoorden)

  5. Ontwerpen maken die de optimale uitkomst weergeven van de te modelleren of te bouwen functionaliteit

  6. Voor een modelleur bruikbaar tussenproduct opleveren (Use-cases of powerpoints)

  7. Overzicht kunnen houden over wat al eerder is gevraagd en controleren of dat dan herbruikbaar is voor deze klant (op functioneel niveau)

Leidinggevende taken
nvt
Contacten

Scrum team, eindgebruikers

Inzet in de lijn of project
lijn

Opleiding
Minimaal een afgeronde erkende opleiding HBO opleiding in een ict gerelateerde opleidingsrichting is een wens.

Aanvullende opleidingen op het gebied van Requirements Engineering zijn een wens.

Een afgeronde erkende Agile/Scrum certificering is een wens.

Werkervaring
In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als analist/ontwerper is een eis.

In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als requirements engineer is een eis.

Aantoonbare ervaring met de vertaling van user stories naar requirements is een wens.

Aantoonbare ervaring met het programmeren op mobiele omgevingen, bijvoorkeur android os is een wens.

Aantoonbare werkervaring bij de organisatie en het domein Openbare Orde en Veiligheid is een wens

Aantoonbare werkervaring op basis van SCRUM is een wens

Competenties

Probleemanalyse
Overtuigingskracht
Initiatief
Klantgerichtheid
Leervermogen
Samenwerken

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
data volgen
Terugkoppeling offertes
06-11-201
Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria

Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's

Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring

De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 18-01-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 15-7-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
Probleemanalyse
Overtuigingskracht
Initiatief
Klantgerichtheid
Leervermogen
Samenwerken
Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als analist/ontwerper is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat

In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als requirements engineer is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat

Inhoudelijke CV wensen
25 %
In de afgelopen 5 jaar meer dan 2 jaar ervaring als requirements engineer is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat

Scoreverdeling

2-3 jaar ervaring:1/5
3-5 jaar ervaring:3/5

5 jaar of meer: 5/5

20 %
In de afgelopen 5 jaar meer dan 2 jaar ervaring als analist/ontwerper is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat

Scoreverdeling

2-3 jaar ervaring:1/5
3-5 jaar ervaring:3/5

5 jaar of meer: 5/5

10 %
Aantoonbare ervaring met de vertaling van user stories naar requirements is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat
10 %
Aantoonbare werkervaring op basis van SCRUM is een wens. Dit moet duidelijk benoemd zijn in CV van de kandidaat.
10 %
Minimaal een afgeronde erkende opleiding HBO opleiding in een ict gerelateerde opleidingsrichting is een wens. U dient een duidelijk leesbaar kopie van het behaalde diploma toe te voegen aan de aanbieding.
10 %
Een afgeronde erkende Agile/Scrum certificering is een wens. U dient een duidelijk leesbaar kopie van het behaalde diploma toe te voegen aan de aanbieding.
5 %
Aantoonbare ervaring met het programmeren op mobiele omgevingen, bijvoorkeur android os is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit /benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
5 %
Aantoonbare werkervaring bij de organisatie of binnen het domein Openbare orde en Veiligheid is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
5 %
Aanvullende opleidingen op het gebied van Requirements Engineering zijn een wens. U dient een duidelijk leesbaar kopie van het behaalde diploma toe te voegen aan de aanbieding.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor dinsdag 3 november 17:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten