Senior Financial Auditor

Opdrachtgever
Agium Financiele Detachering B.V.
Geplaatst op
27-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
420
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Functie

Senior Financial Auditor

Verwachte startdatum

Medio november/ begin december

Periode

4 maanden

Uren per week

32 - 40 (voorkeur voor fulltime)

Plaats

Den Haag

Voor onze relatie, gevestigd in Den Haag, zijn wij op zoek naar 2 Financial Auditors.

Opleidingsniveau
Beschikt over een relevante afgeronde academische opleiding, is afgestudeerd als registeraccountant,
certificeringsbevoegd en -zonder opgelegde maatregelen- ingeschreven in het accountantsregister van de NBA, en/of het Register van gekwalificeerde IT-auditors (RE's) en/of het Register van de Stichting Verenigde Register Operational Auditors. Heeft ruime ervaring met verschillende audits binnen de
Rijksoverheid (>5 jaar).

Te verrichten werkzaamheden
De werkzaamheden sluiten aan op de werkwijze van onze organisatie en kunnen betrekking hebben op
het gehele auditproces. Welke werkzaamheden daadwerkelijk benodigd zijn is afhankelijk van het
moment waarop de inzet plaatsvindt gedurende het controlejaar. De ingehuurde auditor treedt op
namens de opdrachtgever.

Auditplanning

 • Bepaalt richting, proces en inhoud bij standaard audits (jaarrekeningcontrole);

 • Schrijft plannen van aanpak voor audits (financieel beheer) of auditprogramma’s voor maatwerkaudits (bedrijfsvoering); ook indien sprake is van een meer complexe omgeving/context;

 • Coördineert, plant en bewaakt de voortgang van standaard- en maatwerk audits;

 • Signaleert knelpunten bij de opzet en organisatie van de uit te voeren audits. Evalueert of er voldoende en geschikte controle-informatie is verzameld voor uitgevoerde audit (vaststellen dat audit vaktechnisch verantwoord is uitgevoerd).

Uitvoering audits en reviews

 • Voert zelfstandig maatwerk, standaard audits en/of reviews uit;

 • Beoordeelt de toereikendheid van de aangetroffen/ingerichte (administratieve) organisatie en de daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen;

 • Signaleert knelpunten bij de opzet en ontwikkeling van de organisatie en biedt oplossingen;

 • Evalueert uitgevoerde auditwerkzaamheden van interne auditfunctie;

 • Stelt vast in hoeverre de interne audit werkzaamheden vaktechnisch verantwoord zijn uitgevoerd;

 • Beoordeelt in hoeverre het jaarverslag voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen.

Rapportage uitkomsten audits

 • Stelt (concept)rapportages op;

 • Doet aanbevelingen ten aanzien van de toereikendheid van de aangetroffen/ingerichte interne beheersing;

 • Presenteert auditresultaten aan het ter zake verantwoordelijke management en de opdrachtgever;

 • Evalueert bevindingen en formuleert oordeel over de financiële informatie in de jaarrekening en/of de niet-financiële informatie.

Algemene werkzaamheden

 • ontwikkelen medewerkers;

 • verzorgt en zorgt voor een actief proces van kennisdeling (‘brengen en halen’);

 • signaleert knelpunten bij de opzet en ontwikkeling van de organisatie en biedt oplossingen;

 • draagt bij aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Kennis en ervaring

De kandidaat beschikt over aantoonbare

 • Kennis en ervaring over het uitvoeren van reviews.

 • kennis van de planning- en controlcyclus bij de (rijks)overheid;

 • kennis van het auditbeleid bij de (rijks)overheid;

 • kennis van auditprincipes, onderzoeksmethoden en -technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits;

 • kennis van de regelgeving, voorschriften en procedures op het gebied van overheidsauditing;

 • vaardigheid in het coördineren van de uitvoering van audits en het begeleiden van medewerkers;

 • vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen;

 • vaardigheid in het adviseren van het management inzake onderzoeksbevindingen;

 • vaardigheid in het presenteren van onderzoeksbevindingen in rapporten, in zowel vakinhoudelijk juiste als organisatorisch/bestuurlijk begrijpelijke termen;

 • ervaring met het uitvoeren van auditwerkzaamheden, bij voorkeur bij de overheid (> 5 jaar);

 • beheerst het auditvak in brede zin.

Functie-eisen

 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;

 • realiseren gedegen oordeelsvorming;

 • positief-kritische instelling;

 • analytisch vermogen;

 • het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;

 • het kunnen leggen van verbanden;

 • het aanbrengen van een logische structuur in een veelheid van informatie;

 • volgen, controleren en sturen van de voortgang van de vooraf gestelde doelen en eventueel bijsturen;

 • sociaal en communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling);

 • pro-actief zijn;

 • flexibele inzetbaarheid;

 • gevoel hebben voor politieke belangen;

 • neemt verantwoordelijkheid en legt verantwoording af;

 • actieve inbreng in werkoverleggen en bij de organisatie van de werkzaamheden.

Competenties

 • aanpassingsvermogen;

 • omgevingsbewustzijn;

 • overtuigingskracht;

 • oordeelsvorming;

 • plannen en organiseren;

 • organisatiesensitiviteit.

Heeft u interesse? Graag zien wij uw CV + motivatie + uurtarief inclusies reis- en verblijfkosten (ex. BTW) tegemoet.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten