Technisch Projectleider 3X

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
27-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
1
Bekeken
417
Status
Gesloten
Referentie
30151353

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reactie op de aanvraag voor Technisch Projectleider.
Wij hebben onze selectie afgerond. Hierbij zijn de kandidaten die zijn aangeboden op de hoogte gesteld.
Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van aanbieding, dan hebben wij uw profiel niet geselecteerd voor deze opdracht.

Mocht u in de toekomst weer een interessante opdracht zien dan ontvangen wij graag opnieuw uw reactie. Indien u nog vragen heeft kunt u een mail sturen naar recruitment@it-staffing.nl, onder vermelding van functienaam en aanvraagnummer.

Met vriendelijke groet,

Recruitment IT-Staffing Business Services


Omschrijving

Functienaam
Technisch Projectleider 3X
Standplaats
Odijk
Startdatum
04-01-2016
Einddatum
30-06-2016

Optie tot verlenging
ja, in overleg

Uren per week
36 uur per week, verdeeld over 4 a 5 dagen

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het dienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interim management, Projectondersteuners, Project en Programma Office en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de organisatie. Deze programma's en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten.

Doelstelling
Uitvoeren en ondersteunen van diverse IV gerelateerde deelprojecten.

Verantwoordelijkheden
Mede verantwoordelijk voor de realisatie van complexe (sterk organisatorisch) deelprojecten op het terrein van informatievoorziening.
Draagt mede zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken
Je leidt de IM en ICT gerelateerde (deel) projecten, die geïnstalleerd, getest en geïmplementeerd dienen te worden binnen de rekencentra. Daarbij heb je te maken met alle onderdelen die binnen het rekencentrum actief zijn, zoals Inkoop, Lokale Ondersteuning, maar ook Floormanagement, Servicecoordinatie etc. Kennis van, of affiniteit met werk binnen een rekencentrum is een pre. Een hands-on mentaliteit is gewenst.

Leidinggevende taken
Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project.

Contacten
Ja, leveranciers van hard en software, leveranciers van diensten. Projectmedewerkers, collega's van andere lijn afdelingen.

Opleiding
Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding is een eis.
Een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica of technische bedrijfskunde is een wens.
De behaalde geldige Prince2 Practitioner certificering is een wens.
De behaalde IPMA D certificering is een wens.

Werkervaring
In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectleider binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis.
In de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar relevante ervaring met het operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (bijvoorbeeld beheerders, analisten, ontwikkelaars). Deze ervaring moet zijn opgedaan binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT en of IM oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz. Dit is een eis.
Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement in de organisatie is een wens.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid is een wens.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement op het niveau van IPMA D is een wens.
Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een wens.

Competenties
Kerncompetenties
•Organisatiesensitiviteit
•Klantgerichtheid
•Overtuigingskracht
•Organiseren
•Netwerken

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
data volgen.
Terugkoppeling offertes
13-11-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 4-1-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-6-2016 voor 36 uur per week, verdeeld over 4 a 5 werkdagen
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
Organisatiesensitiviteit
Klantgerichtheid
Overtuigingskracht
Organiseren
Netwerken
. Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectleider (Let op niet als projectmanager!) binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

In de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar relevante ervaring met het operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (bijvoorbeeld beheerders, analisten, ontwikkelaars). Deze ervaring moet zijn opgedaan binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat

Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding is een eis. Een kopie van het behaalde examendiploma dient te worden bijgevoegd bij uw aanbieding.

In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar relevante, aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT en of IM oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz. Dit is een eis.
Licht uw ervaring toe in een aparte motivatie. Benoem hierin duidelijk wat de begin- en einddatum van het project was, wat uw functie was, wat de omvang van het project was, de complexiteit van het project, wat uw verantwoordelijkheden waren en wat het behaalde resultaat was.

Inhoudelijke CV wensen
40 %
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement gebaseerd op IPMA D is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
Toon doormiddel van een aparte motivatie aan dat u het vak projectmanagement gebaseerd op de IPMA D principes beheerst en benoem hierin duidelijk wat de begin- en einddatum van het project was, wat uw functie was, wat de omvang van het project was, de complexiteit van het project, wat uw verantwoordelijkheden waren en wat het behaalde resultaat was.

Score verdeling

Bij niet aangetoond of minder dan 1 jaar - 0/5

Bij 1 tot 2 jaar

1/5

Bij 2 jaar tot 3 jaar

2/5

Bij 3 jaar tot 4 jaar

3/5

Bij 4 jaar tot 5 jaar

4/5

Bij 5 jaar of meer

5/5

15 %
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

Score verdeling

Bij niet aangetoond of minder dan 1 jaar - 0/5

Bij 1 tot 2 jaar

1/5

Bij 2 jaar tot 3 jaar

2/5

Bij 3 jaar tot 4 jaar

3/5

Bij 4 jaar tot 5 jaar

4/5

Bij 5 jaar of meer

5/5

15 %
De behaalde IPMA D certificering is een wens. Een kopie van het behaalde examendiploma dient te worden bijgevoegd bij uw aanbieding.
10 %
De behaalde geldige Prince2 Practitioner certificering is een wens. Een kopie van het behaalde examendiploma dient te worden bijgevoegd bij uw aanbieding
10 %
Een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica of technische bedrijfskunde is een wens. Een kopie van het behaalde examendiploma dient te worden bijgevoegd bij uw aanbieding.
5 %
Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
5 %
Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement in de organisatie is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor 2 november 11:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten