Medewerker Backoffice / Medewerker servicedesk

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
29-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
501
Status
Gesloten
Referentie
1201

Afrondingstoelichting

Goedemorgen,

Helaas gaan wij voor deze aanvraag niet op uw aanbieding in.
Er zijn kandidaten geselecteerd die in onze ogen beter op de aanvraag passen. Deze keuze is gebaseerd op kennis van de gevraagde skills of klantervaring.

Hartelijk dank voor uw moeite en graag teamen wij weer met u bij een volgende passende aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Wendy van Ooijen
Quest4


Omschrijving

Functiebenaming : Medewerker Backoffice

Dienstonderdeel/post : SSC-ICT Haaglanden/

Indicatie plaatsingsduur in maanden : 7 maanden

De functie van Medewerker ICT/Techniek is gericht op het ontvangen, beoordelen en doorsturen van ICT/informatiebeheer-vragen (1e lijnsondersteuning) en het verrichten van technische/ICT (ondersteunende) werkzaamheden (2e lijnsondersteuning):

 (coördinatie) ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter met een gevarieerdheid in diversiteit en complexiteit in problematiek

SPECIFIEKE FUNCTIE-INFORMATIE

De Medewerker Backoffice heeft een belangrijke rol bij het uitvoeren en het administreren van werkzaamheden waarvoor het Backoffice uit hoofde van de uit te voeren processen verantwoordelijk is. Daarnaast is de Medewerker Backoffice verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen en het oplossen van incidenten met betrekking tot de betreffende aandachtgebieden die voortvloeien uit de uit te voeren processen .

De Medewerker Backoffice zal binnen het kader van het normprofiel verantwoordelijk zijn voor het vanuit het
toegewezen aandachtsgebied bijdragen aan het uitvoeren van werkzaamheden binnen het toegewezen aandachtsgebied. Het gaat hier met name om de uitgifte, ondersteuning en administratie van mobiele apparatuur, het adviseren bij gebruik van de versterkte middelen, de ondersteuning bij crisissen, verhuizingen en evenementen, de baliedienst (On-site support), de ondersteuning van de Gebruikersondersteuners (GO) op de posten, de uitvoering van vastgestelde standaard changes, het oplossen van incidenten op het gebied van telefonie en netwerkaansluitingen, het toekennen van software en de logistiek met betrekking tot werkplekken in binnen- en buitenland.

RESULTAATGEBIEDEN

De resultaten zijn onderverdeeld in ICT werkzaamheden en in werkzaamheden op het gebied van de electronica- of installatietechniek.

 ICT

 Techniek

RESULTATEN/ TAKEN

ICT

ICT werkzaamheden t.a.v. meer complexe dan wel meerdere systemen en/of applicaties

 back office functionaliteit verzorgd

 gebruikers ondersteund en geïnstrueerd

 applicaties en systemen beheerd

 installatie en inrichting van applicaties en systemen verzorgd

 intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen/leveranciers

 (informatie)beveiliging verzorgd

 technische infrastructuur en besturingssystemen beheerd

 de systeemdocumentatie beheerd

 gebruikersprotocollen en procedures opgesteld

 voorstellen voor aan te schaffen hard- en software

 voorstellen ten behoeve van verdere (systeem)ontwikkeling en optimalisatie gebruik

  1. Techniek

Specialistisch-technische voorbereidende werkzaamheden

 aan meerjarige onderhoudsplannen bijgedragen

 (technische) ontwerpen, tekeningen, bestekken e.d. opgesteld

 aanbesteding van minder omvangrijke werken, budgetten bewaakt controles en inspecties uitgevoerd

 specialistisch-technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd

 onderhoud en het (laten) oplossen van storingen door derden geleverde diensten

 (storings)meldingen en klachten onderzocht en behandeld, bijzonderheden gesignaleerd en aanpassingen voorgesteld

 gebruikers geïnformeerd over gebruik van meer complexe apparatuur en (technische) installaties

 voorstellen gedaan betreffende specialistisch beheer en onderhoud en over technische aspecten bij
aanschaffingen van apparatuur/instrumenten, etc.

 administratie over (afgehandelde) storingen bijgehouden

SPEELRUIMTE/KADERS

 wet- en regelgeving op het werkterrein en procedures, werkprocessen en afspraken

 keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt

 inspelen op wensen van gebruikers en wijzigingen in de regelgeving.

 beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

CONTACTEN

 inhoudelijke afstemming over gebruik en/of levering van producten en diensten waarbij verschillende belangen kunnen optreden tussen (gebruikers)wensen en (technische) mogelijkheden en organisatiebelangen

KENNIS- EN VAARDIGHEIDSVEREISTEN

 vaktechnische of administratietechnische kennis

 inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces

 inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

 communicatieve, improviserende, organiserende en coördinerende vaardigheden

COMPETENTIES

 Klantgerichtheid

 Kwaliteitsgerichtheid

 Resultaatgerichtheid

Hieronder kunnen zonodig nog maximaal 3 competenties worden weergegeven nadrukkelijk benodigd voor

vervulling van de functie.

 Samenwerken

 Initiatief

 Creativiteit

WERK- EN DENKNIVEAU VAN DE FUNCTIE/ AANVULLENDE OPLEIDINGEN EN KENNIS

 MBO werk- en denkniveau

Afhankelijk van het aandachtsgebied

 Kennis van de betreffende ITIL-processen

 MCSE kennisniveau

 Communicatief sterk

 Werkt graag in teamverband

 Druk(te)bestendig

 Flexibele instelling

WERKOMGEVING

SSC-ICT verleent ondersteuning op een breed palet van diensten (“alles waar een stekker aan zit”) aan alle medewerkers bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet alleen de medewerkers op het departement maar ook alle medewerkers die werken op de ambassades, de Consulaat Generaals en Permanente Vertegenwoordigingen in de hele wereld.

Bijzonderheden

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Indien kandidaten wordenuitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op 06-11-2015 a.s. tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten