Adviseur Professionaliseren Project, Programma en Portfoliomanagement

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
30-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
1
Bekeken
568
Status
Gesloten
Referentie
30151368

Omschrijving

Adviseur Professionaliseren Project, Programma en Portfoliomanagement

Functienaam

Adviseur Professionaliseren Project, Programma en Portfoliomanagement (P3)

Standplaats
Utrecht

Startdatum
04-01-2016

Einddatum
31-05-2016

Optie tot verlenging
Ja

Uren per week
36

Opdracht omschrijving
Als adviseur P3 verzorg je een analyse over de huidige werking van knelpunten binnen project- en programmamanagement binnen de organisatie onderdelen van de analyse vormen onder meer de werking van stuurgroepen, implementatie van projecten, batenmanagement en de governance structuren. Je adviseert belanghebbenden, zoals DIM, DICT en AVP, over de huidige werking en het verbeterpotentieel van P3.

Doelstelling
Regie en Coördinatie (R en C) is een nieuwe sector binnen de Dienst Informatiemanagement van het bedrijf die zich vooral toelegt op portfoliomanagement in de uitvoering.
De Afdeling Portfoliomanagement richt zich op de organisatie brede, aan IV gerelateerde projecten, programma's en andere gerelateerde werkzaamheden. Het betreft onder andere het programma- en projectenportfolio en de beheerportfolio gericht op vernieuwing en verbetering van de IV dienstverlening aan de organisatie. Daarnaast beheert en bewaakt de afdeling de standaarden en processen voor het (uitvoerings-)portfoliomanagement op het terrein van de informatievoorziening. Verder zetten de medewerkers van de afdeling portfolio's op, bewaken en onderhouden zij deze en adviseren zij het lijnmanagement over wijzigingen op portfolio's en de prioritering binnen portfolio's.
Samen met de andere diensten coördineert R en C een verbeteringsprogramma op het gebied van project- en programmamanagement.

Verantwoordelijkheden
Je bevordert de deskundigheid van collega's door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen en fungeert als mentor.

Werkervaring

Eisen

Minimaal 2 jaar aantoonbaar relevante werkervaring als Project of Programmamanager binnen de publieke sector opgedaan in de afgelopen 5 jaren.

Minimaal 1 jaar (± fultime) aantoonbare werkervaring als Adviseur voor het professionaliseren van project- en programmamanagement opgedaan in de afgelopen 4 jaren.

De behaalde Prince2 Foundation certificering is een eis.

Wensen

Meer dan 2 jaar (± fultime) aantoonbaar relevante werkervaring als Project, Programma of Portfoliomanager binnen de publieke sector opgedaan in de afgelopen 8 jaren.

Meer dan 1 jaar (± fultime) aantoonbaar relevante werkervaring als Adviseur voor het professionaliseren van project, programma en portfoliomanagement binnen de publieke sector opgedaan in de afgelopen 8 jaren.

Meer dan 1 jaar (± fultime) aantoonbare werkervaring met multidisciplinaire vraagstukken en complexe projecten, bij voorkeur op het gebied van de informatievoorziening binnen de publieke sector. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.

Competenties

 • Je bent proactief ingesteld en beschikt over organisatievermogen en organisatiesensitiviteit.

 • Je kunt goed luisteren, beschikt over overtuigingskracht en kunt uitstekend coachen.

 • Daarnaast beschik je over de competenties: maatschappelijke oriëntatie, klantgerichtheid, netwerkvaardigheid en systeemdenken.

Planning / Afspraken
Intake gesprekken

De intakegesprekken vinden op 9 november plaats.

Terugkoppeling offertes
06-11-2015
Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

25 %

Gewicht van kwaliteit

75 %

Uitleg gunningscriteria

Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Aanvullende informatie
Aanvullende Informatie

Nadrukkelijk verzoeken wij u telefonisch geen contact op te nemen met de organisatie om vragen te stellen inzake deze aanvraag. Vragen betreffende deze aanvraag kunnen uitsluitend in de webapplicatie van de organisatieworden voorgelegd. Alle leveranciers worden vervolgens door middel van de nota van inlichtingen, 1 a 2 dagen na sluiting van de vragenperiode, in de webapplicatie op de hoogte gesteld van de antwoorden op deze vragen.

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Het bedrijfbehoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Tarieven
Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de organisatie voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief benvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Screening

De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Tarief
Geen limieten
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 04 januari 2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31 mei 2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U kunt gebruikmaken van de bijgevoegde template. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Sjabloon : CV template Algemeen.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:

 • organisatiesensitiviteit

 • overtuigingskracht

 • proactieve instelling

 • empatisch luisteren

 • netwerkvaardig

Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal 2 jaar aantoonbaar relevante werkervaring als Project of Programmamanager binnen de publieke sector opgedaan in de afgelopen 5 jaren. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.

Minimaal 1 jaar (± fultime) aantoonbare werkervaring als Adviseur voor het professionaliseren van project- en programmamanagement opgedaan in de afgelopen 4 jaren.

Motiveer dat deze ervaring is opgedaan, door de volgende punten te vermelden

 • opdrachtgever(s) / werkgever(s)

 • periode (start- en einddatum)

 • gemiddeld aantal uren per week

 • situatieschets

 • taken

 • resultaten

De behaalde Prince2 Foundation certificering is een eis. Een kopie van het behaalde certificaat dient
te worden bijgevoegd bij de inschrijving.

Inhoudelijke CV wensen
25 %

Meer dan 2 jaar (± fultime) aantoonbaar relevante werkervaring als Project, Programma of Portfoliomanager binnen de publieke sector opgedaan in de afgelopen 8 jaren.

Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat. Benoem zodoende goed de perioden.
40 %

Meer dan 1 jaar (± fultime) aantoonbaar relevante werkervaring als Adviseur voor het professionaliseren van project, programma en portfoliomanagement binnen de publieke sector opgedaan in de afgelopen 8 jaren.

Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat. Benoem zodoende goed de perioden.
20 %

Meer dan 1 jaar (± fultime) aantoonbare werkervaring met multidisciplinaire vraagstukken en complexe
projecten, bij voorkeur op het gebied van de informatievoorziening binnen de publieke sector. Dit moet duidelijk herkenbaar zijn in het CV van de kandidaat.
15 %

Een afgeronde WO opleiding. Een kopie van het behaalde examendiploma dient te worden bijgevoegd aan de inschrijving.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor woensdag 4 november 17:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  18-11-2015 12:19
  Plaats
  Krimpen aan de Lek

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten