Testanalist

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
30-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Meppel
Reacties
0
Bekeken
426
Status
Gesloten
Referentie
30151369

Omschrijving

Testanalist

Standplaats
Meppel
Startdatum
01-02-2016
Einddatum
31-10-2016

Optie tot verlenging
Ja, in overleg

Uren per week
32

Opdracht omschrijving
De Business Intelligence activiteiten (operatie en projecten) van de organisatie zijn georganiseerd binnen een landelijk BI Competency Center (BICC Centraal). Binnen het BICC Centraal worden informatieproducten gerealiseerd en bronsystemen voor het datawarehouse ontsloten.

Verantwoordelijkheden
De testanalist Business Intelligence maakt deel uit van een multidisciplinair team in het BICC en richt zich op het testen van het datawarehouse van de organisatie en de daarop ontwikkelde landelijke informatieproducten. De testanalist rapporteert aan de Product Owner en aan de Testmanager Business Intelligence

Vakmatige taken
Opstellen van detail testplannen en testgevallen. Uitvoeren van de testen en rapporteren daarover.

Contacten
Test-Analisten BI, testmanager BI, ontwikkelaars BI en projectleider BI

Inzet in de lijn of project
Inzet in project.

Opleiding
•Minimaal afgeronde mbo-opleiding is een eis, hbo of hoger is een wens.
•TMAP en ISTQB gevolgd, bij voorkeur gecertificeerd.

Werkervaring
•Ruime (meerjarige) ervaring met het testen van databases en ETL, bij voorkeur op een platform gebaseerd op Oracle en Informatica
•Ervaring met het testen van kubussen en rapportages, bij voorkeur op een Cognos platform
•Ervaring met het analyseren en bewerken van XML berichten
•Begrijpt ster schema's en multi disciplinaire database structuren ( bij voorkeur ook Datavault)
•Kennis en vaardigheden mbt het volgende geldt als een sterke pre:

  • Ervaring met het automatiseren van testsets voor ETL en/of reporting, bv middels Selenium/Cucumber, DBFit/Fitness, Querysurge of vergelijkbaar

    • Ervaring met tools voor het bepalen van datakwaliteit, bv middels DataCleaner, Talend, Informatica dataquality of vergelijkbaar

    • Ervaring met performance testen van datawarehouses en/of rapportages, bv middels Loadrunner

Competenties
•analytische vaardigheden
•samenwerken
•communicatieve vaardigheden
•pro-actief

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats dinsdag 17 november 2015 in Meppel. Gelieve hiermee rekening te houden. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek, ontvangen hier uiterlijk een dag voor de intake bericht over.

Terugkoppeling offertes
30-11-2015
Toelichting gunning
Sortering

Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

10 %

Gewicht van kwaliteit

90 %

Uitleg gunningscriteria

Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. Voor deze aanvraag wordt een Veiligheidsonderzoek uitgevoerd, deze neemt 8-10 weken in beslag na ontvangst van de gegevens. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

TERUGKOPPELING
In de aanvraag wordt de datum van de intakegesprekken aangegeven. Indien u, uiterlijk de dag voordat de intakegesprekken plaatsvinden, nog geen terugkoppeling heeft ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat uw kandidaat niet in de eerste selectie is gekomen. Wellicht dat uw kandidaat, mocht er na de intakegesprekken geen geschikte kandidaat is geselecteerd, nog wordt uitgenodigd voor een volgende ronde. Wij verzoeken u vriendelijk dit proces af te wachten en geen contact op te nemen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-02-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) voor 32 uur per week. Opdrachtduur bedraagt 9 maanden.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient bij voorkeur gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag. Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal afgeronde mbo-opleiding.Een kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.

Minimaal 2 jaar relevante ervaring als testanalistvan een Datawarehouse- en Business Intelligence omgeving opgedaan in de afgelopen 4 jaar. Dit dient per werkervaring duidelijk te worden aangegeven.

Minimaal 2 jaar ervaring als tester van dataintegratie cq ETL processen in de afgelopen 4 jaar. Dit dient per werkervaring duidelijk te worden aangegeven.

Inhoudelijke CV wensen
25 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met processen op het gebied van openbare veiligheid en jusititie, bij voorkeur met operationele processen

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar en meer

5/5

25 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met BI en datawarehouse concepten .

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar en meer

5/5

15 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met het testen van informatieproducten voor eindgebruikers, zoals Cognos

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar en meer

5/5

15 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met grootschalige - met de omgeving van de vergelijkbare- Business Intelligence omgeving

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring

0/5

1-2 jaar ervaring

1/5

2-3 jaar ervaring

2/5

3-4 jaar ervaring

3/5

4-5 jaar ervaring

4/5

5 jaar en meer

5/5

10 %
Afgeronde hbo- of wo-opleiding - IT-gerelateerd -is een wens. Een kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.

Scoreverdeling

Afgeronde hbo-opleiding : 1/5

Afgeronde hbo-opleiding it-gerelateerd: 2/5

Afgeronde wo-opleiding: 4/5

Afgeronde wo-opleiding IT-gerelateerd:5/5
10 %
TMAP en/of ISTQB gevolgd en liefst gecertificeerd. Bewijs van deelname / certificaat dient te worden bijgevoegd.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief 11 november 16:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten