Senior ICT Beheerder Netwerken en Security

Opdrachtgever
Jenrick
Geplaatst op
03-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
464
Status
Gesloten
Referentie
20150996

TOP-Opdrachtgevers

 • Novaccent 23 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • WTS Detachering 28 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Voor één van onze klanten zijn wij op zoek naar een Senior ICT Beheerder Netwerken en Security.

Voor deze functie zal een uitgebreide screening moeten worden doorlopen. Deze zal 6 tot 14 weken in beslag nemen.

Functieomgeving

De werkzaamheden worden verricht binnen het project realisatie ICT koppelvlak, in nauwe samenwerking met de unit Netwerken & Security.
Functionaris is belast met het het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbestendige ICT-infrastructuur zoals beschreven in het ICT architectuurdocument (STG Confi).

Functionaris is belast met het realiseren van en adviseren over de totstandkoming van adequate (virtuele) ICT-faciliteiten, het zelfstandig verrichten van ICT beheerswerkzaamheden ten behoeve van ICT-faciliteiten, en het optreden als steller en beheerder van het technisch ontwerp van de ICT-infrastructuur.

Werkzaamheden

 1. Realiseert en adviseert over het tot stand komen van adequate (virtuele) ICT faciliteiten, door

•Het analyseren en beschrijven van de functies die ICT-faciliteiten moeten vervullen.
•Het specificeren van kwantitatieve gegevens betreffende ICT-faciliteiten.
•Het vaststellen van de eisen waaraan de technische infrastructuur moet voldoen.
•Het doen van impactanalyses van voorgenomen wijzigingen;Hhet toetsen van mogelijke uitwerkingen van wijzigingsvoorstellen aan het vigerende informatievoorzienings- en ICT-beleid (standaarden, voorschriften en procedures).
•Het installeren van applicatieprogrammatuur en het ontwikkelen van procedures voor de verwerking van applicaties en het realiseren van optimale toegang tot en beveiliging van ICT-faciliteiten.
•Het adviseren en ondersteunen bij impactanalyses van wijzigingsverzoeken.
•Het namens BICT deelnemen aan in- en externe overlegfora.
•Het voorbereiden van de technische overgang naar nieuwe ICT-faciliteiten, alsmede het aangeven van de consequenties.

 1. Verricht zelfstandig ICT-beheerswerkzaamheden ten behoeve van ICT-faciliteiten, door

•Het analyseren van de belasting van ICT-faciliteiten en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen.
•Het verrichten van metingen aan faciliteiten en het bewerkstelligen van een optimale werking, beveiliging en gebruik.
•Het bewerkstelligen dat de technische infrastructuurcomponenten voor gegevenstransport, -verwerking en -opslag in functioneel, technisch en operationeel opzicht blijven voldoen aan de eisen.
•Het opstellen van exploitatiehandleidingen en -plannen en het daarbinnen stellen van prioriteiten.
•Het, binnen de gestelde kaders van de procesmanagers, uitvoeren van de processen op het gebied van incident- en probleembeheer en change management.

 1. Plant en bewaakt de exploitatie van ICT-faciliteiten in relatie tot ICT-beheer, door;

•Het voorbereiden, starten en bewaken van exploitatieprocessen.
•Het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieprocessen alsmede het beoordelen ervan op de aspecten correctheid, (interne) consistentie en het voldoen aan normen, uitgangspunten, eisen, richtlijnen en randvoorwaarden.
•Het programmeren en uitvoeren van ad hoc toepassingen voor de selectie, bewerking en presentatie van informatie.
•Het verzorgen van het veiligstellen van de ICT-faciliteiten.
•Het geven van uitvoering aan versiebeheer en het distribueren en ter beschikking stellen van applicatieprogrammatuur.
•Het compleet en actueel houden van de documentatie van ICT-faciliteiten.

 1. Adviseert en verleent ondersteuning aan gebruikers en beheerders van ICTfaciliteiten, door

•Het verzorgen van afstemming tussen producten en diensten, die aan klanten worden geleverd.
•Het adviseren en instrueren van opleidingen en instructies voor gebruikers bij het gebruik van ICT-faciliteiten en over automatiseringstoepassingen, projecten en resultaten en het oplossen van incidenten op eerste- en tweedelijns niveau, zo nodig met behulp van derden.
•Het optreden als coach en adviseur van (junior) ICT beheerders.
•Het adviseren intern de afdeling en naar de rest van de organisatie toe als specialist in de uitvoeringspraktijk betreffende ICT-beheer en het in dit kader participeren in projecten.

 1. Treedt op als steller en beheerder van het technisch ontwerp van de ICT infrastructuur, door

•Het, in samenwerking met de ICT architect, vervaardigen en het onderhouden van het technisch ontwerp van de ICT-infrastructuur.
•Het vertalen van wijzigingsverzoeken naar te nemen technische maatregelen in de ICT infrastructuur.
•Het analyseren van de consequenties van functionele en technische wijzigingen op het technisch ontwerp van de ICT infrastructuur.
•Het vertalen van de functionele klantbehoefte naar technische producten.
•Het uitvoeren van projecten ten einde kwalitatief hoogwaardige technische producten te realiseren die voorzien in de klantbehoefte.

Kennis, inzicht en vaardigheden

•Hoogwaardige, specialistische kennis van ICT-beheer binnen het aandachtsgebied, zodanig dat riskante projecten zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.
•Kennis van projectmanagement methoden en technieken (m.n. PRINCE2).
•Vaardigheid op het gebied van coördineren, organiseren, analytisch denken en proactief optreden.
•Vaardigheid in zelfstandig werken en in coachen van andere medewerkers.
•Vaardigheid in adviseren betreffende het vakgebied, ook aan personen zonder ICTachtergrond.
•Vaardigheid in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
•Kennis van ICT beheer methoden (m.n. ITIL).
•Kennis van en inzicht in (technische) ICT-oplossingen en de consequenties daarvan.
•Vaardigheid in zelfstandig werken en het werken in teamverband.

Kwalificaties

De Senior ICT Beheerder Netwerken en Security is een specialist op één van de aandachtsgebieden van de Unit, te weten netwerkinfrastuctuur of netwerkbeveiliging.

Kennis/Opleidingseisen

•HBO werk- en denkniveau.
•Actuele Cisco certificering op professional niveau, bijvoorbeeld CCNP.
•Ervaring met firewall- en IDS/IPS apparatuur.
•Kennis van / ervaring met IP-vercijfering.
•Kennis van / ervaring met WAN optimalisatie.
•ITIL Foundation (gewenst).
•BISL Foundation (gewenst).
•Prince 2 Foundation (gewenst).
•Kennis van de Engelse taal1 A2, B2, C2, D2.

Ervaringseisen

•Tenminste 3 jaar ervaring als ICT Beheerder.
•Aantoonbare ervaring met het specialisme.

Overige eisen

•Functionaris dient bereid te zijn uitvoering van werkzaamheden en bereikbaarheid buiten de normale diensturen.

Overige opmerkingen

•Functionaris dient op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied en dient bereid te zijn aanvullende scholing / cursussen te volgen.
•Functionaris dient zich voortdurend bewust te zijn van de wettelijke kaders waarbinnen de MIVD dient te handelen. Het overtreden van deze wettelijke kaders kan leiden tot politieke en justitiële incidenten.
•Functionaris dient zeer veiligheidsbewust te zijn. Compromittatie van gerubriceerde informatie kan leiden tot verlies van bronnen, tot veiligheidsincidenten en, in relatie tot internationale partners, tot politieke incidenten.

Projectomschrijving

Als onderdeel van de realisatie van het koppelvlak Symbolon in Zoetermeer is een upgrade noodzakelijk van het Atlas Core netwerk. De benodigde hardware voor de upgrade van het Atlas Core netwerk is separaat al aangekocht.

Overige bijzonderheden

Betrokkenen moeten bereid zijn om een A-EP screening te doorlopen.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  03-11-2015 13:52
  Plaats
  's-Hertogenbosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-11-2015 11:11
  Plaats
  Rijswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten