Medewerker beheer gemeentelijke groenvoorziening

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
04-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
103
Status
Gesloten
Referentie
PR

Omschrijving

Voor de gemeente Venlo ben ik op zoek naar een Medewerker Beheer. In ieder geval tot en met juni 2016 maar met een optie tot verlenging.

Het team Beheer Openbare Ruimte van de afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving is op zoek naar een Medewerker Beheer / groenbeheer.

De Medewerker Beheer / groenbeheer

- Geeft invulling aan de functie Technische medewerker A en de rol van Medewerker Beheer.
- Vervult taken en werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte, met name ten aanzien van het beheer van het openbaar groen, bomen, bossen en natuurgebieden. Werkt daarin op integrale wijze samen met collega’s en partners in de openbare ruimte.
- Geeft invulling aan het eigenaarschap van de openbare ruimte, onderhoudt klantcontacten, verzorgt op integrale wijze de voorbereiding van de benodigde beheer- en onderhoudsmaatregelen, stelt (beheer)plannen op, adviseert met betrekking tot kwaliteit en budget, adviseert over beheeraspecten in beleid en projecten, werkt (beheer)processen uit.
- Zorgt voor inwinning van areaal- en kwaliteitsgegevens, maakt meerjarenprogramma’s, stelt onderhoudsopdrachten op, behandelt vragen, (vergunnings)aanvragen, klachten en meldingen, adviseert gevraagd en ongevraagd over het beheer en instandhouding van de openbare ruimte, initieert en neemt deel aan overleg ten behoeve van kennisdeling en –borging.

Kandidaatomschrijving

Taken en werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte en met name ten aanzien van het beheer van het openbaar groen, bomen, bossen en natuurgebieden:
- Behandelen en beoordelen van meldingen en vragen
- Bewonersparticipatie trajecten aandragen, oppakken en uitvoeren
- Advisering over beheer en onderhoud
- Behandelen van vragen en aandachtpunten vanuit wijkraden
- Uitvoeren of laten uitvoeren inventarisaties en inspecties van bomen
- Advisering met betrekking tot aanvragen kapvergunning
- Afstemming met directe betrokken collega’s

Vaardigheden
- Relevante opleiding minimaal op MBO+ niveau
- In bezit van certificering flora & faunawetgeving niveau 2, VTA en aangevuld met eventueel ecologisch groenbeheer, boom en recht
- Kennis op het gebied van beheer en onderhoud van openbare ruimte, openbaar groen en bomen
- Competenties zelfstandigheid, besluitvaardigheid, flexibiliteit, omgevingsbewustzijn, contactuele effectiviteit
- Minimaal 3 jaar ervaring op voornoemd gebied

Gespreksplanning

De gespreken worden gevoerd in week 47 en week 48.

Toelichting op rooster

Minimaal 32 uur en 4 dagen per week beschikbaar op werklocatie gemeente Venlo.

Werkervaring

Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, als medewerker beheer / groenbeheer. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.

Vervoer

Beschikking over een eigen auto om binnen de gemeentegrenzen locaties te bezoeken.

Opleiding

Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding in de richting van beheer / groenbeheer.

Gevraagde documenten

aanleveren na gunning

◦Kopie ID bewijs (indien ZZP-er)
◦Kopie VAR-verklaring (indien ZZP-er)
◦Bewijs inschrijving KvK niet ouder dan 6 maanden (indien ZZP-er)

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten