Applicatiebeheerder

Opdrachtgever
Centric Netherlands BV afd SP
Geplaatst op
05-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
316
Status
Gesloten
Referentie
S-201508565

TOP-Opdrachtgevers

 • Novaccent 21 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • WTS Detachering 27 opdrachten

Omschrijving

Voor een van onze klanten zijn we op zoek naar een Applicatiebeheerder.

PROFIEL

 • Plannen en organiseren: bepaalt op systematische wijze doelen en prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.

 • stelt prioriteiten

 • stelt concrete doelen

 • komt met plan van aanpak om gesteld doel te bereiken, met duidelijke inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen

 • werkt stap voor stap naar zijn doel toe

 • maakt effectief gebruik van aanwezige kennis en vaardigheden

 • Overtuigingskracht: verkrijgt instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten waarvoor bij de ander in eerste instantie geen draagvlak is.

 • hanteert argumenten die de ander aanspreken

 • brengt zijn voorstellen met enthousiasme en beslistheid

 • draagt op een gevarieerde manier argumenten aan, zowel inhoudelijk als procesmatig

 • doseert zijn argumenten/standpunten op beslissende momenten

Organisatie
Ressorteert hiërarchisch onder de informatiemanager.

Doel van de functie
Het zorgen voor een juiste inrichting en functionaliteit van de geautomatiseerde informatiesystemen.

Werkomschrijving

 • Ontwerpt (definieert), onderhoudt en evalueert samen met de systeemeigenaar de functionele specificaties van de informatiesystemen en stelt deze bij.

 • Past applicaties aan naar aanleiding van gewijzigde c.q. nieuwe functionele specificaties en veranderingen in de gegevens- of technische infrastructuur.

 • Signaleert fouten en prestatievermindering van applicaties en verbetert dit.

 • Plant wijzigingen op basis van met de systeemeigenaar afgestemde prioriteitstelling en coördineert de implementatie van gewijzigde danwel nieuwe softwarereleases.

 • Adviseert de informatiemanager over noodzakelijke aanpassingen en de aanschaf van software en installaties.

 • Stelt procedures, gebruikershandleidingen en dergelijke op ten behoeve van de gebruiker en onderhoudt het functioneel en technisch ontwerp.

 • Instrueert gebruikers en verleent eerstelijns ondersteuning aan gebruikers.

 • Organiseert en voert functionele en technische acceptatietests uit.

 • Bewaakt het correct gebruik van de systemen, de systeemfuncties en de gegevensvelden.

 • Onderhoudt contacten met externe leveranciers in verband met de technische realisatie, het onderhoud, de ontwikkeling en aanpassing van nieuwe (deel-) applicaties.

 • Signaleert veranderingen in de organisatie of werkwijzen waaruit nieuwe gebruikerswensen kunnen ontstaan en vertaalt deze in functionele eisen.

 • Verhelpt door gebruikers gesignaleerde storingen en incidenten (indien nodig een intermediaire functie) en rapporteert over de voortgang.

 • Bewaakt de integriteit, consistentie, uniformiteit, continuïteit en bedrijfswaarde van de informatiesystemen.

 • Verzorgt periodieke managementinformatie zoals overzichten, rapportages, etc. en stelt vaak voorkomende rapporten geautomatiseerd beschikbaar.

 • Signaleert trends in het ICT-vakgebied, vertaalt dit naar de eigen werksituatie en komt met voorstellen om het applicatiebeheer technisch en economisch te verbeteren.

 • Signaleert kwaliteitsverlies van data en bespreekt dit met de gegevenseigenaar.

 • Levert input op de begroting en de beleidsplannen.

 • Initieert, coördineert en participeert in verandertrajecten.

Contactpatroon

 • Intern met alle gebruikers van informatiesystemen.

 • Extern met software- en hardware leveranciers.

Competenties

 • Klantgerichtheid: onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar.

 • vraagt door op wensen en behoeften van de klant

 • komt met voorstellen die inspelen op de belangen van de klant

 • biedt ongevraagd extra service

 • toont belangstelling voor vraagstukken/problemen van de klant

 • Organisatiesensitiviteit: onderkent invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie.

 • toetst bij de juiste partijen of er voldoende draagvlak is voor een bepaald voorstel

 • betrekt diverse partijen in de oordeelsvorming over een bepaald voorstel

 • laat zien op de hoogte te zijn van de verschillende belangen in de organisatie

 • verandert aanpak als de cultuur van een onderdeel van de organisatie dat vereist

 • Voortgangscontrole: ontwikkelt procedures en voert deze uit om de voortgang van werkprocessen en de activiteiten van anderen en zichzelf, te bewaken en te controleren

 • spreekt van tevoren duidelijke mijlpalen en meetpunten af

 • controleert de uitvoering van het werk tussentijds

 • houdt zich aan de afgesproken termijnen

 • signaleert snel afwijkingen op een gemaakt plan en komt met voorstellen om bij te sturen

 • Stressbestendigheid: blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

 • reageert op een beheerste wijze bij spanning en emoties

 • blijft overeind bij tegenslag

 • blijft gemotiveerd bij teleurstelling of tegenslag

 • levert onder tijdsdruk goede prestaties

 • Probleemanalyse: signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken van ter zake doende gegevens.

 • legt verbanden tussen gegevens

 • geeft aan welke informatie nodig is voor een goede beeldvorming

 • benoemt de mogelijke oorzaken van een probleem

 • gebruikt effectieve methoden teneinde de relevante informatie te vergaren

 • Luisteren: laat zien belangrijke informatie op te pikken uit de mondelinge mededelingen. Vraagt door en gaat in op reacties.

 • vat de boodschap van de ander correct samen

 • komt terug op wat iemand eerder in het gesprek gezegd heeft

 • houdt gedurende het gesprek oogcontact met de spreker

De meest ideale kandidaat zou zijn iemand die meewerkt, communicatief vaardig is en wat belangrijk is dat deze persoon de applicatiebeheerder CRM goed kan ondersteunen. Belangrijk is dat deze persoon, kennis en ervaring met Microsoft SQL-Server, basiskennis programmeren, kennis en ervaring met Active Directory en ervaring met CRM Dynamics 2011 is een pré. Kunnen werken volgens ASL en Foundation kennis van Prince2 is een definitieve pre.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een pas afgestudeerde collega met een relevante opleiding op HBO-niveau. Een relevante opleiding op MBO-niveau (4) aangevuld met enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie is ook goed. Belangrijk is dat gebruikers goed met de applicaties om kunnen gaan en problemen snel worden opgelost. Belangrijke competenties zijn: servicegerichtheid, accuraatheid, communicatief en probleemoplossend.

Wat wij voor het team belangrijk vinden is niet iemand die heel veel applicaties van ‘binnen’ en ‘buiten’ kent, maar iemand die genoeg basiskennis heeft en graag wil leren.

Start : zo spoedig mogelijk
Regio : Utrecht
Tarief : Marktconform
Uren per week : 40
Sluitingsdatum : 10 november tijd: 12:00 uur

Indien je interesse hebt in deze opdracht, dan ontvang ik graag je CV voorzien van opdracht specifieke motivatie en onderstaande gegevens tegemoet.
Volledige naam
Woonplaats/regio
Geboortedatum
Datum beschikbaarheid
Uurtarief
Geplande intakes/lopende sollicitaties
Geplande vakanties

Met vriendelijke groeten,
Kristel Jans
________________________________________
Kristel Jans | Resourcer | Centric Staffing Services

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten