Senior Java Ontwikkelaar

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
06-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Meppel
Reacties
0
Bekeken
35
Status
Gesloten
Referentie
30151400

Omschrijving

Functienaam
Standplaats
Meppel

Startdatum
01-03-2016
Einddatum
31-10-2016
Optie tot verlenging
Ja, in overleg
Uren per week
36

Opdracht omschrijving
Inzet als Sr. Java Ontwikkelaar op componenten die binnen de suite Basisvoorziening Handhaving vallen. Er zijn een 3-tal Java componenten binnen deze suite, waarop beheer en onderhoud wordt uitgevoerd.

Voor deze applicaties wordt een nieuwe versie gerealiseerd waarin wensen vanuit het wrkveld, wettelijke wijzigingen of technisch onderhoud wordt doorgevoerd. Het gaat om applicaties in het handhavingsdomein.

Doelstelling
Taken als Senior Ontwikkelaar uitvoeren.

Verantwoordelijkheden
Als Senior Ontwikkelaar in een scrumteam meewerken aan de totstandkoming van releases en inzet leveren aan ontwikkelactiviteiten binnnen projecten.

Vakmatige taken
Een senior ontwikkelaar werkt in een team (test en evt. informatie analyse) aan software. Er wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig werkt, vakinhoudelijk zeer sterk is (bijv. scrum master) en een trekker is binnen het team.

Leidinggevende taken
Waar nodig sturing geven c.q. ervaringen delen aan de andere ontwikkelaars binnen het team. Kortom, elkaar helpen de gezamenlijke klus te klaren.

Contacten
Contacten liggen binnen het team dat werkt aan diverse ontwikkelopdrachten.

Inzet in de lijn of project
Inzet in lijn.

Opleiding
Minimaal afgeronde hbo opleiding, aangevuld met vakgerelateerde opleidingen/cursussen.

Werkervaring
•Min. 5 jaar werkervaring als senior Java Ontwikkelaar. Dit dient duidelijk uit het CV te blijken door per werkervaring / opdracht en het volgende aan te geven: omschrijving opdracht, mate van complexiteit, gebruikte technologieën, de rol van de kandidaat (bijv. spin in het web), bijzondere prestaties mbt de opdracht.
•Ervaring met JAVA (JEE), Richfaces, JSF, SQL, Maven, HTML, XML.
•Ervaring met Weblogic, Sybase database en JPA is een pré.

Competenties
•Communicatieve vaardigheden
•Samenwerken
•Teamplayer
•Resultaatgericht
•Innoverend vermogen.

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op `donderdag 26 november 2015 te Meppel. Gelieve hiermee rekening te houden.

Terugkoppeling offertes
04-12-2015
Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

25 %

Gewicht van kwaliteit

75 %

Uitleg gunningscriteria

Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. De organisatie houdt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

PLANNING
In de aanvraag wordt de planning vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kandidaat op de hoogte te stellen hiervan. Indien u uiterlijk de dag voor de geplande intake niets heeft vernomen, kunt u ervan uitgaan dat uw kandidaat niet geselecteerd is voor de eerste gespreksronde. Wellicht wordt uw kandidaat nog uitgenodigd voor een tweede ronde. Wij verzoeken u vriendelijk om de procedure af te wachten en geen contact op te nemen over de status van de aanvraag als u nog niets van ons heeft vernomen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-03-2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) voor 36 uur per week. Opdrachtduur bedraagt 8 maanden. Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Zodra de screening wordt opgestart is er sprake van een overeenkomst. Zodra de screening is afgerond met een positief advies, resulteert dit direct in een definitieve gunning voor de opdracht.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient bij voorkeur gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag. Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Inhoudelijke CV wensen
30 %
Minimaal 5 jaar relevante ervaring als Senior Java Ontwikkelaar opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
Dit dient duidelijk uit het CV te blijken door per werkervaring / opdracht en het volgende aan te geven: omschrijving opdracht, mate van complexiteit, gebruikte technologieën, de rol van de kandidaat (bijv. spin in het web), bijzondere prestaties mbt de opdracht.

30 %

Aantoonbare opgedane kennis van JEE, Richfaces, JSF, SQL, Maven, HTML en XML

Scoreverdeling

Alle aangetoond: 5/5

Per ontbrekend item puntenaftrek.
20 %
Aantoonbare opgedane kennis van Weblogic, Sybase database en JPA

Scoreverdeling

Alle aangetoond

5/5

1 item aangetoond

1/5

2 aangetoond

3/5

10 %
Aantoonbare opgedane (werk)ervaring van Agile en Scrum.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

10 %
Minimaal afgeronde en erkende hbo opleiding (kopie diploma toevoegen

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor 19 november 17:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten