Arbeidsdeskundige

Intermediair
FlexAmbt
Geplaatst op
06-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Tilburg
Reacties
0
Bekeken
430
Status
Gesloten

Omschrijving

Voor opdrachtgever, zijn wij op zoek naar meerdere arbeidsdeskundigen die als volgt worden ingezet

Een arbeidsdeskundige (1f fte) zal worden ingezet voor het verrichten van arbeidskundig onderzoek in het kader van EZWB (Eerstejaars Ziektewet Beoordeling).
De overige arbeidsdeskundigen (2 fte) zullen worden ingezet voor het verrichten van arbeidskundig onderzoek in het kader van arbeidsongeschiktheidsaanvragen zoals de WIA, deskundigenoordelen en EZWB.

De AD werkt in alle gevallen in een spanningsveld met verschillende belangen tussen diverse partijen zoals werkgever, werknemer, fondsen en ketenpartijen. Het handelen of nalaten heeft een hoog afbreukrisico voor voornoemde partijen. In de professionele context van de AD-functie bepaalt de AD zelf welke informatie en welke bronnen hij nodig heeft om te komen tot een professionele afweging en probleemanalyse. Hiertoe behoort ook het al dan niet oproepen van werknemers en het verrichten van bedrijfsbezoeken, en/of inschakeling van andere specialisten.

Claimbeoordeling: Een beoordeling geven over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen.

  • Re-integratie: Richting geven aan en activeren van de participatie- c.q. arbeidsmogelijkheden van de klant.

  • Werkgeversbenadering: Het benaderen van en onderhouden van contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt evenzo voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen en dergelijke.

  • Monitoren, handhaven en initiëren van de re-integratie inspanningen van uitkeringsgerechtigden.

  • Bezwaar en beroepszaken: leveren van oplossingen in geschillen rond werk en inkomen.

De arbeidsdeskundige is een goed geïnformeerde, integere gesprekspartner die helder uitlegt hoe hij tot zijn oordeel is gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de klant. Hij maakt voor en met de klant inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan de consequenties zijn, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken. Dat de arbeidsdeskundige bij zijn oordeelsvorming voor zover mogelijk aansluit bij de visie van de klant draagt bij aan diens acceptatie van het oordeel.
De arbeidsdeskundige is zelf eigenaar van zijn competentieontwikkeling en dient zich steeds af te vragen hoe het eigen functioneren (en het proces waarin men een rol speelt) verder kan worden verbeterd. Het ontwikkelen van de competenties die hierbij een rol spelen wordt o.a. ondersteund door instrumenten als peer review, self assessment en benchmarking.
De nadruk ligt hierbij op leren reflecteren, met de nadruk op de persoon van de arbeidsdeskundige en zijn professionele relaties. De arbeidsdeskundige reflecteert op de eigen beroepsuitoefening (kennis, kunde en attitude), beschrijft zijn bevindingen in een persoonlijk portfolio en deelt ze met collega’s, om aan de hand van hun feedback zijn eigen vervolgacties te kunnen bepalen en, in overleg met zijn manager, vorm te geven. Zo ontwikkelt hij niet alleen zichzelf maar draagt hij tegelijkertijd bij aan de professionele ontwikkeling van zijn beroepsgroep.
De arbeidskundige handelt vanuit een door Hobéon SKO gecertificeerde body of knowledge en vanuit ethische waarden, die door de SRA in gedragsregels zijn vastgelegd.
De AD is daarmee aanspreekbaar op het ethisch en integer handelen. De registerarbeidsdeskundige die staat ingeschreven bij SRA is tuchtrechtelijk aansprakelijk en, indien bemiddeling mislukt via de Arbeidsdeskundig Ombudsman, is de Arbeidsdeskundige onderworpen aan het oordeel van een Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en in hoger beroep spreken we van een Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten