Business Informatie Analist CAD

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
09-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
282
Status
Gesloten
Referentie
1054

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Rol Business Informatie Analist CAD
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 01-02-2016
Aantal uren per week 36 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Het RVB gaat haar ICT dienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoed specifieke ICT processen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten:
Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)
Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)
Voormalige directie Rijksvastgoed (dRV)

Het RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DG-OBR Rijksbreed geleverd worden aan de Rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Programma HARP
Na afronding van het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) beschikt het RVB over één integrale bedrijfsproces structuur die ondersteund wordt door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen. Het doel is dat het RVB over 2 tot 3 jaar over geharmoniseerde processen en applicaties beschikt.

Het programma HARP is medio juni 2015 gestart, en bestaat uit 23 projecten. Project(en) waar dit profiel betrekking op heeft is(zijn):

De functionaris wordt ingezet op project(en): Project Computer Aided Design (CAD) bij RVB

Het project levert een geharmoniseerd informatie en applicatieportfolio in het CAD-domein door het samenbrengen van de CAD systemen met bijbehorende informatiesystemen van de vmRGD, vmRVOB en vmDVD. Het project draagt zorg voor ontsluiting aan aanliggende geharmoniseerde RVB processen en zorgt voor aansluiting bij en uitwisseling met de leverende en ontvangende externe partijen in de vastgoedketen.

Als Informatieanalist CAD maak je deel uit van het projectteam. In samenspraak met de huidige procesbeheerders en de Enterprise Architecten van het programma HARP maak je een analyse van de huidige situatie van het gebruik van CAD en CAD gerelateerde software en tekeningen bij de drie fusie partners en hun koppelvlakken.
Vervolgens stel je een advies op over, het ontwikkelen en het inrichten van efficiënte en effectieve informatievoorziening binnen het Rijksvastgoedbedrijf met als aandachtsgebied Computer Aided Design, waarbij de eisen en wensen vanuit de Business vertaald worden naar functionele beschrijvingen en verbetervoorstellen waardoor een optimale aansluiting van informatiesystemen bij de bedrijfsprocessen wordt verkregen.
Tevens ondersteun je het projectteam als vraagbaak en vervul je een adviesfunctie over de in gebruik zijnde CAD- en CAD gerelateerde applicaties.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • HBO-opleiding (bijv. Bouwkunde)

 • Ruime kennis en ervaring van project, workflow en versiebewakingssoftware, zoals ProjectWise

 • Ruime kennis van het gebruik van CAD in het vastgoedbeheer

 • Ruime kennis van bedrijfsprocessen, informatievoorziening en ICT

 • Ruime kennis van methoden en technieken als gegevensmodellering, informatieanalyses e.d.

 • Kennis van ICT ontwikkelingen

 • Ervaring met het aansturen van functioneel- en applicatiebeheerders c.q. kleine teams (bijv. test- en acceptatieteams)

 • Kennis van beheerprocessen ITIL/BISL/ASL

 • Minimaal 3 jaar ervaring als Informatieanalist

 • Ervaring met het werken onder Architectuur

 • Ervaring met Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is een pré

 • Ervaring met projecten en projectmatig werken (Prince2)

 • Ervaring met BIM is een pré

 • Ervaring met het Rijksvastgoed is een pré

 • Werkniveau: HBO - WO

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

-Analyseren, ontwerpen en implementeren van functionaliteiten t.a.v. de CAD informatievoorziening d.m.v. het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, programma’s van eisen, definitiestudies, probleem-, informatie- en gegevensanalyses.
-Vertalen van deze functionaliteiten naar functionaliteiten voor (nieuwe) informatiesystemen (functionele ontwerpen).
-Begeleiden van en adviseren bij acceptatietesten, de invoering en evaluatie van het informatiesysteem.
-Implementeren van veranderingen met betrekking tot nieuwe en /of gewijzigde informatie/ gegevensstromen en de hiermee samenhangende systeemelementen, handleidingen, opleidingen e.d.

EXTRA INFORMATIE

-Probleemanalyse
-Samenwerken
-Mondelinge en schriftelijke communicatie
-Overtuigingskracht
-Resultaatgericht
-Plannen en organiseren
-Organisatie sensitiviteit

Maximaal 36 uur per week, totale inzet 300 uur.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Bij aanbieding van de kandidaat dient het BSN nummer opvraagbaar te zijn.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten