Informatie Architect

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
09-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
271
Status
Gesloten
Referentie
1255

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 240 opdrachten

Omschrijving

Rol Informatie Architect
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 23-11-2015
Einddatum 30-04-2016
Aantal uren per week 36 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Het RVB gaat haar ICT dienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoed specifieke ICT processen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten:
Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)
Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)
Voormalige directie Rijksvastgoed (dRV)

Visie
Het RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DG-OBR Rijksbreed geleverd worden aan de Rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Programma HARP
Na afronding van het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) beschikt het RVB over één integrale bedrijfsproces structuur die ondersteund wordt door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen. Het doel is dat het RVB over 2 tot 3 jaar over geharmoniseerde processen en applicaties beschikt.

De projecten

Het programma HARP is medio juni 2015 gestart, en bestaat uit 23 projecten. Project(en) waar dit profiel betrekking op heeft is(zijn):

De functionaris wordt ingezet op project(en): Project 9 Digitaal Documentbeheer

Tot de scope van het project Digitaal Documentbeheer behoort ten eerste het selecteren en implementeren van één set applicaties voor heel RVB voor dit onderwerp. Ten tweede het borgen van de navolging van wet- en regelgeving met betrekking tot archiefbeheer.
Dit raakt in principe aan alle RVB-processen. Daarom zal de aandacht uitgaan naar brede afstemming en brede representatie ten behoeve van breed gedragen besluiten. Bijzondere aandacht – gezien de koppelvlakken - zal hierbij uit moeten gaan naar de projecten / processen met betrekking tot Vastgoedinformatie, GIS, CAD, Instandhouding Vastgoed, Identity Management en Financiën (in Oracle).
De werkwijzen van de fusiepartners zijn ook voor Digitaal Documentbeheer nogal afwijkend, waardoor er applicaties met uiteenlopende functionaliteit in gebruik zijn. Het harmoniseren van documentaire processen, informatie en applicaties is daarmee de uitdaging van het project.
In de eerste fase van het project worden PSA, businesscase en besluitvorming gerealiseerd. In de tweede fase van het project (tot medio 2017) worden de nieuwe processen, informatiestromen en applicaties ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Gevraagd wordt een architect met aantoonbare ervaring bij grote organisaties (>1500 mdw). Enige kennis van uitvoeringsdiensten van overheidsorganisaties is een pre. Heeft bij voorkeur ervaring met het samenwerken met een team van architecten op verschillende niveaus en met specifieke kennisachtergronden op business-, informatie-, applicatie- & technisch gebied. De nadruk ligt op het niveau van proces-, informatie- en applicatie architectuur. Heeft aantoonbaar meerdere jaren (senior) ervaring in architecturen bij grote organisaties & grote verandertrajecten. Kan hierdoor goed omgaan met weerstanden en weet mensen te binden en te boeien. Is een teamplayer, is sociaal vaardig en kan daardoor goed met mensen omgaan, werkt en denkt gestructureerd, kan zeer goed luisteren en is in staat om wensen en doelen vanuit de organisatie en omgeving te vertalen naar en overall planning en uitvoering. Is gewend om in projectverband te werken. Is bij voorkeur als specialist werkzaam geweest bij informatie-intensieve organisaties of in de vastgoedsector.

Specifieke seniore kennis en opleidingen

 • Academisch werk- en denkniveau.

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van proces-, informatie- en applicatie-architectuur in vergelijkbare organisaties.

 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring in het domein vd Documentaire Informatie.

 • Gebruik UML of gelijksoortig.

 • Gangbare methoden en technieken voor Bedrijfs(informatie en applicatie) architectuur.

 • Opleidingen op het gebied van bedrijfsinformatieanalyse en –ontwerp is vereiste.

 • Opleidingen op het gebied van informatiearchitectuur en applicatiearchitectuur is een vereiste.

 • Kennis en ervaring met MAVIM/procesmodellering is een pre.

 • Gedetailleerde kennis van bedrijfsinformatiehuishoudingen met de volgende drie deeldomeinen in onderlinge samenhang op logisch en meta niveau: administratieve informatie, ruimtelijke informatie, documentaire informatie.

 • Kennis van de marktontwikkelingen en van applicatiecomponenten die voor Documentaire Informatievoorziening ingezet kunnen worden.

 • Benodigde competenties; communicatief, abstractie, creatief, helicopterview, samenwerken, analytisch vermogen, reflectie, lerend vermogen, nieuwsgierig.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Gevraagd wordt 1 fulltime senior Informatie Architect voor ontwikkeling van de Project Start Architectuur (PSA) voor het project Digitaal Documentbeheer (P9). In deze rol ontwikkel je de PSA zelfstandig samen met de organisatie (de primaire en secundaire bedrijfsonderdelen) op basis van de Enterprise Architectuur die kaderstellend is. Je ondersteunt bij de ontwikkeling van een businesscase voor het project. Je werkt hiertoe alternatieven inhoudelijk uit en vervaardigt ontwikkelscenario’s en een Globale Architectuur Schets (GAS) voor de te ondernemen stappen van Ist naar Soll. Verder lever je een bijdrage aan de voorbereiding op de besluitvorming over zowel architectuur, businesscase en ontwikkelscenario’s. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten van het programma, de informatie analisten van het project en de procesanalisten van de afdeling PIM. Je adviseert en legt verantwoording af aan de projectmanager.

 • De belangrijkste verantwoordelijkheid is het ontwikkelen van een gedragen toekomstvaste project start architectuur na analyse van de Ist-situatie.

 • Rapporteert aan de projectmanager en de Lead Enterprise Architect.

 • Acteert op de grenzen tussen technische, applicatie-, informatie-, en business architectuur en de ‘informatiehuishouding’ van het RVB.

 • Voornaamste gesprekspartners zijn naast de projectmanager: de businessdeskundigen uit de lijn, de Enterprise architecten op business, informatie-, applicatie- & technisch niveau en de informatieanalisten van het project.

 • Toetst tijdens de ontwikkel en realisatiefase de producten aan de Enterprise Architectuur en de Project Start Architectuur.

 • Onderzoekt en beoordeelt mede toekomstige architecturen op de koppelvlakken met andere processen en applicaties.

 • Hanteert de door de RVB vastgestelde methoden, technieken en hulpmiddelen ten behoeve van de totstandkoming en het beheer van architectuur.

 • Maakt onderdeel uit van het projectteam Digitaal Documentbeheer en adviseert gevraagd en ongevraagd de projectleden.

 • Is primair verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Project Start Architectuur voor Digitaal Documentbeheer.

 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de Project Start Architectuur. Hij/zij adviseert en toetst in de ontwerp en realisatiefase van het project. Hij/zij is betrokken bij de herinrichting van bedrijfsprocessen, de informatieproducten en organisatiestructuren, en de afgeleide systemen. Daardoor worden efficiency en beheersbaarheid van de informatiehuishouding enerzijds en de business processen en applicaties anderzijds geïntegreerd en geoptimaliseerd.

 • Draagt bij aan een RVB-brede oplossing voor informatiebeveiliging. Insteek is de beveiliging tot en met het niveau ‘Departementaal Vertrouwelijk’.

 • Draagt bij aan een zodanige oplossing, dat het voldoen aan wet- en regelgeving op een elegante manier wordt ‘afgedwongen’.

Deze project architect is als specialist in het modelleren van informatiehuishoudingen ten behoeve van bedrijfsprocessen en –systemen zeer ervaren. Hij/zij is een consultant die zeer creatief en goed kan ontwerpen. Heeft kennis van de verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen binnen uitvoeringsorganisaties binnen de overheid. Hij/zij is een generalist op strategisch niveau en specialist op tactisch en operationeel niveau en kan ideeën en visie concretiseren in realistische ontwerpen van complete bedrijfsinformatie huishoudingen of grote delen daarvan. Begrijpt precies wat de conceptuele rol is van de informatielaag tussen processen en applicaties en is zeer goed in staat om dit uit te dragen op verschillende niveaus in de organisatie (van medewerker tot directeur).
Vertaalt strategische ontwikkelingen binnen de organisatie en in de markt, zoals wet- en regelgeving en risicomanagement naar consequenties voor de informatie huishouding van de onderneming en de ketenpartners. Gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen missie en visie aan de ene kant en beleid en ontwikkeling aan de andere kant.

EXTRA INFORMATIE

Bij aanbieding van de kandidaat dient het BSN nummer opvraagbaar te zijn. .

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten