Security Officer (QR3544)

Opdrachtgever
Qualogy
Geplaatst op
10-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
0-80
Op locatie
Rotterdam
Reacties
2
Bekeken
594
Status
Gesloten
Referentie
QR3544

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • WTS Detachering 28 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Novaccent 23 opdrachten

Omschrijving

Voor onze eindklant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een security Officer

Doel
Het coördineren van alle activiteiten rondom het (continue) ‘proces’ van informatiebeveiliging.

Resultaatgebieden/ resultaten

 1. Beleid: langere termijn doelstellingen op het gebied van informatiebeveiliging

Het opstellen en actualiseren van (clusterspecifiek) informatiebeveiligingsbeleid;
Het opstellen van criteria, normen en standaarden voor en het coördineren van de werkzaam¬heden van personen, afdelingen en instanties die zijn betrokken bij de uitvoering van het informatiebeveiligings-beleid.

 1. Controle en registratie: beheersing en borging van het informatiebeveiligingsproces

Het toezicht houden op de implementatie en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid
Het opstellen van een controleplan, alsmede het leveren van ondersteuning bij het uitvoeren van de daarin gedefinieerde taken
Het uitvoeren of initiëren van risicoanalyses en interne audits
Het verzamelen en registreren van informatie over de aanwezige beveiligingsmaatregelen
Het opzetten of initiëren van een registratie voor beveiligingsincidenten, alsmede het afhande¬len van opgetreden incidenten en het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van derge¬lijke incidenten.

 1. Communicatie en voorlichting: in- en externe informatie-uitwisseling en stimulering van het beveiligingsbewustzijn

Het onderhouden van externe en interne contacten op alle niveaus binnen dit kader
Het organiseren van en deelnemen aan een coördinerend overleg met betrekking tot informatie-beveiliging
Het verzorgen en coördineren van voorlichting en interne opleidingen van het personeel op het gebied van informatiebeveiliging
Het stimuleren van het beveiligingsbewustzijn en het opstellen, uitvoeren en onderhouden van een communicatieplan
Het volgen van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

 1. Evaluatie en advies: rapporteren en adviseren omtrent de implementatie van het informatie-beveiligingsbeleid

Het optreden als projectmanager bij beveiligingsprojecten, waarbij aansturing wordt gegeven aan projectleiders binnen organisatorische eenheden
Het afstemmen van informatiebeveiliging met lopende projecten binnen de organisatie
Het uitwerken van beveiligingsplannen ten aanzien van de maatregelen, alsmede het leveren van ondersteuning bij het uitvoeren van de geaccepteerde plannen;
Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding van de organisatie en het lijn¬manage-ment over de te nemen maatregelen
Het rapporteren aan de leiding van de organisatie over het gevoerde beleid met betrekking tot infor-matiebeveiliging, de voortgang van implementatie van nieuwe maatregelen, opgetreden incidenten, ondernomen acties, resultaten van onderzoeken en resultaten van controles.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Verantwoordelijk voor het (continue) ‘proces’ van informatiebeveiliging
Adviseert in geval van (grote) beveiligingsincidenten/risico’s over wat te doen
stelt in beveiligingsplan security levels vast en de bijbehorende maatregelen, op basis van risicoanalyse
Initieert of voert interne audits uit.

Opleiding, kennis en ervaring
Een academisch werk- en denkniveau op het gebied van bestuurs-/bedrijfskunde of informatica
Kennis van veranderingskunde en het omgaan met weerstanden in organisaties
Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen
Kennis van de huidige stand van zaken en mogelijkheden van ICT
Kennis van de Code voor Informatiebeveiliging
Ervaring met complexe organisaties
Ervaring met grootschalige informatiebeveiligingsprojecten
Ervaring met projectmatig werken en projectleiding.

Competenties
Goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift)
Een groot inlevingsvermogen
Goed kunnen omgaan met de verschillende disciplines op verschillende niveaus
Bereid zijn tot permanente scholing
Volhoudend en niet gauw opgeven wanneer andere prioriteiten gegeven worden aan het geheel van door anderen te verrichten werkzaamheden
Alert, bezielend, inspirerend en stimulerend
Overtuigingskracht.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  10-11-2015 17:30
  Plaats
  rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-11-2015 22:50
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten