Projectleider UX Design en Usabilitytesten

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
10-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
1
Bekeken
391
Status
Gesloten
Referentie
30151415

Omschrijving

Projectleider UX Design en Usabilitytesten

Standplaats

Utrecht

Startdatum

01-03-2016

Einddatum

31-08-2016

Optie tot verlenging

Ja, in overleg

Uren per week

24

Opdracht omschrijving
Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige 'oude' informatiesystemen wordt bereikt.
Deze projectleider zal zich onder meer bezig gaan houden met het toetsen van de ontwerpen voor het interaction design en het grafisch ontwerp van het nieuwe operationele platform. Daarnaast zal de projectleider optreden als coordinator en uitvoerder van gebruikerstesten naar de usability van dit platform binnen de organisatie.

Doelstelling
De gevraagde Projectleider Toetsen en Testen Usability ondersteunt de portefeuillehouder User Interface binnen het Cluster Operationeel Platform door het adviseren over verbeteringen in het interaction design en grafisch ontwerp, te participeren in de scrumteams als adviseur, het (mede) opstellen van de gebruikerstestplannen en - planning en het zelfstandig uitvoeren van gebruikerstesten.

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor toetsen en testen usability.

Vakmatige taken
•Adviseren over beteringen in het interaction design en grafisch ontwerp
•Participeren in de scrumteams als adviseur
•Het (mede) opstellen van de gebruikerstestplannen en -planning
•Zelfstandig uitvoeren van gebruikerstesten.

Leidinggevende taken
In het team UX Design en usabilitytesten zijn twee medewerkers aanwezig om te ondersteunen bij de uitvoering hiervan. Toetsen en testen gebeurt in gezamenlijk overleg. Echt sprake van leidinggeven is er dus niet.

Contacten
Samenwerking met platformteam, functionele teams en Application Design Authority

Opleiding
Minimaal afgeronde hbo-opleiding is een eis.

Werkervaring
•Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen en toepassen van toesingscriteria en -methoden voor complexe applicaties binnen grote organisaties.
•Aantoonbare ervaring met ontwikkelen, plannen en uitvoeren van gebruikerstesten.
•Aantoonbare ervaring in het opstellen van style guids.
•Aantoonbare ervaring in het ontwerpen van prototype.

Competenties
Flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit en zeer goede communicatieve vaardigheden zijn onmisbare persoonskenmerken.

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op 1 december 2015 te Utrecht. Gelieve hiermee rekening te houden.

Terugkoppeling offertes
11-12-2015

Toelichting gunning
Sortering

Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria
Top

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening duurt 10-12 weken vanaf het moment dat de volledige documentatie is ontvangen. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

De voorlopige gunning betekent tevens dat er een overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van positieve screeningsuitslag.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-03-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) voor 24 uur per week. Opdrachtduur bedraagt 6 maanden.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidatenonderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 3 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal 1 jaar ervaring met werken volgens Agile en/of test driven development en/of modelmatig werken. De methodieken dienen duidelijk per werkervaring te worden aangegeven. Ontbreken van deze informatie leidt tot uitsluiting.

Inhoudelijke CV wensen
40 %
Afgeronde geaccrediteerde hbo of wo opleiding. Een kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.

Scoreverdeling

Afgeronde hbo-opleiding ; 3/5

Afgeronde WO-opleiding: 5/5

30 %
Ervaring met het toetsen van prototypes. Geef duidelijk per ervaring aan welke prototypes getoetst zijn.
30 %
Minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als Projectleider Usabilitytesten / UX design.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor donderdag 19 november 17:00

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten