Coordinator Techniek I-Diplomatie

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
10-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
683
Status
Gesloten
Referentie
1261

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 243 opdrachten

Omschrijving

Rol Coordinator Techniek I-Diplomatie
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 01-12-2015
Einddatum 01-07-2017
Aantal uren per week 40 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Het programma iDiplomatie loopt sinds 1 maart 2014, als voortzetting van het programma ‘Digitalisering’. iDiplomatie is een van de vijf 'signature projects' onder de ‘Modernisering van de Diplomatie’ en draagt bij aan de ‘BZ volledig digitaal’ doelstelling. In de periode van december 2014 tot november 2015 is gewerkt aan de technische realisatie van middelen, aan een implementatieaanpak gericht op een nieuwe manier van werken waarin het gebruik van Sharepoint een grote rol speelt en aan het beproeven van die aanpak en van de middelen door pilots.

Onder andere de komst van een overall programmamanager, de resultaten van de pilot-implementaties en de snelle en succesvolle verspreiding van Sharepoint toepassing ‘247Plaza’ hebben geleid tot een herijking van het programma in termen van scope, governance, aanpak en planning. Een en ander is vastgelegd in het document plan iDiplomatie.NEXT 2015-2016. Uitgangspunt hierbij is dat alle oorspronkelijke doelstellingen per april 2017 zijn behaald.

Onder iDiplomatie verstaan we een nieuwe manier van werken die een BZ-medewerker wereldwijd in staat stelt gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig ook buiten kantoor te werken, samen te werken en te netwerken onder andere door digitale verbindings- en communicatiemiddelen in te zetten en de sociale media te gebruiken.

BZ wil in 2016 koploper zijn in diplomatie en een flexibele netwerkorganisatie die effectief is in de nieuwe realiteit, met professionals waarmee iedereen graag samenwerkt.

iDiplomatie bestaat uit een aantal projecten en activiteiten waarvan het opdrachtgeverschap op meerdere plekken in de organisatie is belegd. Wat verbindt is dat alle initiatieven een informatietechnologiecomponent bevatten, gericht op het implementeren van een nieuwe werkomgeving. Het overall programmamanagement berust bij de programmamanager iDiplomatie.

Ten behoeve van het neerzetten van de nieuwe werkomgeving op het departement en de posten in het buitenland moeten een aantal voorzieningen (verder) ontwikkeld worden en dienen een aantal randvoorwaarden verbeterd te worden. Om dit samen met de coördinatoren van Het Nieuwe Werken/DARE en Informatiemanagement te realiseren wordt een coördinator techniek gevraagd die valt onder de overall programmamanager, samenwerkt met de overige coördinatoren en tevens nauw contact onderhoudt met hoofd DBV/IV. De coördinator techniek is verantwoordelijk voor de technische component binnen iDiplomatie en ondersteunt de programmamanager bij de aansturing van het technisch deel van het programma.

VEREISTE KENNIS

 • Afgeronde opleiding op ten minste HBO-niveau;

 • Minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van projecten op het gebied van het ontwikkelen, realiseren en implementeren van oplossingen op het gebied van informatievoorziening;

 • Aantoonbare vaardigheid in het functioneren in een bestuurlijk complexe omgeving.

 • Aantoonbare vaardigheid in projectmanagement en het gericht kunnen aansturen van projectactiviteiten en -medewerkers waarbij rekening wordt gehouden met andersoortige belangen en opvattingen/ uitgangspunten.

OVERIGE EISEN EN WENSEN

 • In staat om meerdere complexe projecten tegelijkertijd te managen;

 • In staat om cultuurverandering mede te realiseren;

 • Vaardigheid in het overwinnen van weerstand

 • In staat om te gaan met conflicterende belangen en die waar mogelijk te verenigen;

 • Werkervaring bij de overheid is een pré;

 • Affiniteit met complexe geautomatiseerde informatiesystemen en grootschalige veranderingstrajecten;

 • Voorstander van het harmoniemodel boven het conflictmodel, maar niet bang om zo nodig een confrontatie aan te gaan;

 • Ervaring met IT-beveiligingsproblematiek in grotere organisaties.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De coördinator Techniek

 • Is verantwoordelijk voor het, in samenspraak met de coördinatoren van HNW/DARE en Informatiemanagement, de bestaande (lijn-)organisatie en de en diverse projecten die al bezig zijn met deze voorzieningen, ontwikkelen en realiseren van de benodigde technologische voorzieningen, het creëren van (rand)voorwaarden en het bewaken van de risico’s en afhankelijkheden met andere projecten en organisatieontwikkelingen;

 • Voert in overleg met DBV de regie over de technische kant van de implementatie van iDiplomatie op het departement en de posten in het buitenland. Dat betreft onder andere de implementatie van het technisch platform voor Sharepoint en de mobile werkplek/devices.

 • De coördinator techniek levert een bijdrage aan de implementatieteams middels de selectie en de begeleiding van vijf tot acht ‘floorwalkers’. De ‘floorwalkers’ zijn onderdeel van de implementatieteams en worden ingezet om BZ-medewerkers te ondersteunen bij hun digivaardigheden/knoppenkennis.

 • De technische implementatie dient op het departement te zijn afgerond voor de overgang van het departement naar de Rijnstraat, waarvan de oplevering voorzien is per 1 januari 2017.

 • Heeft een uitstekende werkrelatie met de Shared Service Organisatie SSC/ICT.

 • Geeft effectief leiding aan de uitvoering van de verschillende activiteiten, onderhoudt een planning waardoor efficiënte inzet van mensen en middelen gewaarborgd is;

 • Levert management- en sturingsinformatie, legt verantwoording af over toegekende budgeten, draagt bij aan een nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs-)bewaking.

 • Signaleert en analyseert informatie, ontwikkelingen en problemen op het technisch vlak;

 • Stemt vakinhoudelijk af met alle betrokkenen (o.a. aanpalende projecten/ initiatieven, lijnorganisatie, programmamanager iDiplomatie, implementatiemanager, lead-architect SSC/ICT, de regie-organisatie DBV) over de te realiseren en over te dragen voorzieningen;

 • Creëert draagvlak en onderhoudt contacten met alle betrokkenen;

 • Draagt de gerealiseerde voorzieningen en opgebouwde kennis over aan de beheerorganisatie.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Samenwerken

 • Leiderschap

 • Overtuigingskracht

 • Organisatiesensitiviteit

 • Creativiteit

 • Plannen en organiseren

 • Schriftelijk en mondeling vaardig

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op

18 november 2015 tussen 11:00 uur en 13:00 uur
19 november 2015 tussen 15:30 uur en 16:30 uur.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten