Kwartiermaker Onderwijs en jeugdhulp

Opdrachtgever
Yacht bv
Geplaatst op
11-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
70
Op locatie
Dordrecht
Reacties
6
Bekeken
692
Status
Gesloten
Referentie
Kwartiermaker

Afrondingstoelichting

Beste kandidaat,

Hartelijk bedankt voor uw reactie op de functie van Kwartiermaker. De opdracht is inmiddels ingevuld.

Met vriendelijke groeten,

Heleen Schellevis
Recruiter
Yacht


Omschrijving

Kwartiermaker Onderwijs en Jeugdhulp

Algemene informatie
Als gevolg van de decentralisatie jeugd per 1 januari 2015 en de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben gemeente en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hulp aan jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte. Een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs is dan ook cruciaal. Hierbij staat een integrale aanpak en de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal.

Vooralsnog is het een van de taken van de schoolmaatschappelijk werker (SMW) om te fungeren als de verbindende schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit gebeurt via een gemeentelijke subsidie aan Flexus Jeugdplein. Ook in de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden wordt deze rol aan de schoolmaatschappelijk werker toegeschreven. De praktijk leert dat een herijking van de verbinding noodzakelijk is.

Wij zoeken een Kwartiermaker die vormgeeft aan een goede, duurzame verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. In de praktijk betekent dit een duidelijke, directe samenwerking tussen ondersteuningsteams op scholen en Sociale Teams / Jeugdteams die gebiedsgericht (jeugd)hulp bieden aan inwoners. Deze verbindende schakel noemen we vooralsnog de 'verbindingsofficier'.

Je werkomgeving
Je gaat aan de slag vanuit de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband, dat een 'ambassadeur' aanstelt met onder meer de verantwoordelijkheid voor de doorvertaling naar de uitvoering op de scholen.

Verder zijn gedurende dit traject in ieder geval betrokken

Ouders en kinderen;
Professionals en directeuren van scholen;
Professionals en coördinatoren / managers van Sociale Teams en Jeugdteams;
Schoolmaatschappelijk werkers / FlexusJeugdplein;
Jeugdartsen / Careyn;
Leerplichtambtenaar / Dienst Gezondheid & Jeugd;
Voorbereidingsplatform en Bestuurlijk platform Passend Verbinden Drechtsteden;
Platform en Stuurgroep Doorgaande Lijn 0-12;
Orthopedagogen / CED-groep, Begeleidingsdienst Vrije Scholen en Driestar;

De opdracht beperkt zich tot de verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en jeugdhulp. Het gaat dus niet om de verbinding met het MBO. Ook de verbinding met het 0-4 veld (voorscholen, consultatiebureaus) behoort in eerste instantie niet tot de scope van de opdracht. Hier wordt in het laatste kwartaal van 2015 een separaat traject voor gestart.

NB Wanneer we in de beginfase van de opdracht gezamenlijk tot de conclusie komen dat het verstandiger is om voor een aanpak inclusief de doelgroep 0-4 te kiezen is dit bespreekbaar.

Je werkzaamheden

Het concrete resultaat van de opdracht luidt als volgt

"Per schooljaar 2016-2017 is de nieuwe werkwijze voor de verbinding van onderwijs en jeugdhulp, inclusief de functie van een zgn. verbindingsofficier, van kracht"

Om dit te bereiken zal de Kwartiermaker een plan van aanpak opstellen. Na een inventarisatie van behoeften onder een breed scala betrokkenen analyseer je de huidige en wenselijke situatie waarbij je ook aandacht hebt voor de communicatie en de projectstructuur (projectteam, klankbord, ect.). Hierbij is specifieke aandacht nodig voor (mogelijk) onderscheidt tussen primair onderwijs en voorgezet onderwijs, en regulier versus speciaal onderwijs. Je beschrijft de structuur en de werkwijze van de lokale verbindingen tussen de ondersteuningsteams en Sociale Teams/Jeugdteams.

Voor de nieuwe functie van Verbindingsofficier (werktitel, kan gewijzigd worden) stel je – in nauwe samenspraak met betrokkenen - een profiel en functiebeschrijving op. Je maakt een financieringsplan voor de verbindingsofficier, inclusief herijking/afbouw van afspraken over SMW en Flexus Jeugdplein.

Uiteindelijk stel je een implementatieplan op, in samenspraak met betrokken partijen, en zorg je voor de uitrol hiervan waarbij afspraken gemaakt zijn over werving en selectie van de 'verbindingsofficieren' en aandacht is voor kennismaking, introductie en training van de verbindingsofficieren.

Je stelt alles in het werk om de nieuwe werkwijze per schooljaar 2016-2017 van kracht te laten zijn.

Je profiel
Academisch werk- en denkniveau;
Ervaring met project- en procesmanagement;
Kennis van het sociale domein in brede zin en onderwijs en zorg in het bijzonder;
Procesmatig sterk;
Communicatief sensitief;
Analytisch sterk;
Verbinder (werelden en perspectieven bij elkaar brengen)

Ervaring in het onderwijs- en of het jeugdhulpveld is een vereiste.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  16-11-2015 09:24
  Plaats
  Wijk bij Duurstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-11-2015 20:57
  Plaats
  Breda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  30-11-2015 13:10
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-12-2015 14:36
  Plaats
  Noordwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-12-2015 21:16
  Plaats
  amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 12:29
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten