Medewerker uitkeringsadministratie

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
11-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
27
Status
Gesloten
Referentie
BCBPL1254

Omschrijving

Stad Venlo
Venlo is een stad met ongeveer 100.000 inwoners. Het is een goed bereikbare stad in een bijzondere regio met vele gezichten; van hypermoderne glasindustrie en innovatieve agrobusiness, van logistiek, verkeersknooppunten en Maasoevers, tot kunst, cultuur en toerisme. Venlo is een dynamische en levendige stad waar iedereen welkom is, een stad die ruimte biedt aan de toekomst. Venlo wil graag een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van het cradle to cradle principe.

Gemeentelijke organisatie
De gemeente Venlo is een moderne organisatie, toegerust om verder te bouwen aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De gemeente is een ambitieus verandertraject ingegaan dat leidt tot minder gelaagdheid, meer ontschotting en een verantwoordelijkheid die laag in de organisatie ligt. Betere samen­werking en dienstverlening krijgen een extra impuls door het nieuwe gemeentelijke stadskantoor dat eind 2014 gereed zal zijn. De inwoners maken dan ook tastbaar mee hoe de organisatie zich wil presenteren: transparant, toegankelijk, efficiënt en met menselijke maat.

Afdeling Samen Leven en Werken
De afdeling Samen Leven en werken (SLW) staat voor een belangrijke transformatie. Onlangs is door het MT de afdelingsvisie vastgesteld. Uitgangspunt van die visie is dat klanten meedoen en ertoe doen. We doen dat niet alleen. Onze partners, binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, hebben daar nadrukkelijk ook een taak in. We zien de medewerkers van SLW als ondernemende regisseurs. Daarnaast hebben we te maken met de uitvoering van wettelijke regelingen (WWB, WIJ, BBZ, IOAW, IOAZ, Inburgering, Schuldhulpverlening).De afdeling werkt met een groot budget en voelt een grote verantwoordelijkheid voor veel gezinnen die afhankelijk zijn van de gemeentelijke overheid. De afdeling bestaat uit vier teams: Werk, Wijk, Bedrijfsondersteuning en Staf.

Team Bedrijfsondersteuning
Het team Bedrijfsondersteuning werkt in opdracht van de Front-officeteams Werk en Wijk voor wat betreft de Participatiewet. Binnen het team vindt de (administratieve) ondersteuning en het beheer van het totale uitkeringsbestand plaats. In het team Bedrijfsondersteuning zijn alle taken met betrekking tot het afwerken van aanvraag, beheer en administratieve processen ondergebracht. Ook maken facilitaire functies, zoals terugvordering & verhaal, handhaving (sociale recherche) en documentenbeheer onderdeel uit van het team.
Team bedrijfsondersteuning ondersteunt ook de sociale wijkteams en het Veiligheidshuis in de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg.

Kandidaatomschrijving
Medewerker uitkeringsadministratie

  • Draagt zorg voor de administratief-juridische afhandeling en uitwerking van aanvragen WWB, IOAW, bijzondere bijstand, minimabeleid en langdurigheidstoeslag, waaronder begrepen het opstellen van rapporten en beschikkingen, nadat de frontoffice medewerker de betreffende aanvraag heeft gecompleteerd en beoordeeld;

  • Draagt zorg voor de administratief-juridische afhandeling van door de frontoffice medewerker geïndiceerde maatregelen, controles en mutaties;

  • Voert werkzaamheden uit in het kader van de uitkeringsadministratie, waaronder in hoofdzaak wordt verstaan het muteren en controleren van aangeleverde gegevens, het maken van financiële berekeningen;

  • Signaleert en beoordeelt wijzigingen in persoonlijke omstandigheden en initieert, voor zover nodig, een vervolgonderzoek;

  • Draagt verantwoordelijkheid voor periodieke en incidentele betalingen, controleert en betaalt facturen

  • Verzorgt en onderhoudt diverse administraties en bestanden, verzamelt gegevens, verwerkt deze, stelt overzichten op ten behoeve van periodieke verslaglegging en controleert op juistheid;

Competenties
De medewerker uitkeringsadministratie beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau.
Je bent in staat om je eigen werkzaamheden in te delen, hierin prioriteiten te stellen en de voortgang van je werkvoorraad te bewaken (resultaatgericht). Je hebt weinig tijd nodig om je aan te passen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit). Komt op eigen initiatief met alternatieve oplossingen voor problemen (pro-actief). Je weet om te gaan met fluctuaties in het werkaanbod (stressbestendig). Je bent zorgvuldig en accuraat. Je weet op basis van professionaliteit een goede samenwerkingsrelatie met de coaches van de frontoffice teams te onderhouden (klantgericht). Je hebt gevoel voor cijfers en weet met gemak om te gaan met systemen. Kennis en ervaring met de Wet Werk en Bijstand en het softwarepakket GWS4-all is vereist om het kwaliteitsniveau van het team te kunnen waarborgen.

Eisen
Certificaat Op CV aantoonbaar in het bezit van een certificaat voor de cursus GWS4all. Dit moet duidelijk uit het CV blijken. Werkervaring Op CV aantoonbaar in het afgelopen jaar (2015) werkervaring met uitkerings- en debiteurenadministratie. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.

Gunningscriteria
KennisOp CV aantoonbaar kennis met de Wet Werk en Bijstand. Dit moet duidelijk uit het CV blijken
WerkervaringOp CV aantoonbaar in het afgelopen jaar (2015) werkervaring met het opstellen van rapporten en beschikkingen binnen een gemeente. Dit moet duidelijk uit het CV blijken.

Aanvang opdracht

1-1-2016

Voltooiing opdracht

1-7-2016

Optie verlenging

6 x 2 maanden

Standplaats

Venlo

Vakgebied

Binnendienst & Algemene dienst

Uren

36 per week

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten