DBV/IV Senior functioneel beheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
11-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
309
Status
Gesloten
Referentie
1267

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 237 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Rol

Functioneel Beheerder

Werkniveau

Senior

Locatie

Den Haag

Startdatum

23-11-2015

Einddatum

31-03-2016

Aantal uren per week

32-40 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

13-11-2015

PROJECTINFORMATIE

De Senior Functioneel beheerder houdt zich bezig met het beheer van de Informatievoorziening bij BZ. De (complexe) bedrijfsapplicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie en moeten eventueel aan veranderende eisen worden aangepast. Het beschrijven van deze wijzigingen, het (laten) doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen en het controleren van de wijzigingen behoort tot het takenpakket van de Senior Functioneel Beheer en heeft als standaard BiSL.De werkzaamheden zijn gericht op de volgende resultaatgebieden:

Resultaatgebied 1
de Senior Functioneel beheerder beheert meerdere complexe applicaties tegelijk en in samenhang. Hij werkt ketenoverstijgend door - vanuit het perspectief van de gebruiker - de effecten van wijzigingen van de beheerde applicatie op het applicatielandschap van de gebruiker te onderkennen en hierover te adviseren.

Resultaatgebied 2: Oplossen vragen en verstoringen

 • De gebruikerspopulatie is adequaat geïnstrueerd en voorgelicht.

 • Functionele vragen en verstoringen bij de gebruikers van de informatievoorziening worden op een effectieve en efficiënte wijze opgepakt, gerouteerd en opgelost zodat de impact op de levering van diensten en producten tot een minimum beperkt blijft.

Resultaatgebied 3: Beheer informatievoorziening

 • De informatievoorziening wordt op een dusdanige wijze beheerd dat de stamgegevens up-to-date zijn, de gegevensdefinities kloppen met de doelstellingen en de administratieve procedures en documenten in lijn zijn.

 • De informatievoorziening is optimaal gedocumenteerd, waardoor juist, volledig en geactualiseerd.

Resultaatgebied 4: Bijdragen aan verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening

 • Een vakkundige en op de gebruikersbehoeften afgestemde bijdrage aan de afstemming tussen werkprocessen en informatievoorziening en aan activiteiten en projecten ter verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • HBO werk- en denkniveau

 • Een BISL en/of ASL-certificaat is een grote pre

 • Kennis van en inzicht in de methoden en technieken van informatievoorziening en functioneel beheer, alsmede in de ontwikkeling op die gebieden (BISL, ASL en ITIL).

 • Algemene kennis van ICT-infrastructuren.

 • Ruime kennis van webservices

 • Kennis van diverse testmethodieken.

 • Kennis van rapportagesystemen en – tooling (OBIEE is een pre).

 • Kennis en ervaring met diverse applicaties (Adlib, Sharepoint zijn een pre)

 • Minimaal twee jaar ervaring met het overbrengen van kennis en het ondersteunen en opleiden van gebruikers in software pakketten

 • Moet bereid zijn ook buiten reguliere werktijden werkzaam te zijn

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Werkzaamheden

Ad. Resultaatgebied 1

 • Het beheer van meerdere complexe applicaties in samenhang.

 • Ketenoverstijgende werkzaamheden en adviezen

 • Inzicht in de effecten van wijzigingen van de beheerde applicatie op het applicatielandschap van de gebruiker en advisering hierover.

Ad. Resultaatgebied 2

 • Het zorgen voor autorisatiebeheer, o.a. door het opstellen en implementeren van autorisatieniveaus binnen de informatievoorziening.

 • Het registreren, interpreteren en beantwoorden van functionele gebruikersvragen en het oplossen van functionele gebruikersproblemen.

 • Het aan de hand van geleverde rapportages controleren op openstaande verstoringen, de doorstroming van die vragen en het toetsen van de totale oploscapaciteit binnen de supportketen.

 • Het beoordelen van (nieuw) binnengekomen wijzigingsverzoeken.

 • Het voorbereiden en uitvoeren van kleine wijzigingsverzoeken (nieuwe gebruikers toevoegen, opleveren ad-hoc rapportagevraag etc.)

 • Het opleiden van (nieuwe) gebruikers en collega’s in het gebruik van de informatievoorziening.

Ad. Resultaatgebied 3

 • Het vaststellen van gegevensdefinities en het beheren van stamgegevens en parameters.

 • Het zo nodig (in samenwerking met derden) initiëren van onderhoud. Het doorsluizen van omvangrijke wijzigingen of (ernstige) storingen naar interne of externe leveranciers.

 • Het onderhouden van de functionele specificaties en het bewaken van de standaarden en de consistentie van de elementen binnen het informatiesysteem. Opstellen van procedures voor onderhoud en systeemwijzigingen.

 • Het coördineren en (laten) uitvoeren van (gebruikers)acceptatietesten.

 • Het onderhouden en (laten) bijwerken van administratieve procedures, documentatie en handleidingen.

 • Het onderhouden van het opleidingsmateriaal.

Ad. Resultaatgebied 4

 • Het signaleren en analyseren van knelpunten en problemen met betrekking tot de informatievoorziening

 • Het inventariseren en analyseren van de informatiebehoeften, - eisen en –wensen van gebruikers

 • Het vertalen van informatiebehoeften, -eisen en –wensen naar gewenste functionaliteiten en specificaties van systemen en applicaties.

 • Het deelnemen aan en het begeleiden van activiteiten en projecten gericht op aanpassing, vernieuwing of vervanging van systemen en applicaties

 • De senior medewerker functioneel beheer legt verantwoording af aan het plv hoofd DBV/IV over de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van functioneel beheer. De dagelijkse aansturing vindt echter plaats door de Coördinerend Functioneel Beheerder

 • Het kader wordt gevormd door een samenhangend geheel aan richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen op het gebied van functioneel beheer en informatievoorziening.

 • De senior medewerker functioneel beheer neemt, binnen operationele en beleidsmatige kaders, zelfstandig beslissingen over de operationele uitvoering van de functioneel beheers-werkzaamheden.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Klantgerichtheid

 • Samenwerken

 • Analytisch denkvermogen

 • Kwaliteitsgerichtheid

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Resultaatgerichtheid

 • Stressbestendigheid

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op

19 november 2015 tussen 12:00 uur en 15:00 uur.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten