Productmanager Webrichtlijnen

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
12-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
3
Bekeken
513
Status
Gesloten
Referentie
1268

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2559 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Rol

Productmanager

Werkniveau

Senior

Locatie

Den Haag

Startdatum

01-12-2015

Einddatum

31-01-2016

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

16-11-2015

PROJECTINFORMATIE

Logius
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

De webrichtlijnen zijn een zogenoemde open standaard waarvoor het ‘pas toe of leg uit’ regime van toepassing is en gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid, en op in de praktijk beproefde oplossingen van professionals. De webrichtlijnen worden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheerd door Logius. Binnen Logius, afdeling Centrum voor Standaarden, werkt een klein maar gedreven team aan het beheer en doorontwikkeling van de standaard webrichtlijnen en de daarbij horende ondersteunende instrumenten. Als uitgangspunt voor het beheer en de doorontwikkeling van de webrichtlijnen wordt het Beheer- en Ontwikkel Model voor Open Standaarden (BOMOS) gehanteerd.

De eerste versie van de webrichtlijnen (versie 1) werd in 2004 ontwikkeld. In 2010 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe versie: Webrichtlijnen versie 2. Deze nieuwe versie is in juni 2011 vastgesteld als overheidsstandaard. Vanaf medio 2014 ligt beleidsmatig de focus op de wijze waarop organisaties verantwoording afleggen conform het ‘pas toe of leg uit’ regime webrichtlijnen.nl/verantwoorden). Om deze verantwoording te ondersteunen zijn een aantal instrumenten ontwikkeld. Instrumenten die overheden daadwerkelijk in staat stellen zelfstandig een deugdelijke verantwoording op te stellen. Een van deze instrumenten is een door KING/ICTU ontwikkeld instrument op basis waarvan overheden automatisch kunnen toetsen of wordt voldaan aan de webrichtlijnen. Logius is gevraagd dit instrument in beheer te nemen. De in beheer name dient voorbereid te worden.

VEREISTE KENNIS

 Je hebt een HBO werk en denk niveau;
 Je hebt aantoonbare ervaring met productmanagement
webrichtlijnen;
 Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichten van een
organisatie met een publiek-privaat karakter t.b.v. duurzaam beheer en exploitatie. Nadruk m.i. ligt op het realiseren van een samenwerking (PPS) waarin de instrumenten zelfstandig (lees: niet alleen door de overheid gefinancierd) kunnen voortbestaan.
 Ervaring met complexe politieke/bestuurlijke context webrichtlijnen
 Je kan advies uitbrengen op management niveau;

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De voorbereiding van de in beheer name betreft de volgende werkzaamheden

 Opstellen in beheer name criteria
 Vaststellen en begroten beheer activiteiten: rollen, taken,
verantwoordelijkheden, budget
 Verkennen scenario’s beheermodel (publiek/privaat/publiek-
privaat)
 Inrichten van beheer organisatie met een publiek-privaat karakter t.b.v. duurzaam beheer en exploitatie. Nadruk m.i. ligt op het realiseren van een samenwerking (PPS) waarin de instrumenten zelfstandig (lees: niet alleen door de overheid gefinancierd) kunnen voortbestaan
 Advisering MT Logius
Het is mogelijk in overleg een deel van de werkzaamheden op een andere
locatie uit te voeren.

EXTRA INFORMATIE

Datum geplande intakegesprek: 19-11-2015/20-11-2015

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  12-11-2015 11:42
  Plaats
  Blokker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-11-2015 13:07
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-11-2015 13:21
  Plaats
  Alphen aan den Rijn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten