GRP Manager

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
12-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
0
Bekeken
383
Status
Gesloten
Referentie
BCSMS15234

Omschrijving

De afdeling
De afdeling beheer openbare ruimte (BOR) is binnen de gemeente verantwoordelijk voor het beheer van de totale openbare ruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Binnen de afdeling zorgen de teams dagelijks beheer, Databeheer- en Geo-informatie, Gebiedsmanagement en Uitvoeringsbeleid voor het in stand houden, vervangen en doelmatig beheren van de openbare ruimte in alle facetten.

Binnen het team Gebiedsmanagement ligt de taak om de doelen in het onlangs vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) te realiseren. De gebiedsmanagers zijn opdrachtgever voor alle groot onderhoud- en vervangingprojecten in de openbare ruimte en verantwoordelijk voor de realisatie van de maatregelen in het GRP. Voor de komende drie jaar wordt daarom gezocht naar een

GRP manager (voor 24 uur/week)

De functie
Als GRP manager ben je het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de implementatie, de sturing op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), de financiële voortgang en realiseer je de gestelde doelen.
Je overziet het gehele werkveld van het dagelijks beheer, vervangingsinvesteringen, realisatie, heffingen en inkomsten op het gebied van riolering & (grond)waterbeheer.
Je bent integraal verantwoordelijk voor de voortgang van het GRP zowel in uitgevoerde maatregelen en kosten als daarmee samenhangende effecten op de rioolheffing en leningenportefeuille. Waar nodig neem je maatregelen om de gestelde doelen te behalen of stel je de doelen binnen de kaders in overleg tijdig bij.
Je stelt project- en meerjarenplannen op voor grote investeringen in rioleringsprojecten en treedt hierin zonodig zelfstandig op als opdrachtgever. Je bent vraagbaak en geeft adviezen aan zowel interne als externe partijen.

Daarbij heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden
Je beschik bewaakt de realisatieplanning van het GRP en het financiële bestedingstempo.
Je stemt af met de opdrachtgevers en projectrealisatie en bewaakt dat de rioolprojecten tijdig en binnen het gestelde budget worden gerealiseerd.
Je werkt samen met de opdrachtgevers, projectafdeling en financiële afdeling. Je neemt tijdig maatregelen voor bijsturing.
Je neemt het initiatief voor projectevaluaties, stelt verbeterplannen op en bewaakt de uitvoering ervan.
Je treedt op als vernieuwer die innovatie en doelen samenbrengt en weegt de risico’s af.
Je implementeert innovatieve maatregelen waarmee gestelde doelen binnen beschikbare budgetten gerealiseerd worden.
Je treedt waar nodig op als opdrachtgever voor complexe (riool) projecten.
Je adviseert het bestuur, de directie en je collega’s op jouw vakgebied.
Je bent in staat om met politiek-bestuurlijke sensitiviteit knopen door te hakken, ook bij tegenstrijdige belangen.

Wat we vragen
Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding met een bewezen staat van dienst in het aansturen en realiseren van complexe (riool)vervangingsprojecten.
Je hebt inhoudelijke kennis van het vakgebied, waaronder (grond)waterbeheersing en rioolbeheer,
je kunt schakelen tussen de rollen adviseur en projectleider en hebt een helikopterview.
Je kent de gemeentelijke financiering en begrotingssystematiek.
Je bent samenwerkingsgericht en weet collega’s te motiveren gemaakte keuzes te implementeren.
Je bent een kritisch gesprekspartner die tegenwicht biedt wanneer zijn belangen daarom vragen en flexibel ten aanzien van je werk en werkomgeving.
Je hebt uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden en bent doortastend en resultaatgericht.
Je hebt uitstekende politieke/bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor politieke verhoudingen.

CV eisen CV met referentie
Omschrijving Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

De Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen.

Referentie

Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Aanvraag selectiecriteria
Kandidaat minimaliseert of compenseert CO2 uitstoot (toelichten 1ste pagina CV).
Afgeronde HBO of WO opleiding (MUST)
Bewezen staat van dienst in het aansturen en realiseren van complexe (riool)vervangingsprojecten. Dit komt duidelijk naar voren in het cv.
Inhoudelijke kennis van het vakgebied, waaronder (grond)waterbeheersing en rioolbeheer,
Kennis van de gemeentelijke financiering en begrotingssystematiek.
Het cv dient voorzien te zijn van 2 referenties, (naam, functie en tel.nr). (MUST)

Startdatum 30-11-2015
Einddatum 30-11-2016
Optie tot verlenging ja, met maximaal 2 jaar
Aantal uur per week 24

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten