UX Specialist

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
12-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
332
Status
Gesloten
Referentie
30151431

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reactie op de aanvraag voor UX Specialist.
Wij hebben onze selectie afgerond. Hierbij zijn de kandidaten die zijn aangeboden op de hoogte gesteld.
Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van aanbieding, dan hebben wij uw profiel niet geselecteerd voor deze opdracht.

Mocht u in de toekomst weer een interessante opdracht zien dan ontvangen wij graag opnieuw uw reactie. Indien u nog vragen heeft kunt u een mail sturen naar recruitment@it-staffing.nl, onder vermelding van functienaam en aanvraagnummer.

Met vriendelijke groet,

Recruitment IT-Staffing Business Services


Omschrijving

Standplaats
Den Haag, incidenteel Odijk
Startdatum
01-03-2016
Einddatum
31-08-2016
Optie tot verlenging
Ja, in overleg
Uren per week
20

Opdracht omschrijving
De diverse SharePoint oplossingen dienen volgens een uniforme stijl ontworpen te worden die de beleving van de oplossing consistent houdt over de verschillende devices, maar ook zorgen dat de beleving consistent blijft over de verschillende oplossingen die binnen de organisatie gebouwd worden.

Doelstelling
Zorgen dat de gebruiker een positief gevoel heeft bij de oplossing en dat deze eenvoudig is om te gebruiken en hem ondersteunt in zijn werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor

 • UX Design

 • Vernieuwing en onderhoud van de stijlgids

 • Initiële klikbare protypes met geïmplementeerde CSS/HTML5/Javascript

Vakmatige taken
•Wireframes en prototypes ontwerpen en uitwerken, zodat deze gebruiksvriendelijk zijn, voldoen aan de wensen van de productowners en generiek genoeg zijn om over meerdere applicaties heen gebruikt te kunnen worden.
•Prototypes testen met gebruikers en de uitkomsten documenteren, verwerken in de ontwerpen en overleggen met de betrokkenen teams. ontwerpen maken (oa interactie design en grafisch design) die de beleving van de SharePoint oplossing consistent houden over de verschillende devices, maar ook zorgen dat de beleving consistent blijft over de verschillende oplossingen die binnen de organisatie gebouwd worden. Alle beslissingen en design elementen worden beschreven in een stijlgids. Zorgen dat de gebruiker een positief gevoel heeft bij de applicatie en dat deze eenvoudig is om te gebruiken en hem ondersteunt in zijn werkzaamheden.
•Realiseren van initieel klikbare protypes waarbij de CSS/HTML5/Javascript ten behoeve van UX geïmplementeerd is.

Contacten
Samenwerking met platformteam, functionele teams en Application Design Authority.

Inzet in de lijn of project
Inzet in project.

Opleiding
Minimaal afgeronde hbo-opleiding.

Werkervaring
•Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen en toepassen van toetsingscriteria en -methoden voor complexe applicaties binnen grote organisaties.
•Aantoonbare ervaring met ontwikkelen, plannen, en uitvoeren van gebruikerstesten.
•Aantoonbare ervaring in het opstellen van stijlgidsen.
•Aantoonbare ervaring in het ontwerpen van prototype.
•Aantoonbare werkervaring met de technieken HTML5/CSS/Javascript.
•Aantoonbare werkervaring met realisatie van UX van SharePoint oplossingen.
•Aantoonbare werkervaring met realisatie van responsive design.
•Aantoonbare ervaring met werking in een SCRUM team.

Competenties
•flexibele opstelling
•leergierige houding
•doorzettersmentaliteit
•zeer goede communicatieve vaardigheden

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op donderdag 10 december 2015. Gelieve hiermee rekening te houden.
Terugkoppeling offertes
18-12-2015
Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

25 %

Gewicht van kwaliteit

75 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de organisatie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening duurt ongeveer 10-12 weken. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

De voorlopige gunning betekent tevens dat er een overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van positieve screeningsuitslag.

Beschikbaarheid
De kandidaat is zsm inzetbaar (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) voor 20 uur per week. Opdrachtduur bedraagt 6 maanden.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidatenonderzoek. Deze duurt 10-12 weken. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Maakt u geen gebruik van bijgevoegde template ZAL uw bieding terzijde worden gelegd. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template Algemeen 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag. Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal een afgeronde geaccrediteerde hbo-opleiding. Een kopie van het diploma, of een bewijs van inschrijving uit het diplomaregister dient te worden bijgevoegd.

Minimaal 3 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, al UX Specialist. Dit dient duidelijk per werkervaring aangegeven te worden.

Inhoudelijke CV wensen
25 %

Aantoonbare ervaring met ontwikkelen, plannen, en uitvoeren van usabilitystesten.

Werk aan de hand van een extra toelichting per item uit in hoeverre de kandidaat hier aantoonbare werkervaring mee heeft opgedaan. Geef aan de hand van de toelichting de volgende informatie mee:

 • welke producten zijn er opgeleverd (maximaal 3 beschrijven);

 • welke technieken zijn hierbij zelfstandig toegepast door de kandidaat;

 • wanneer heeft dit plaatsgevonden;

 • de tijdsduur van de realisatie.

Indien de kandidaat de producten niet zelfstandig heeft gerealiseerd, vernemen wij graag het
relatieve aandeel hierin van de kandidaat.
Verwijzingen naar het CV, zonder deze extra toelichting, leidt tot puntenaftrek.
25 %

Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen en realiseren van UX van SharePoint oplossingen.

Werk aan de hand van een extra toelichting per item uit in hoeverre de kandidaat hier aantoonbare werkervaring mee heeft opgedaan. Geef aan de hand van de toelichting de volgende informatie mee:

 • welke producten zijn er opgeleverd (maximaal 3 beschrijven);

 • welke technieken zijn hierbij zelfstandig toegepast door de kandidaat;

 • wanneer heeft dit plaatsgevonden;

 • de tijdsduur van de realisatie.

Indien de kandidaat de producten niet zelfstandig heeft gerealiseerd, vernemen wij graag het
relatieve aandeel hierin van de kandidaat.
Verwijzingen naar het CV, zonder deze extra toelichting, leidt tot puntenaftrek.
15 %

Aantoonbare ervaring in het opstellen van stijlgidsen, ontwerpen van prototypes en het maken van wireframes.

Werk aan de hand van een extra toelichting per item uit in hoeverre de kandidaat hier aantoonbare werkervaring mee heeft opgedaan. Geef aan de hand van de toelichting de volgende informatie mee:

 • welke producten zijn er opgeleverd (maximaal 3 beschrijven);

 • welke technieken zijn hierbij zelfstandig toegepast door de kandidaat;

 • wanneer heeft dit plaatsgevonden;

 • de tijdsduur van de realisatie.

Indien de kandidaat de producten niet zelfstandig heeft gerealiseerd, vernemen wij graag het
relatieve aandeel hierin van de kandidaat.
Verwijzingen naar het CV, zonder deze extra toelichting, leidt tot puntenaftrek.
15 %

Aantoonbare werkervaring met realisatie van responsive design.

Werk aan de hand van een extra toelichting per item uit in hoeverre de kandidaat hier aantoonbare werkervaring mee heeft opgedaan. Geef aan de hand van de toelichting de volgende informatie mee:

 • welke producten zijn er opgeleverd (maximaal 3 beschrijven);

 • welke technieken zijn hierbij zelfstandig toegepast door de kandidaat;

 • wanneer heeft dit plaatsgevonden;

 • de tijdsduur van de realisatie.

Indien de kandidaat de producten niet zelfstandig heeft gerealiseerd, vernemen wij graag het
relatieve aandeel hierin van de kandidaat.
Verwijzingen naar het CV, zonder deze extra toelichting, leidt tot puntenaftrek.
20 %

Aantoonbare werkervaring met de technieken HTML5/CSS/Javascript/jQuery.

Werk aan de hand van een extra toelichting per item uit in hoeverre de kandidaat hier aantoonbare werkervaring mee heeft opgedaan. Geef aan de hand van de toelichting de volgende informatie mee:

 • welke producten zijn er opgeleverd (maximaal 3 beschrijven);

 • welke technieken zijn hierbij zelfstandig toegepast door de kandidaat;

 • wanneer heeft dit plaatsgevonden;

 • de tijdsduur van de realisatie.

Indien de kandidaat de producten niet zelfstandig heeft gerealiseerd, vernemen wij graag het
relatieve aandeel hierin van de kandidaat.
Verwijzingen naar het CV, zonder deze extra toelichting, leidt tot puntenaftrek.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor donderdag 3 december 17:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  06-12-2015 23:03
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten