Concernjurist Juridische kwaliteitszorg/control en handhaving

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
13-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Boxmeer
Reacties
0
Bekeken
349
Status
Gesloten
Referentie
BCWINB1279

Omschrijving

Opdrachtomschrijving
Gemeente Boxmeer zoekt voor 36 uur een vlotte representatieve man/vrouw die de volgende taken zelfstandig, kwalitatief goed kan uitvoeren:

Aanspreekpunt: de concernjurist/handhavingsjurist is het eerste aanspreekpunt voor sectoroverstijgende juridische aangelegenheden voor de gemeente Boxmeer. Hij/zij fungeert tevens als handhavingsjurist naast de reeds zittende handhavingsjurist.

Adviseren: de concernjurist ondersteunt en adviseert de beleidsmedewerkers bij hun taken. Het doel is dat ieder product aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet. Het is aan de (beleids)medewerker om ervoor te zorgen dat de concernjurist bij het product betrokken wordt. Samen met de (beleids)medewerker brengt de concernjurist de risico’s in beeld. Als het gaat om sectoroverstijgende zaken. Daarnaast gaat de concernjuristen proactief te werk. Dit geldt ten aanzien van juridische ontwikkelingen, zoals op het gebied van nieuwe wetgeving en jurisprudentie en de consequenties die deze ontwikkelingen met zich mee brengen. E.e.a. in samenspraak met sectorjuristen.

Controleren: de concernjurist controleert of de producten voldoen aan de juridische kwaliteitsnormen.
Daarnaast controleert de concernjurist of de juridische risico’s die ontstaan bij nieuwe wetgeving of naar aanleiding van jurisprudentie aangepakt worden. E.e.a. in samenspraak met de sectorjuristen.

(Ondersteunen bij) procesvertegenwoordiging: op het moment dat de gemeente in een juridische procedure terecht komt, speelt de concernjurist/handhavingsjurist daar een rol in. De concernjurist is verantwoordelijk voor het procedurele gedeelte. M.b.t. handhavingszaken is hij/zij ook verantwoordelijk voor het inhoudelijke gedeelte. Na het advies/uitspraak/arrest is de (beleids)medewerker verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het bezwaar/beroep.

Rapporteren: juridisch relevante problemen en de juridische kwaliteit worden met de sectorjuristen besproken in het periodiek overleg.

Kandidaatomschrijving

Welk niveau en welke competenties dient de kandidaat te hebben

WO-niveau werk- en denkniveau; opleiding bij voorkeur gerelateerd op het gebied van omgevingswet (wabo, wro,bro en verder breed op gebied van regelgeving;
Constructief kunnen samenwerken met interne en/of externe partijen.

Beleidsterreinen Ruimte en Ondersteuning

Milieu, bouw, vergunningverlening, bestemmingsplannen Apv, inkoop, aanbestedingsrecht c.a..

Eisen
Kennis Op CV aantoonbaar kennis van wetgeving op de aangegeven beleidsterreinen binnen sector Ruimte en inkoop en aanbesteding en verdere relevante regelgeving
Opleidingsniveau Op CV aantoonbaar WO-niveau werk- en denkniveau; opleiding bij voorkeur gerelateerd aan het taakveld Ruimte.
Competenties Op CV aantoonbaar te zien dat betrokkene constructief kan samenwerken met interne en/of externe partijen. Ervaring Op CV aantoonbaar ervaring met procesvertegenwoordiging en behandeling bezwaarprocedures

Aanvang opdracht

1-12-2015

Voltooiing opdracht

1-8-2016

Optie verlenging

1 x 8 maanden

Standplaats

Boxmeer

Vakgebied

Juridisch Uren: 36 per week

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten