Ecoloog / Beleidsuitvoerder

Intermediair
OneStopSourcing BV
Geplaatst op
13-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
65
Op locatie
Zwolle
Reacties
1
Bekeken
349
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Beste Freelancer,

Bedankt voor jouw reactie.

Deze aanvraag is inmiddels ingevuld door de klant.

Mocht de aanvraag opnieuw vacant worden zullen wij deze opnieuw uitzetten.

Met vriendelijke groeten,
OneStopSourcing


Omschrijving

Voor onze eindklant in Zwolle zijn wij op zoek naar een Ecoloog. Het betreft een functie voor gemiddeld 36 uur per week. Je start per 25 november en de einddatum is gepland op 30 juni 2016.

Knock-out criteria
Aantoonbare ervaring met werken in ambtelijk/bestuurlijke omgeving (2 jaar)

Beschrijving van de eenheid en het team
Natuur en milieu is een van de drie eenheden die de kerntaken van de klant uitvoeren.
Voor Natuur en Milieu geldt dat met de decentralisatie van het natuurbeleid per 2013/2014 van het rijk naar de provincies inhoudelijk invulling gegeven wordt aan het eigen beleid op deze kerntaak. Een taakgebied dat sterk in ontwikkeling is zowel door de inhoudelijke andere positie, bezuinigingen op het gebied van beheer, maar ook de grote ontwikkelopgave aan Natura 2000, PAS en overige EHS die in samenwerking met de andere overheidspartners en maatschappelijke organisaties in Overijssel uitgevoerd gaat worden (Akkoord Samen werkt Beter). Veel van deze onderwerpen worden samen met de andere provincies voorbereid (IPO).

Overigen
Het Natuur dossier raakt alle teams van de eenheid en raakt ook andere organisatieonderdelen van de klant.
In 2016 treedt de nieuwe wet natuurbescherming – naar verwachting in juli – in werking. De provincie bereidt zich voor op een succesvolle implementatie hiervan. Dit is een omvangrijk opgave die veel (ecologische) kennis vraagt. Het gaat hierbij om een veelheid aan (deel)dossiers. De belangrijkste:

 • Regeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL), inclusief implementatie eerste jaar vernieuwd agrarisch natuurbeheer).

 • Monitoring. Opzetten en uitbouwen van monitoringssysteem voor o.a. SNL, voortgangsrapportage natuur (VRN), PAS monitoring.

 • Afronden, actualiseren gebiedsanalyses en beheerplannen N2000

 • Flora en Fauna gerelateerde onderdelen van de nieuwe wet. B.v. pro actieve aanpak soortenbescherming.

Daarnaast wordt op ons vanuit het programma ontwikkelopgave EHS een doorlopend verzoek gedaan om inhoudelijk kennis en afstemming van beleidskaders met de uitvoering.

Hiervoor zoeken wij voor 1fte tijdelijk inhuur om de pieken in 2016 op te vangen, samen met de andere ecologen binnen het team (acht directe collega’s).

Het komende jaar willen we tevens benutten om de samenhang binnen deze thema’s te vergroten en onderlinge samenwerking te versterken.

Wij vragen een ‘all-round’ specialist op het ecologisch domein die gemakkelijk opereert in een politiek bestuurlijk omgeving en het leuk vind complexe projecten en opgaven tot een goed en gedragen eindresultaat te brengen.

Projectfasering
In eerste instantie tot de zomer. Afhankelijk van voortgang tot eind 2016.

Met wie wordt er samengewerkt

 • teamleden

 • externe partijen, vnl. op inhoudelijk vlak

 • collega’s van andere eenheden. Ruimte en Bereikbaarheid en Projecten en Programma’s in het bijzonder.

Gevraagde opleidingen
HBO, WO-niveau. Bv Biologie, Ecologie, Wageningen.

Gevraagde kennis
Inhoudelijke expertise van Natura 2000 en PAS, gebiedsanalyses beheerplannen (doelen, maatregelen, relatie met vergunningverlening).Subsidieregeling Natuur en landschapsbeheer. Monitoringsopgave natuur.

Gevraagde werkervaring
Ervaring met werken in ambtelijk/bestuurlijke omgeving (ministerie, provincie), ervaring met de natuurgerelateerde dossiers (zie kennis).

Gevraagde competenties
Analytisch, nauwkeurigheid, stressbestendig, samenwerkingsgericht, resultaatgericht.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  21-11-2015 16:00
  Plaats
  Nijmegen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten