Trainer begeleider werk & participatie

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
15-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Gouda
Reacties
7
Bekeken
827
Status
Gesloten
Referentie
PP

Afrondingstoelichting

Beste freelancers,

Bedankt voor jullie reacties. De opdrachtgever geeft aan inmiddels een geschikte kandidaat gevonden te hebben. Deze aanvraag wordt bij deze afgesloten.
Veel succes in de toekomst.

Hartelijke groet,
Petra Peskens
Oke4u


Omschrijving

We zijn op zoek naar een trainer begeleider Werk & Partcipatie

De functie van trainer is gericht op het organiseren, ontwikkelen en geven van trainingen en begeleiding ten behoeve van cliënten van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, die onder de Participatie Wet (PW) vallen. De deelnemers zijn bijstandsgerechtigden die ofwel naar betaald werk (korte afstand tot de arbeidsmarkt) begeleid dienen te worden aan de hand van een trainingsprogramma.

Afhankelijk van de groepstraining en gewenst resultaat, kan de functie tweeledig zijn; enerzijds betreft het het geven van groepstrainingen en anderzijds de begeleiding en bemiddeling van de deelnemers in de groep.

De trainer-begeleider heeft een positieve houding en is resultaatgericht. Het hoofddoel is het realiseren van uitstroom naar betaald werk.
Het middel zijn de groepstrainingen en de begeleiding aan de deelnemers van de trainingen die, voor hun bemiddeling naar werk, onder verantwoordelijkheid van de trainer-begeleider kunnen vallen.

De trainer-begeleider dient in het bezit te zijn van didactische skills, kan op een juiste manier gebruik maken van de groepsdynamiek, stimuleert en begeleid de interactie tussen deelnemers in de groep, en moet in staat zijn om passende werkvormen, materialen en methodieken te selecteren / ontwikkelen waarmee groepen cliënten worden aangezet tot leren tijdens en na de trainingen.
Daarnaast moet de trainer in staat zijn een “klimaat” te creëren met een juiste balans van “veiligheid & uitdaging”, herkent weerstand en kan daar adequaat op reageren. Dit vereist kennis van cliënten, van hun mogelijkheden en ontwikkelpunten, alsmede van de re-integratie instrumenten en effectieve methodieken om de cliënt te benaderen.

Bij een positieve en duidelijke cliëntbenadering hoort tevens dat cliënten die zonder geldige reden niet meewerken aan de intensieve dienstverlening die hun geboden wordt, afgestemd worden volgens de afstemmingsverordening.

Plaats in de organisatie
De trainer legt verantwoording af, rapporteert en adviseert aan het hoofd van de afdeling
Werkportaal.

Doel van de functie
Het ontwikkelen, organiseren en geven van trainingen gericht op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van cliënten met een PW uitkering. Tevens een efficiënte schakel te zijn tussen de cliënten die de trainingen volgen en de werkmakelaars, accountmanager WSP, potentiële werkgevers en vrijwilligersorganisaties.

Kerntaken

 1. Trainen van cliënten

Het verzorgen van trainingen gericht op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt door het ontwikkelen/vergroten van motivatie, zelfinzicht, competenties en vaardigheden. De training heeft als doel dat cliënten uitstromen naar betaald werk.

 1. Begeleiden van cliënten

 • het verrichten van intakegesprekken

 • het bemiddelen van cliënten naar werk

 • het motiveren van cliënten richting arbeidsmarkt

 • het verzelfstandigen van cliënten bij het solliciteren naar een baan

 • het afstemmen van cliënten volgens de richtlijnen van de afstemmingsverordening van de gemeente Gouda

 • zorgdragen voor een gedegen verslaglegging, en overdracht naar de verdere dienstverlening na einde begeleidingsperiode.

 1. Informatie verzamelen en verstrekken

 • het in kaart hebben van de cliënten in de caseload

 • het in kaart brengen van beschikbare vacatures

 • op de hoogte blijven van het aanbod aan instrumenten en hulpmiddelen.

 1. Budgetteringscursus opstellen & uitwerken

 • het opstellen en uitwerken van een budgetteringscursus tezamen met de medewerkers van de gemeente Gouda

 • de cursus is bedoel voor personen met een korte & lange afstand tot de arbeidsmarkt

 • de cursus geven in samenwerking met medewerkers van de gemeente Gouda en deze medewerker

 • de cursus wordt gegeven in aanvulling op de andere taken

Kennis & ervaring

 • De trainer-begeleider heeft 2 jaar ervaring met het geven van groepstrainingen

 • De trainer-begeleider moet bekend zijn met het programma GWS4all of zich dit in korte tijd eigen kunnen maken.

 • De trainer-begeleider heeft ervaring met schuldhulpverlening of budgetteringscursussen,

Competenties;

 • inspirerend en motiverend

 • helder in communicatie & instructies en kunnen overtuigen

 • didactische vaardigheden

 • stimuleren van leren

 • groepsprocessen begeleiden

 • communicatief op verschillende niveaus (verbaal en non-verbaal)

 • vakkennis en vaardigheden

 • resultaatgericht

 • initiatiefrijk en creatief

 • empathisch vermogen

 • sociaal vaardig

 • pro-actief

 • analytisch vermogen.

Contacten
De trainer heeft zowel interne als externe contacten. Intern bestaan de contacten
van de trainer uit informerende, adviserende en afstemmende contacten met o.a.
accountmanagers, werkmakelaars, inkomensconsulenten, werkcoaches, kwaliteitsmedewerkers, fraude preventie medewerkers en medewerkers van de Centrale Juridische Afdeling.

De externe contacten van de trainer bestaan uit het contact onderhouden met aanvragers en ontvangers van de PW. Het doel van deze contacten is werkhervatting of
werkaanvaarding door een cliënt. De trainer dient in het contact zakelijk,
resultaat- en oplossingsgericht te zijn, met oog voor de omstandigheden van de
cliënt. Daarnaast heeft de trainer externe contacten met organisaties als het UWV,
hulpverlenende instanties en potentiële werkgevers. De contacten zijn gericht op samenwerking, elkaar informeren en gezamenlijk ontwikkelen van aanpak waar mogelijk.

Indicatief werk- en denkniveau: HBO diploma of hoger / bewezen HBO denk- en werkniveau via assessment

Praktijkvoorbeelden

Hieronder zijn 3 voorbeelden geschetst van werkzaamheden die tot het takenpakket van de trainer kunnen behoren.

Het voeren van intakegesprekken/kennismakingsgesprekken waarin de trainer in korte periode een adequate inschatting kan maken wat de beste werkdienstverlening voor betrokkene is. De gesprekken zijn wisselend van aard en vereisen een flexibele opstelling om zowel met gemotiveerde en ongemotiveerde uitkeringsgerechtigden een goed gesprek te kunnen voeren. In het gesprek bepaalt de trainer de rode draad en weet hij/zij in de gestelde tijd alle benodigde informatie van de uitkeringsgerechtigde te ontvangen om tot een goede diagnose en passende dienstverlening te komen.

Het geven van een training waarin uitkeringsgerechtigden door de trainingsstijl van de trainer in actie komen en gaan starten met een betaalde baan. De trainingen worden gegeven aan groepen van ongeveer 15 personen. Van de uitkeringsgerechtigden wordt, op basis van de methode sturen op zelfsturing, veel eigen initiatief en inzet verwacht. De duur, omvang en aard van het trainingstraject dat de trainers geven kan verschillen van een langdurig traject van 12 weken a 2 dagdelen per week, tot een korte serie van (bijvoorbeeld) 3 bijeenkomsten.

Als trainer van een groep uitkeringsgerechtigden voer je de Participatiewet uit. Indien deelnemers niet meewerken of een baan niet accepteren hoort het opleggen van een maatregel tot de taken. Ook is het voor een solide overdracht en goede monitoring nodig dat de trainer een aantal administratieve handelingen (rapporteren in GWS bijvoorbeeld) uitvoert.

Start project:1-12-2015
Eind project:28-2-2016 met optie tot verlenging
Uren per week:36

Reageren kan tot 18-11-2015! Met cv, motivatie en uurtarief excl. BTW en incl. reiskosten.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


7 reacties

 • Datum
  16-11-2015 10:28
  Plaats
  Maarsbergen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-11-2015 10:37
  Plaats
  waarder

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-11-2015 15:11
  Plaats
  Oegstgeest

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-11-2015 00:52
  Plaats
  Gouda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-11-2015 15:07
  Plaats
  Leidschendam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-12-2015 21:03
  Plaats
  amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-12-2015 08:04
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten