Omgevingsmanager waterschap

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
16-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Middelburg
Reacties
0
Bekeken
475
Status
Gesloten
Referentie
IGB52262626

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een omgevingsmanager met ervaring met vergunningen en conditioneringen bij een waterschap.

Wie?

Onze opdrachtgever is een waterschap in Zeeland. Het waterschap beschermt het beheersgebied tegen overlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert wegen en wegbeplanting en draagt actief bij aan de ruimtelijke invulling van het gebied, waardoor burgers, bedrijven en andere gebruikers veilig en duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren.

U bent werkzaam voor Team ingenieursbureau.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U coördineert de omgevingsvoorwaarden vóór uitvoering werkzaamheden.

 • U verzamelt de benodigde informatie om projecten te realiseren.

 • U voert een gebiedsscan uit.

 • U inventariseert en analyseert knelpunten voor en tijdens de uitvoering van waterschapprojecten en draagt alternatieven aan om de geconstateerde knelpunten op te lossen.

 • U formuleert compenserende- en mitigerende maatregelen.

 • U voert overleg en maakt afspraken met betrokken overheden, belangenorganisaties en particulieren om te komen tot een effectieve samenwerking.

 • U stelt (mede) bestuurlijke overeenkomsten op en draagt zorg voor de uitvoering hiervan.

 • U bent initiator en (mede) opsteller van projectplannen ten behoeve van de aanvraag waterwetvergunning.

 • U stuurt specialistische adviseurs aan op het gebied van onder andere vergunningen, kabels en leidingen, natuur en NGE.

 • U initieert en begeleidt explosievenonderzoek in de detectie-, interpretatie-, benadering- en verwijderingsfase.

 • U coördineert en geeft voorlichting aan omwonenden en belanghebbenden en handelt vragen af.

 • U bent de intermediair tussen het waterschap en haar omgeving.

 • U draagt zorg voor de planning, rapportage en voortgang van de projecten.

 • U beoordeelt vigerende bestemmingsplannen in relatie tot de uit te voeren projecten.

 • U beoordeelt of alle procedures die relevant zijn voor de uit te voeren projecten volgens wet- en regelgeving zijn doorlopen.

 • U voert (voor) overleg met het bevoegd gezag.

 • U zorgt voor het (mede) opstellen en aanvragen van de benodigde vergunningen onder andere inzake Flora- en Faunawet / Natuurbeschermingswet / omgevingsvergunning.

Eisen

 • U hebt goede kennis van relevante wet- en regelgeving.

 • U hebt goede kennis van gemeentelijk bestemmingsplannen en kunt deze beoordelen.

 • U hebt goede kennis van Voortoetsen en Passende beoordelingen in het kader van de  Natuurbeschermingswet en kunt deze beoordelen.

 • U kunt F&F-toetsen in het kader van de F&F-wet beoordelen.

 • U bent bekend met het aanvragen van omgevingsvergunningen, ontheffingen F&F-wet, Waterwet, et cetera middels het Omgevingsloket.

 • U hebt kennis van de waterschapsprocedures en bent bekend met het beoordelen van projectplannen Waterwet.

 • U bent bekend met het interpreteren van resultaten van NGE-onderzoeken en archeologische onderzoeken.

 • U beschikt minimaal afgeronde hbo-opleiding.

 • U beschikt over goede gebiedskennis (provincie Zeeland).

 • U hebt kennis van regionaal en lokaal milieubeleid (onder andere BKK Zeeland).

 • U hebt een netwerk binnen de overheden en belangenorganisaties binnen het beheergebied.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Middelburg

Wanneer?

De functie is per direct beschikbaar voor 32-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juli 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór maandag 23 november aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten