Deelprojectleider

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
17-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
0
Bekeken
579
Status
Gesloten
Referentie
1286

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Rol Deelprojectleider
Werkniveau Senior
Locatie Gouda
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 31-03-2016
Aantal uren per week 32-36 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Dit betreft een herhalingsaanvraag (2529). Eerdere kandidaten zijn afgewezen omdat zij onvoldoende met de voeten in de klei staan.

De functie betreft een ICT Projectleider Functioneel Beheer DI. De projecten BVJ en ZBJ zijn momenteel bezig met het Europees aanbesteden. Het project GEM is net gestart met de voorbereidingen
van de ICT realisatiefase. De opdracht heeft betrekking op de fases volgend op de aanbesteding en voorbereiding. Je legt verantwoording af aan de projectmanagers Van BVJ, ZBJ en GEM. De projectmanagers signaleren tijdig naar FB (teamleiders en Hoofd FB). De projectleider Beheer is verantwoordelijk dat de ICT
projectresultaten uit de projecten BVJ, GEM en ZBJ in beheer kunnen worden genomen bij de afdeling Functioneel Beheer en bij de ICT-Dienstverlener SSC-I. Enerzijds geeft hij sturing aan de uitvoering van hiertoe benodigde activiteiten, anderzijds brengt hij vanuit zijn expertise ook inhoudelijke voorstellen in om
dit te bereiken.

Aanvullingen op het functieprofiel en de taken

De projectleider Functioneel Beheer zal o.a. worden ingezet op project ZBJ. ZBJ staat voor het project Zelf Bediening Justitiabelen en richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT functies aan justitiabelen. Een belangrijk onderwerp in het Masterplan DJI is de investering in ICT op cel om de zelfredzaamheid van justitiabelen te vergrote. Als gevolg van ingebruikname van ZBJ zullen veel
handmatige en papieren procedures in de inrichtingen kunnen komen te vervallen. Justitiabelen zijn minder afhankelijk van personeel. Daarnaast wordt verwacht dat zelfstandiger justitiabelen meer kansen hebben bij terugkeer in de maatschappij en daardoor minder recidiveren.

Op het ZBJ platform zullen de volgende functies worden aangeboden

 • Rekening courant, gekoppeld aan intern financieel systeem (basis voor betaalde functies),

-Winkelen; E-learning; Toegang UWV, kranten, advocaten, familie; - Activiteiten- en bezoekplanning; Telefoneren; Radio; E-Book; - Toegang tot penitentiair- en strafdossier;

 • De medewerktaken omvatten: App’s toevoegen/verwijderen; accounts aanmaken; actueel monitoren en loggegevens inzien.

-Onderdeel van het project ZBJ is ook het in beheer
brengen van het platform en de apps, bij FB
bij SSCI; bij de leverancier, op de werkvloer en het maken van serviceafspraken (DNO’s) met de
beheerorganisaties

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort,
puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die
hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • WO bedrijfskundige informatica

 • Prince II

 • BISL gecertificeerd Gewenste ervaring

 • Ervaring met inrichten functionele beheerorganisatie

 • Ervaring met het werken in een grote ambtelijke organisatie (bij voorkeur in een

 • ketensamenwerkingsverband) en een technisch complexe omgeving;

 • Kennis van en bewezen praktijkervaring beheerontwikkeling en dit vertalen naar breed

gedragen en praktisch toepasbare en begrijpelijke plannen

 • Een betrouwbare en duidelijke communicator als het gaat om samenwerken

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Onder meer gaat het om de volgende werkzaamheden

 • Vanuit het projectbelang erop toezien dat het projectresultaat in beheer kan worden genomen door FB en SSC-I door te bewaken dat wordt voldaan aan de acceptatiecriteria van FB/SSC-I.

 • Vanuit het belang van de afdeling FB erop toezien dat deze afdeling voorbereid is op het in beheer kúnnen nemen van de projectresultaten.

 • Het schrijven van een plan van Aanpak Functioneel Beheer. Je bent degene die de diverse

belanghebbenden betrekt, informeert en een rol geeft
waar dat bijdraagt aan het door opdrachtgever en DI beoogd doel.

 • Het opstellen van een inrichtingsvoorstel voor het functioneel beheer van BVJ, ZBJ, GEM.

 • Regievoering over de implementatie van het functioneel beheer.

 • Voorbereiden van besluitvorming over het deelproject.

 • Aanpassen en inrichten van beheerprocessen zodat succesvolle acceptatie in het primaire proces

wordt gerealiseerd.

 • Beschrijven en uitvoeren van het uitfaseren van de applicaties die worden vervangen door BVJ en archivering databestanden.

 • Je draagt zorg voor een correcte, kwalitatief uitstekende uitvoering van het deelproject binnen

de afgesproken tijd en het afgesproken budget

 • Je communiceert proactief met de diverse

stakeholders en betrokkenen.

 • Binnen de verschillende projecten heb je je eigen deelproject onder jouw verantwoordelijkheid.Je stuurt voor wat betreft de opdracht de functioneel

beheerders binnen het project aan.

 • Je legt verantwoording voor het deelproject af aan de betreffende projectmanager

 • Je overlegd pro actief met de teamleiders en Hoofd FB over inzet van mensen vanuit FB binnen

de projecten.

 • Je treedt op vertegenwoordiger FB in de projecten. Vanuit dat kader denkend kun je de projectmanagers goed ondersteunen als het gaat inzet, uitvoering vanuit FB. Wanneer je signaleert dat er vanuit de projecten voor FB inzetvraagstukken zijn, regel je dit in overleg met de

coördinator via een voorstel aan hoofd FB in.

 • Je signaleert tijdig risico’s omtrent inzet, verloop, uitvoering vanuit FB binnen de projecten.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Samenwerkingsgericht

 • Organisatie- en bestuur sensitiviteit

 • Creativiteit

•Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding/motiveren

 • Schriftelijk en mondeling communicatievaardig

 • Analytisch

 • Pragmatisch

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 44/45.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten