Interim Manager ITIL Procesmanagement en Coördinatie

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
17-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Delft / Rotterdam
Reacties
8
Bekeken
538
Status
Gesloten
Referentie
20118185

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118185 Tijdelijke inhuur

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Interim Manager ITIL Procesmanagement en Coördinatie.

Level playing field

Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening, creëert en handhaaft voor al haar leveranciers een level playing field. De informatievoorziening, naar de opdrachtnemers, moet voor iedereen gelijk zijn. De kwaliteit van dit functieprofiel is daarbij cruciaal.
Binnen de CIV directie IRN is de afdeling Infra verantwoordelijk voor de ontwikkeling en instand houding met betrekking tot de ICT Infrastructuur (van netwerk tot aan de applicatie hosting laag).
Infra bestaat uit drie verantwoordelijkheden: Plan die kaderstellend is voor de rest van de afdeling en als ‘ingang’ fungeert voor de hele IRN directie. Change waar het programma zorgdraagt voor de LCM, ontwikkel en klantprojecten en Run die de exploitatie (in stand houding) realiseert.
Binnen Plan bevinden zich de procesmanagers die conform CIV brede generiek proces ontwerp zorg moet dragen voor de ITIL procesbeschrijving, werkinstructies en de kwaliteitsborging etc binnen de afdeling Infra. Zij moeten cnf kaders vanuit de procesverantwoordelijke (afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor een van de ITIL processen t.b.v. de gehele CIV) zorgdragen dat het de
IPWC processen goed geborgd zijn in de organisatie Infra zodat de kwaliteit van de dienstverlening geborgd is. Ook availibility en capacity hebben hier een belangrijke rol in.

De situatie is dat de procesmanagers incidenten/ problems, changemanagement en configuratiemanagement lastig op te lijnen zijn en hun werkwijze niet aansluit bij de werkelijkheid.
Het lijkt nu dat de aansluiting van Plan en Run niet op de juiste wijze wordt gevonden i.v.m. het feit dat men elkaar niet begrijpt en het lijkt of men een andere taal spreekt.
Voor het goed realiseren hiervan zijn wij op zoek naar een senior manager/ leidinggevende die samen met het management Infra onder leiding van de teamleider Plan/ Servicemanagement zorgdraagt dat de procesmanagers hun taak professioneel gaan uitvoeren in samenhang met elkaar en de overige stakeholders binnen en buiten Infra. Dat men (procesmanagement en ICT
coördinatie en beheer) elkaar begrijpt en de ITIL procesmanagers van hun ‘ITIL wolk’ afdalen naar de hectiek van de dag en op een pragmatische wijze de borging van de processen realiseert. Hij of zij zal als operationeel leidinggevende functioneren voor de procesmanagers en ITIL proces
coördinatoren waardoor hij of zij de resultaten ook kan borgen. Dus dat de ITIL- processen die zijn vastgesteld geoperationaliseerd zijn binnen Infra.

Minimale eisen

Een ervaren kandidaat op het gebied van Infra/ ICT management en ITIL procesmanagement. De kandidaat dient de verbinding te kunnen realiseren tussen de Plan en de Run. De kandidaat weet op een coachende wijze de procesmanagers te sturen zodanig dat zij in een korte periode hun
resultaten kunnen bereiken. Hij of zij zal als operationeel leidinggevende functioneren voor de procesmanagers en ITIL proces coördinatoren waardoor hij of zij de resultaten ook kan borgen. Dus hier zal de kandidaat minimaal 3-5 jaar aantoonbare ervaring in moeten hebben.
HBO- WO niveau, communicatief zeer sterk, ITIL ervaring, aansturende/ leidinggevende ervaring.

Plaats in de organisatie/werkgebied

De functie vindt plaats binnen de CIV directie IRN (infrastructuur Rijkswaterstaat Netwerken) binnen de afdeling Infra. De opdracht vindt plaats o.l.v. teamleider Servicemanagement (Plan) in Delft. En heeft veel te maken met het team Exploitatie (Run) in Rotterdam.

Plan, Change en Run

Plan is de voorkant van de afdeling. Haar doel is om de kaders te stellen voor de afdeling zowel op technisch als processen vlak. Tevens maakt zij inzichtelijk “wat” er op de lange en middellange termijn op ons af komt. Hier vinden ook de contacten buiten INFRA plaats met betrekking tot de RWS klanten en tweeden, Portfoliomanagement en met de proceseigenaren. Tevens de contacten met inkoop en contractmanagement met betrekking tot de contracten en de toekomstige markt interacties.
Change voert de projecten uit vanaf classificatie niveau twee. De classificatie wordt bepaald door de typering, positionering omvang en complexiteit, hier zijn onder andere de al te bepalen GROKIT (geld, risico, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd) onderdelen in meegenomen. Het MT Infra bepaald de classificatie. De projecten zijn niet alleen (strategische en of politiek gevoelige) klant projecten, maar ook groot (uitgesteld) Lifecycle management, Productontwikkeling, innovaties. Mogelijk komen er ook bedrijfsvoeringstrajecten onder programmasturing.

Het programma heeft een minimale vaste bezetting van de functies programmamanager en projectmanager. De rest van de benodigde capaciteit worden geleverd vanuit de plan (kader stellend, processen en architecten rollen) en run (ICT beheer en technische uitvoerenden).
Change is de enige die decharge kan krijgen voor de in beheer name van de Run.
Run is verantwoordelijk voor de in stand houding van de diensten die we als infra leveren aan klanten (OSR en interdepartementaal). De servicedeliverymanagers zijn verantwoordelijk dat de dienstverlening conform afspraken wordt geleverd. De productmanagers zijn verantwoordelijk voor de jaarplannen conform de strategische keuzes van de leadarchitect. De proces coördinatoren verdelen de werklast in het reactieve beheer (incidenten, problems en changes). Exploitatie behelst netwerken, datacenters en TGW.

Taken/werkzaamheden

 1. Q1 2016 zijn en geborgde Procesbeschrijvingen en werkinstructies IPWC, afgestemd en goedgekeurd door de procesverantwoordelijken en MT Infra.

 2. Itil- Processen zijn geborgd en geoperationaliseerd.

 3. Aansturing van de procesmanagers en proces coördinatoren Infra op zodanige wijze dat ze weten wat hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn en dat ze deze ook uitvoeren.

 4. Rapporteren aan teamleider servicemanagement/ Plan over de stand van zaken en verbetervoorstellen.

Opleiding

 1. HBO bedrijfskunde

 2. Itil

 3. ICT

Werkervaring

 1. Lijnmanagement (minimaal 5 jaar)

 2. Procesmanagement (operationeel) (minimaal 3-5 jaar)

 3. coachen

 4. ICT (minimaal 5 jaar)

 5. Top desk (minimaal 3 jaar)

Soft skills

 1. analyseren

 2. communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

 3. coachen en begeleiden

 4. samenwerken

 5. professioneel

Hard skills

 1. IPWC

 2. ICT

 3. Leidinggeven/ management

 4. rapporteren

 5. kunnen omgaan met weerstanden en veranderingen

Wensen

 1. een professionele kandidaat die het voor elkaar krijgt om de ITIL procesmanagers in beweging te krijgen om de IPWC processen op de juiste wijze te beschrijven en te borgen dat de organisatie het vertrouwen kan hebben dat het op de juiste wijze gaat werken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Delft / Rotterdam

Startdatum

07-12-2015

Duur

12 maanden

Optie op verlenging

Ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

geen indicatie

Sluitingsdatum

21-11-2015

Sluitingstijd

09:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


8 reacties

 • Datum
  17-11-2015 13:58
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-11-2015 15:02
  Plaats
  Zuidlaren

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-11-2015 15:16
  Plaats
  Voorschoten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-11-2015 20:11
  Plaats
  Soest

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-11-2015 13:27
  Plaats
  Zutphen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-11-2015 14:30
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-11-2015 14:37
  Plaats
  Leidschendam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-11-2015 08:55
  Plaats
  Ede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten