Beleidsmedewerker WMO / jeugd

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
17-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
221
Status
Gesloten
Referentie
BCBPL1255

Omschrijving

Stad Venlo
Venlo is een stad met ongeveer 100.000 inwoners. Het is een goed bereikbare stad in een bijzondere regio met vele gezichten; van hypermoderne glasindustrie en innovatieve agrobusiness, van logistiek, verkeersknooppunten en Maasoevers, tot kunst, cultuur en toerisme. Venlo is een dynamische en levendige stad waar iedereen welkom is, een stad die ruimte biedt aan de toekomst. Venlo wil graag een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van het cradle to cradle principe.

Gemeentelijke organisatie
De gemeente Venlo is een moderne organisatie, toegerust om verder te bouwen aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De gemeente is een ambitieus verandertraject ingegaan dat leidt tot minder gelaagdheid, meer ontschotting en een verantwoordelijkheid die laag in de organisatie ligt. Betere samenwerking en dienstverlening krijgen een extra impuls door het nieuwe gemeentelijke stadskantoor dat in 2016 gereed zal zijn. De inwoners maken dan ook tastbaar mee hoe de organisatie zich wil presenteren: transparant, toegankelijk, efficiƫnt en met menselijke maat.

Afdeling Samen Leven en Werken
De afdeling Samen Leven en Werken (SLW) staat voor een belangrijke transformatie. Onlangs is door het MT de afdelingsvisie vastgesteld. Uitgangspunt van die visie is dat klanten meedoen en ertoe doen. We doen dat niet alleen. Onze partners, binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, hebben daar nadrukkelijk ook een taak in. We zien de medewerkers van SLW als ondernemende regisseurs en belangrijke verbinders. Daarnaast hebben we te maken met de uitvoering van wettelijke regelingen (WWB, WIJ, BBZ, IOAW, IOAZ, Inburgering, Schuldhulpverlening). De afdeling werkt met een groot budget en voelt een grote verantwoordelijkheid voor veel gezinnen die afhankelijk zijn van de gemeentelijke overheid. De afdeling bestaat uit vijf teams: Werk, Wijk, Bedrijfsondersteuning, Staf en Sportontwikkeling.

Team Staf
Het (beleids)team Staf van SLW ontwikkelt beleid op het gebied van arbeidsmarkt, participatie, armoedebestrijding, inkomensvoorziening, Wmo en jeugdhulp. Deze brede scoop heeft het voordeel dat het beleid vanuit de uitvoering gevoed kan worden door wat er speelt binnen de afdeling en hier beter op kan aansluiten. Het team levert ondersteunende diensten aan de overige teams van de afdeling.

KandidaatomschrijvingDe beleidsmedewerker WMO/jeugd
De beleidsmedewerker is een uitvoerend beleidsmedewerker met als voornaamste aandachtsgebied de Wmo en Jeugdhulp. Je geeft als beleidsmedewerker binnen het team Staf verder vorm en inhoud aan het ontwikkelen van onderdelen binnen de Wmo en Jeugd, in het bijzonder aan werkprocessen, maatwerkvoorzieningen, interne controle en afstemming tussen beleid en uitvoering (beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling) in het Sociaal Domein. In deze functie ben je een maatschappelijk betrokken en integere beleidsmedewerker.
Als beleidsmedewerker Wmo/jeugd word je ingezet op het uitvoerend beleid.
Je bent expliciet de verbindende schakel tussen de uitvoering en het beleid en realiseert, door samen met de uitvoerende medewerkers en collega's van andere afdelingen uitvoering en beleid op elkaar te laten aansluiten.
Je werkt innovatief en bent actief in het uitvoerende beleidsveld van de afdeling Samen Leven en Werken (SLW).
Je bent op de hoogte wat er op relevante beleidsterreinen speelt, legt verbindingen en werkt integraal en \ out-of-the-box'.
Jouw taak ligt op het organiseren, faciliteren, adviseren en overdragen zodat beleid daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
Je evalueert beleid en bepaalt of nadere acties nodig zijn.
Je weet goed te balanceren tussen rechtmatigheid en doelmatigheid en kunt met kracht communiceren.
Je hebt kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en ervaring met het opstellen van adviezen.
Competenties
Afgeronde MBO+/HBO opleiding, met minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring (in de afgelopen 5 jaar) als beleidsmedewerker Wmo/jeugd voor het uitvoerend beleid bij een gemeente.
Aantoonbare kennis van relevante wetgeving op het terrein van de Wmo, Wlz, transitie en sociale zekerheid en je hebt deze kennis daadwerkelijk toegepast.
Ervaring met het uitvoeren, uitdragen en overdragen van beleid en het werken in een politieke omgeving.
Je bent communicatief vaardig en proactief.
Je kunt zelfstandig opereren, maar bent ook gericht op samenwerking.
Je hebt een 'hands on' mentaliteit, bent stressbestendig en hebt gevoel voor humor.
Je beheerst het Nederlands uitstekend in woord en geschrift.

Eisen
Werkervaring Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker Wmo/jeugd bij een gemeente.

Gunningscriteria
WerkervaringOp CV aantoonbaar in de afgelopen 2 jaar werkervaring op het terrein van de transitie binnen het Sociaal Domein
WerkervaringOp CV aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar werkervaring met het uitvoeren van beleid binnen het Sociaal Domein

Aanvang opdracht

1-1-2016

Voltooiing opdracht

1-4-2016

Optie verlenging

n.v.t.

Standplaats

Venlo

Vakgebied

Sociale zaken & Werkgelegenheid

Uren

36 per week

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten