Kredietbeheerder - Complex GZ

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
17-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
50
Op locatie
Eindhoven
Reacties
0
Bekeken
531
Status
Gesloten
Referentie
PR

TOP-Opdrachtgevers

 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Kandidaten met een IAM ZR1/ZR2 achtergrond/ervaring zouden hier ook goed op passen. Kennis van Siebel en BBS is het meest belangrijk, naast het nauwkeurig vastleggen van gegevens/data in het systeem. Dit duidelijk zichtbaar laten zijn in CV of in het motivatie veld!

Belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het opstellen van BBS financieringsvoorstellen, COF monitoring, monitoring en registratie van agendaregels in Siebel, analyseren pandlijsten en bepalen kredietrelateringen. Daarnaast ondersteun je de credit risk manager bij portefeuillemanagement en 1e lijnscontroles.

Gezocht competentieprofiel: kennis van Rabosystemen MUST (BBS, Siebel, COF), hands-on mentaliteit, geen 9-5 instelling, MUST nauwkeurig werken, communicatief vaardig.

Een profiel van een Intern Accountmanager die veel ervaring bij een lokale Rabobank heeft/heeft gehad zou goed passen op deze functie.

Beschrijving formule / team
Grootbedrijf is onderdeel van Bedrijven en bedient in nauwe samenwerking met lokale banken, grootzakelijke klanten met een omzet van 30 tot 250 miljoen euro. Ondernemingen in deze klantgroep zijn in toenemende mate internationaal van karakter en onderhouden vaak relaties met meerdere banken. Grootbedrijf voert namens de lokale banken de integrale regie over meer dan 700 complex grootzakelijke klanten, maar biedt daarnaast ook specialistische dienstverlening aan andere grootzakelijke klanten van de lokale banken, onder meer op het gebied van overname financiering, (internationaal) cashmanagement en treasury- en risicomanagement. In het (complex) grootzakelijke segment heeft Rabobank de ambitie om de leidende bank in de Nederlandse markt te zijn door een excellente klantbeleving te realiseren en met tevens een goed rendement als resultaat voor onze organisatie. Verspreid over Nederland zijn er vijf Grootbedrijf-teams, die multidisciplinair zijn samengesteld. De regionale opzet maakt het mogelijk dicht bij de markt te bankieren en nauw samen te werken met de lokale banken in de betreffende regio, waarmee Rabobank's propositie naar de grootzakelijke klant onderscheidend is. De Grootbedrijf teams worden aangestuurd vanuit Utrecht. Hierdoor is een goede aansluiting met de productspecialismen en expertise van Wholesale Clients Nederland en andere groepsonderdelen gewaarborgd.
Naast Grootbedrijf, maken International Services, Food & Agri Nederland, Sectormanagement, Rabo Corporate Connect en Business Development deel uit van Corporate Clients Nederland. Doelstelling van de functie
De Kredietbeheerder Grootbedrijf is verantwoordelijk voor de beheerprocessen in de keten Geld Nodig Bedrijven en deels binnen de keten Betalen & Ontvangen, door operationele en kredietrisico’s te minimaliseren, kwaliteitsborging van data, monitoring en uitvoering van processen. Beleids- en beslissingsvrijheid

 1. Zelfstandigheid

 • Voert zelfstandig werkzaamheden uit. Lost de hierbij ontstane problemen op.

 • Heeft de vrijheid om zelf beslissingen te nemen binnen de scope van de eigen taken en verantwoordelijkheden, waarbij de uitvoering deels is gebaseerd op eigen inzicht.

 • Het juist uitvoeren van het werk vereist kennis en enige interpretatie.

 • Toezicht vindt achteraf plaats.

 1. Rapportage

 • Rapporteert periodiek aan de leidinggevende over de geformuleerde en gerealiseerde doelstellingen.

 1. Afstemming

 • Stemt af met de leidinggevende en collega’s uit het Grootbedrijfteam ten behoeve van de klantbediening binnen de scope van het Grootbedrijfteam.

 • Stemt af met de Credit Risk Manager over concrete werkzaamheden in de portefeuille.

 • Onderhoudt in voorkomende gevallen contacten en stemt af met andere organisatieonderdelen en/of partners (zoals De Lage Landen e.d.).

 • Werkt in voorkomende gevallen samen en stemt af met een centrale implementatiemanager.

 • Stemt af met lokale banken ten behoeve van de klantbediening en –beheer van klanten uit het Complex Grootzakelijke segment.

 • Stemt af met Kredietbeheerders in de andere Grootbedrijfteams ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden.

 • Stemt in alle gevallen af met de Documentatiespecialist over de verwerking van de documentatie en beheersvoorwaarden in de systemen.

 • Onderhoudt contacten met specialisten van de Rabobank Groep.

 1. Kaders en regelgeving

 • Een overzicht van de bevoegdheden is weergegeven in de bevoegdhedenregeling van Grootbedrijf.

 • Handelt conform (wettelijke) normen en voorschriften van de Rabobank Groep in het algemeen (o.a. Gedragscode en normenkader ‘Zorg voorde Klant’) en van Grootbedrijf specifiek.

 • Werkt volgens de standaardprocessen.

 • Is verantwoordelijk voor correcte vastlegging van (overdrachts)informatie in de systemen.

 • Handelt conform het financieringsbeleid van Rabobank Nederland Grootbedrijf, de richtlijnen van de KRM Credit Manual en de Algemene Goedkeuringsregeling Bedrijven (AGRB). Belangrijkste resultaatgebieden en verantwoordelijkheden

 1. Afhandeling en monitoring financiering

 • Draagt zorg voor een correcte verwerking van kredietaanvragen en -revisies, kredietbesluiten en beheervoorwaarden in de systemen (vult o.a. BBS).

 • Bewaakt de ontvangst van pandlijsten, analyseert deze en past eventueel, in overleg met de Financieringsspecialist, de kredietlimiet aan.

 • Monitort de aanlevering van relevante en afgesproken documentatie ten behoeve van covenant toetsing, voert de 1e analyse uit, toetst deze bij de Financieringsspecialist, legt de afspraken vast en voert de afgesproken acties uit.

 • Informeert op eigen initiatief de klantverantwoordelijke Relatiemanager en Financieringsspecialist bij het niet nakomen van gemaakte afspraken en overeengekomen voorwaarden en komt met voorstellen voor vervolgacties.

 • Informeert het klantteam over de voortgang van de afhandeling van de financieringsaanvraag.

 • Bereidt de uitboekingsdocumentatie voor in afstemming met de Intern Accountmanager Grootbedrijf, de Financieringsspecialist en de Documentatiespecialist.

 • Toetst de correcte vastlegging bij de lokale bank in die gevallen dat de werkzaamheden lokaal worden uitgevoerd.

 1. Beheerwerkzaamheden

 • Signaleert over- en achterstanden op faciliteiten.

 • Signaleert en rapporteert over achterstanden in beheervoorwaarden en neemt, waar mogelijk, passende actie om deze weg te werken.

 • Voert voorkomende beheerwerkzaamheden uit, zoals overstanden, achterstanden, manco’s en agenderingsregels.

 • Treedt op als linking pin bij de uitvoering van operationeel kredietbeheer in de klantteams / dealteams.

 • Faciliteert het projectmanagement ten aanzien van het revisieproces.

 • Voert 1e lijns controles uit.

 • Voert (steekproefsgewijs) een controle uit op de activiteiten rond kredieten voor Complex Grootzakelijke klanten bij de lokale bank en op de beheerprocessen. Deze controles vinden plaats in het eigen team én cross over de teams heen.

 • Checkt periodiek of de klant nog voldoet aan de voorwaarden voor (maatwerk)tarieven, die hij heeft gekregen, en overlegt in voorkomende gevallen met de Relatiemanager / Financieringsspecialist.

 1. Rapportages

 • Verzorgt rapportages over over- en achterstanden op faciliteiten

 • Verzorgt rapportages over achterstanden in beheervoorwaarden

 • Ondersteunt de Credit Risk Manager bij het opmaken van risicorapportages en het uitvoeren van portefeuillemanagement.

 • Levert, in voorkomende gevallen, data uit systemen aan ten behoeve van generieke rapportages.

 1. Projecten en implementaties

 • Ondersteunt de Credit Risk Manager bij de implementatie van nieuwe releases van applicaties en beheersystemen, nieuwe of gewijzigde processen en nieuw of gewijzigd beleid.

 • Ondersteunt de Credit Risk Manager bij het beheren en bewaken van het uniforme gebruik van systemen en processen.

 • Initieert verbeteracties.

 • Participeert in projectgroepen, zowel in het eigen team als landelijk

 • Levert een bijdrage aan kennisdeling en kennisoverdracht ten aanzien van systemen en processen, zowel in het eigen team als landelijk.

 • Ondersteunt de Credit Risk Manager en/of de staf Grootbedrijf bij het opzetten en uitvoeren van het controle framework.

Werk- en denkniveau / Aanvullende vereisten
Werk- en denkniveau

 • HBO met 3-5 jaar werkervaring

 • WO starter

Aanvullende vereisten

 • Vereistenprofiel Kredietbeheerder Grootbedrijf

 • Goede beheersing van Business English in woord en geschrift. Competenties

 • Klant belang centraal stellen

 • Samenwerken

 • Resultaten realiseren

 • Organiseren en monitoren

 • Onafhankelijk & onderbouwd oordelen

 • Initiëren van verbetering

Belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het opstellen van BBS financieringsvoorstellen, COF monitoring, monitoring en registratie van agendaregels in Siebel, analyseren pandlijsten en bepalen kredietrelateringen. Daarnaast ondersteun je de credit risk manager bij portefeuillemanagement en 1e lijnscontroles.

Gezocht competentieprofiel: kennis van Rabosystemen MUST (BBS, Siebel, COF), hands-on mentaliteit, geen 9-5 instelling, MUST nauwkeurig werken, communicatief vaardig.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten