Functioneel Beheerder

Opdrachtgever
Ajilon IT (onderdeel van Adecco)
Geplaatst op
17-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam-Zuidoost
Reacties
3
Bekeken
704
Status
Gesloten
Referentie
Functioneel Beheerder

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Locatie

Amsterdam-Zuidoost

Duur

6 maanden

Tarief

marktconform

Start

asap

De Functioneel Beheerder komt op twee plaatsten in de organisatie voor; binnen HR voor het personeels- en informatiesysteem en binnen Bedrijfsvoering voor de overige systemen. De Functioneel Beheerder ressorteert onder en rapporteert aan het Hoofd Advies Bedrijfsvoering of de manager HR.

De Functioneel Beheerder zorgt in samenwerking met de helpdesk en de leveranciers voor een optimale gebruikersondersteuning en beheer van functionaliteiten en applicaties. De Functioneel Beheerder realiseert het optimaliseren van de digitale werkomgeving op het gebied van systemen, interfaces en processen. Informatiebehoeften vanuit de organisatie worden vertaald naar eenduidige requirements. De functioneel beheerder denkt mee over de inrichting van werkproces-sen en zorgt voor een goede aansluiting met de systemen.
Daarnaast maakt de functioneel beheerder binnen HR als Informatie Analist managementrapporta-ges en verzorgt op verzoek maatwerkanalyses. Tevens zorgt de Functioneel Beheerder voor de cijfermatige onderbouwing van beleidsvoorstellen en strategische personeelsplanning. De integriteit van de data wordt bewaakt.

Specifieke taken

Beheer

 • Handelt tweedelijns incidenten af, al dan niet met ondersteuning van technisch beheer door leverancier, inclusief een duidelijke terugkoppeling naar de gebruiker.

 • Signaleren informatiebehoeften en vertaalt deze naar functionaliteiten gericht op het opti-maal benutten van de systemen.

 • Analyseert datastromen en signaleert verbeterpunten in de verwerking van (klant)data;

 • Stelt functionele en technische requirements op en coördineert de werkzaamheden door externe leveranciers.

 • Bepaalt impact van wijzigingsverzoeken voor processen, systemen en administratieve organisatie.

 • Verzorgt het wijzigingenbeheer van systemen en het documenteren van wijzigingen.

 • Bewaakt functionele eisen aan huidige en toekomstige systemen.

 • Vertaalt inzichten naar goed onderbouwde business cases en creëren van draagvlak hier-voor.

 • Coördineert en optimaliseert het testproces en het (laten) testen van nieuwe functionalitei-ten.

Rapportages

 • Draagt zorg voor relevante rapportage m.b.t. het gebruik/beheer van de applicaties.

 • Draagt zorg voor relevante controles op een verantwoord gebruik/toegang tot de applica-ties (beveiliging).

Toevoeging binnen HR

 • Verzorgt de maandelijkse managementrapportages inclusief een analyse van de gegevens.

 • Verzorgt de cijfermatige onderbouwing van beleidsvoorstellen en strategische personeels-planning.

 • Doet voorstellen over de ontwikkeling van management informatie.

 • Formuleert KPI’s en denkt mee over tools om deze KPI's inzichtelijk te maken.

 • Verzorgt ad-hoc rapportages.

 • Bewaakt data integriteit en kwaliteit van rapportages binnen de organisatie.

Opleiding en ondersteuning

 • Draagt zorg voor adequate opleidingsmateriaal en relevante instructies (handleidingen, procesbeschrijvingen).

 • Draagt zorg voor de opleiding van gebruikers en key-users.

 • Is tweedelijns aanspreekpunt voor vragen over het systeem.

Advies

 • Adviseert het management m.b.t. de inrichting van processen en werkstromen en de rele-vante IT ondersteuning.

 • Doet voorstellen ter verbetering naar aanleiding van interne audits en voert deze voorstel-len uit.

Overige resultaten

 • Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij.

 • Signaleert ontwikkelingen in de branche en in de omgeving en gaat na welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor de werkzaamheden.

 • Participeert in uiteenlopende overlegvormen op het vak/functiegebied.

 • Participeert in projectgroepen en/of geeft desgevraagd leiding aan projectgroepen.

 • Werkt volgens de kernwaarden en draagt deze actief uit.

Opleiding en ervaring

 • Afgeronde HBO opleiding (op het ICT vakgebied).

 • Enige jaren ervaring op het gebied van Functioneel/Technisch beheer ICT, Informatieanalist.

 • Kennis van/ervaring met de core applicaties en bij HR met Workforce.

 • Kennis en ervaring met ontwikkelmethodieken (SCRUM), testmethodieken (TMAP), beheer en service management (BiSl en ITIL).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  17-11-2015 19:13
  Plaats
  Wijk bij Duurstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-11-2015 21:24
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-12-2015 13:23
  Plaats
  hoofddorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten