Functioneel Beheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
18-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zutphen
Reacties
0
Bekeken
299
Status
Gesloten
Referentie
1294

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 157 opdrachten

Omschrijving

Functiebenaming

Functioneel Beheerder

Locatie

Zutphen

Indicatie plaatsingsduur in maanden: 3 maanden (met optie tot verlenging

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

De functioneel beheerder digitale archivering is verantwoordelijk voor

 • Beheert het correcte gebruik van de applicatie en adviseert hierover;

 • fungeert namens de systeemeigenaar als aanspreekpunt voor gebruikers enerzijds en (interne) leveranciers anderzijds;

 • bewaakt de juistheid van de werking van de interfaces met andere informatiesystemen binnen en buiten JustID en doet van voorstellen tot verbetering daarvan;

 • neemt vanuit inhoudelijke expertice, namens de productgroep deel aan interne en externe projecten werkgroepen, klantoverleggen en systeem specifieke overleggen;

 • beheert autorisaties en beheert en stelt procedures; handleidingen en systeemspecificaties samen en adviseert hier over.

 • ontwerpt de mens/ machine interface en vertaalt deze naar functionele specificaties; neemt als inhoudsdeskundige m.b.t. gegevens en functionaliteit van applicaties deel aan project- en

werkgroepen en systeem specifieke overleggen;

 • stelt op basis van interpretatie van de vraag ad-hoc query’s samen en voert deze uit ten behoeve van bijvoorbeeld managementrapportages, specifieke onderzoeksvragen en kwaliteitszorg;

 • ondersteunt de organisatie door binnen het eigen expertisegebied zowel intern als in de keten te adviseren over functionele wijzigingen;

 • leidt ketengebruikers op bij wijzigingen in de functionaliteit;

 • adviseert gevraagd en ongevraagd de eigen leidinggevende over gewenste en noodzakelijke aanpassingen in werkprocessen en organisatie.

Wijzigingsbeheer

 • Volgt ontwikkelingen in de werkomgeving (bijvoorbeeld de strafrechtketen en/of de vreemdelingenketen) en doet voorstellen voor de implementatie in het betreffende systeem;

 • bewaakt mede het juiste beheer van het conceptionele databasemodel en de implementatie daarvan binnen de applicaties;

 • stelt op, beheert en onderhoudt implementatiedraaiboeken en initieert evaluaties tijdens en na het implementatietraject (alleen bij de afdelingen Matching en EDDA);

 • verzamelt en prioriteert gebruikerswensen en doet wijzigingsvoorstellen in de vorm van uitgewerkte RFC’s;

 • bereidt in overleg met de Senior Functioneel Beheerder de implementatie van releases voor en ondersteunt hem in de regievoering op het onderhoud van deze systemen.

Functionele testen en gebruikersacceptatietesten

 • initieert, organiseert, begeleidt en voert functionele - en gebruikersacceptatietesten uit;

 • draagt bij en ziet toe op het uitvoeren van testprocedures;

 • draagt bij en ziet toe op het samenstellen van de testscripts;

 • beoordeelt de testresultaten en doet uitkomstvoorspellingen;

 • doet voorstellen voor optimalisatie en aanpassingen en adviseert gevraagd en ongevraagd in- en externe klanten en eigen leidinggevende hierover.

Verzorgt en coördineert het incidentmanagement met betrekking tot de functionaliteit.

 • Signaleert systeemverstoringen, initieert oplossingen, bewaakt voortgang en realisatie daarvan;

 • fungeert als tweedelijns vraagbaak en helpdesk voor gebruikers, zowel intern als extern;

 • initieert en coördineert IT&I acties m.b.t. de op de afdeling in beheer zijnde informatiesystemen;

 • treedt op als aanspreekpunt en coördineert incidenten met prioriteit één.

Documentatie, procesbeschrijving en opleiding

 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de leidinggevende over gewenste en noodzakelijke aanpassingen in werkprocessen en organisatie;

 • stelt op basis van BISL procesbeschrijvingen samen volgens kennis en ervaring processen functioneel beheer;

 • beheert gebruikershandleidingen en systeemspecificaties, documentatie en procedures;

 • Leidt op, instrueert en licht gebruikers voor bij complexe wijzigingen in applicaties en bij toepassingen op het gebied van functionaliteit van systemen voor (aspirant)klanten.

Speelruimte

 • Beslist over/ bij: het voeren van functioneel beheer en wijzigingsbeheer, bij het begeleiden en (laten) uitvoeren van gebruikersacceptatietesten en bij het signaleren van systeemverstoringen, het initiëren van oplossingen en het bewaken van de voortgang en realisatie daarvan.

 • Kader: Gebruikerswensen, wettelijke voorschriften, functionele specificaties, (test)voorschriften en instructies zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden.

 • Verantwoording: de Functioneel beheerder legt verantwoording af aan de hiërarchisch leidinggevende over het bewaken van de goede werking van de functionaliteit van de systemen het toetsen op kwaliteit en integriteit van de vastgestelde gegevens, door functioneel beheer en wijzigingsbeheer te voeren en gebruikersacceptatietesten te begeleiden en over het verzorgen van het incidentmanagement met betrekking tot de functionaliteit.

De taken betreffen het incidentbeheer en alle operationele werkzaamheden die onder het vakgebied van functioneel beheer horen. Een deel van het takenpakket wordt overgenomen van de al
aanwezige functioneel beheerders die zich meer bezig gaan houden met projecten.

VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • HBO werk- en denkniveau;

 • kennis van functioneel beheer en analysemethoden;

 • kennis van het aandachtsgebied van de productgroep;

 • kennis van (wettelijke) voorschriften betreffende taakgebied(en);*

 • kennis van testprocedures/protocollen;

 • kennis van er ervaring met projectmatig werken (bijvoorbeeld Prince II);

 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;

 • ervaring in het gebruik van geautomatiseerde systemen;

 • ervaring met de coördinatie van operationele processen;

OVERIGE EISEN EN WENSEN

 • Specifiek voor de afdeling Expertise- en Dienstencentrum Digitale Archivering geldt dat de CDD-

voorziening aangeboden wordt aan kerndepartementen en diverse rijksuitvoeringinstanties. Daardoor heeft de functioneel beheerder te maken met een grote verscheidenheid van wetgeving en
departmentgebonden richtlijnen. De functioneel beheerder wordt door deze verscheidenheid van diensten geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en moet hier binnen zijn eigen
taakverantwoordelijkheid mee om kunnen gaan.

 • inhoudelijke kennis van de JustID ondergebrachte informatiesystemen waarvoor de afdeling verantwoordelijk is;

 • passieve beheersing van de Engelse taal.

Extra informatie

Datum en tijd intake gesprekken: Dinsdag 24-11 a.s. in Zutphen

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten