Beleidsadviseur

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
18-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Noord Limburg
Reacties
0
Bekeken
456
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-928

Omschrijving

Voor een gemeente in Noord Limburg zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Maatschappelijke participatie die  aan de verdere doorontwikkeling van Huizen van de Wijk werkt en  dit in een breder (financieel) perspectief plaatst. Met name de functies ‘ontplooien en ontmoeten’ binnen Huizen van de Wijk moeten op korte termijn verder vormgegeven worden.

Huizen van de Wijk
Het concept Huis van de Wijk[1] is de uitwerking van de visie ‘Thuis Zijn in de Buurt’[2] en is gebaseerd op een verregaande vorm van samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en bewoners. Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsplaats waar wijkbewoners zich thuis voelen, waar ze andere wijkbewoners kunnen ontmoeten. Ook heeft het Huis van de Wijk een rol in het bij elkaar brengen van eventuele (ondersteunings)vragen en oplossingen voor deze vragen. Het Huis van de Wijk is een plaats waar actief burgerschap wordt gestimuleerd. Dit krijgt o.a. vorm doordat vrijwilligers een rol spelen bij het organiseren en verzorgen van dagbesteding voor burgers die hieraan behoefte hebben.
Binnen het concept Huis van de Wijk worden verschillende activiteiten voor en door burgers georganiseerd:

  1. Ontmoeten; het Huis van de Wijk is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor bewoners, verenigingen en mensen die er een bepaalde vorm van dagbesteding ontvangen.

  2. Ontplooien: ontplooien in de zin van de ontwikkeling die burgers en professionals moeten doormaken om op een nieuwe manier te kijken naar hun eigen inzet en die van anderen (bewoners en professionals). De transformatie kan alleen slagen als eenieder in een ‘andere stand’ wordt gebracht. Het doorontwikkelen van buurt- en bewonersnetwerken is dan ook van groot belang.

  3. Integrale dagbesteding; het Huis van de Wijk moet zowel de geïndiceerde als niet geïndiceerde begeleiding en dagbesteding faciliteren;

  4. Informatie en advies: Binnen het huis van de wijk kan een burger terecht met zijn vragen, en wordt geholpen door een andere burger (vrijwilliger). Er is sprake van halen en brengen. Bij complexe vragen zal een vrijwilliger de ondersteuning van een professional vragen.

Binnen het Huis van de Wijk neemt het sociale wijkteam een belangrijke plaats in.

Sociale wijkteams vormen de spil in de toegang naar ondersteuning op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg. Het  sociale wijkteam wordt het vliegwiel voor een andere houding van uitvoerende professionals richting onze inwoners. De aanpak is gericht op het oplossend vermogen van burgers en professionals in de wijk zelf. De werkwijze van de sociale wijkteams gaat uit van de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale netwerk. Indien dit niet voldoende is, kan gebruik worden gemaakt van collectieve voorzieningen en wanneer dit ook niet voldoende blijkt te zijn wordt individuele (professionele) ondersteuning ingezet. Met deze werkwijze geven we de regie weer aan de burger en zetten mensen in hun eigen kracht. Daarmee maken we  de transformatieopgave mogelijk. De huidige infrastructuur van hulp- en dienstverlening aan burgers wordt met de inrichting van sociale wijkteams opnieuw geordend. Het is geen kop op de bestaande infrastructuur, het wordt de nieuwe toegang tot ondersteuning.
Kort samengevat wordt de professionele drukte teruggebracht tot een integrale aanpak waarbij aan de hand van zogenaamde keukentafelgesprekken een leefzorgplan wordt opgesteld dat start vanuit de mogelijkheden van de burger en zijn netwerk.

[1] In de meeste gevallen betreft het een combinatie van een gemeenschapsaccommodatie en een woon-zorg-complex.
[2] De doelstellingen uit 2008 en 2009 komen samen in Sociale Structuurvisie.

Taken

In december 2015 wordt een tussenevaluatie voor Huizen van de Wijk opgeleverd. Hieruit volgen een aantal vervolgopdrachten die door deze functionaris opgepakt moeten worden.
De beleidsadviseur draagt dan ook zorg voor de verdere afwikkeling van de evaluatie van het beleid Huizen van de Wijk.
Verder ontwikkelt en handhaaft deze functionaris een netwerk met de maatschappelijke partners.
Ook is deze functionaris een gesprekspartner t.a.v. accommodatie- en vastgoedbeleid
Stuurt effectief op kwaliteit en voortgang waarmee een doelmatige beleidsontwikkeling geborgd wordt
Ondersteunt en coacht medewerkers beleidsinhoudelijk en spreekt ze op constructieve wijze aan op geleverde prestaties en gedrag (resultaatgerichtheid).

Vereisten

een HBO+/WO werk en denkniveau, en bij voorkeur over een relevante opleiding op het vakgebied
Relevante actuele kennis op het gebied van maatschappelijke participatie
Begrip van maatschappelijk vastgoed en kennis van wet- en regelgeving op gebied van WMO, participatie en jeugd(zorg)
Kennis van financiële en accommodatie-vraagstukken
Minimaal 5 jaar ervaring in een adviesrol in overheidsorganisaties
In staat om op strategisch niveau beleid te ontwikkelen en een doorvertaling te maken naar tactisch/operationeel beleid
Ervaring met het adviseren in complexe bestuurlijke situaties.

Competenties

Adviseur en doener ineen
Pragmatisch
Oplossingsgericht
In staat om te verbinden met maatschappelijke partners en intern binnen de gemeentelijke organisatie.
Onderkent ontwikkelingen en trends op jouw vakgebied en weet deze te vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie (omgevingsbewust)
Oog voor de gevolgen voor maatschappelijke partners
Uitstekende analytische vaardigheden zodat je in staat bent om complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken

Bij het ontvangen van uw reactie gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten