Teamleider Innovatie

Intermediair
OneStopSourcing BV
Geplaatst op
18-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zwolle
Reacties
5
Bekeken
701
Status
Gesloten

Omschrijving

Voor onze eindklant in Zwolle zijn wij op zoek naar een Teamleider Innovatie. Het betreft een functie voor gemiddeld 32 uur per week. Je start per 7 december en de einddatum is gepland op 1 juli 2016.

Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een eenheid. De eenheid heeft tot taak de voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van het beleid met betrekking tot het betreffende beleidsterrein en de afstemming hiervan op de verschillende niveaus in de organisatie en op (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen.

De teamleider geeft leiding aan het team op een complex en integraal deel van een beleidsterrein van een eenheid of een complex en integraal beheer‐ of uitvoeringsterrein en/of meerdere beheer en/of uitvoeringsterreinen en initieert en ontwikkelt beleid op een complex en integraal (inhoudelijk en procedureel) beleids‐, beheer‐ en/of uitvoeringsterrein.

Het gaat hierbij om een functie waarin leiding wordt gegeven aan een team waarin deskundigheid op uiteenlopende terreinen samenkomt, ofwel deskundigheid op specialistische terreinen binnen de discipline/het beleidsterrein, ofwel deskundigheid vanuit verschillende disciplines. Het samenstel van taken en werkzaamheden vanuit de verschillende deelterreinen/disciplines vergt integrale leiding en aansturing over disciplines en deelterreinen heen. Dit is mede bepalend voor de complexiteit van de aansturing.

Resultaatgebieden

 1. Leiding aan het team op een complex en integraal deel van een beleidsterrein van een eenheid of een complex en integraal beheer‐ of uitvoeringsterrein en/of meerdere beheer en/of uitvoeringsterreinen.

 • Organiseert de processen binnen het team (procesontwerp, procesbeheersing en procesverbetering).

 • Maakt resultaatgerichte afspraken met de medewerkers in relatie tot de werkplannen, bewaakt de voortgang en stuurt waar nodig bij.

 • Stelt het jaarlijkse werkplan en opleidingsplan van het team op;

 • Bewaakt de budgetten en het signaleert afwijkingen.

 • Fungeert als informant bij personeelsbeoordelingen.

 • Coacht de verdere professionalisering van de medewerkers op het gebied van kennis en vaardigheden en houdings‐ en gedragsaspecten.

 • Onderhoudt een actieve en communicatieve relatie met de portefeuillehouder en een functionele afstemmingsrelatie met externen.

 • Stelt periodiek rapportages op ten behoeve van het hoofd van de eenheid.

 1. Beleidsinitiëring en ‐ontwikkeling op een complex en integraal (inhoudelijk en procedureel) beleids,‐ beheer‐ en/of uitvoeringsterrein.

 • Het vaststellen van de beleidsrelevantie van landelijk beleid en van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange en middellange termijn in het betreffende terrein.

 • Het vaststellen van de beleidsbehoefte, het ontwikkelen van visies en het opstellen van complexe en integrale producten op het betreffende terrein.

 • Het leiden en/of coördineren van dan wel deelnemen aan de meest complexe, beleidsgevoelige en omvangrijke projecten met verschillende disciplines en (belangen)organisaties ten behoeve van de eenheid dan wel de provinciale organisatie.

 • Het afstemmen van het te ontwikkelen beleid met andere teams binnen en buiten de eenheid, alsmede het leveren van bijdragen aan andere beleidsontwikkelingen.

 • Het ondersteunen van GS door het opstellen van beleidsnotities en pré‐adviezen, het aandragen van beleidsalternatieven en bij het overleg met externe instanties.

Speelruimte

 • De teamleider neemt beslissingen bij het leiding geven aan het team op een complex en integraal deel van een beleidsterrein van een eenheid of een complex en integraal beheer‐ of uitvoeringsterrein en/of meerdere beheer en/of uitvoeringsterreinen en bij het vaststellen van de beleidsrelevantie van landelijk beleid en van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange en middellange termijn, bij het ontwikkelen van visies en het opstellen van complexe en integrale

producten op het beleids,‐ beheer‐ of uitvoeringsterrein en bij het aandragen van beleidsalternatieven voor GS.

 • Strategische beleidsuitgangspunten van GS zijn van belang bij het opstellen van voorstellen voor de ontwikkeling c.q. wijziging van beleid.

 • De teamleider is verantwoording schuldig aan het hoofd van de eenheid voor wat betreft het leiding geven aan het team op een complex en integraal deel van een beleidsterrein van een eenheid of een complex en integraal beheer‐ of uitvoeringsterrein en/of meerdere beheer‐ en/of uitvoeringsterreinen en voor wat betreft de beleidsinitiëring en ‐ontwikkeling op een complex en integraal (inhoudelijk en procedureel) beleids‐, beheer‐ en/of uitvoeringsterrein.

Kennis en vaardigheden

 • Brede kennis van het betreffende beleids‐ beheer‐ en/of uitvoeringsterrein en van alle relevante aanverwante aandachtsgebieden en beleidsterreinen.

 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.

 • Vaardigheid in het ontwikkelen van visies en het opstellen van complexe en integrale producten op het betreffende terrein.

 • Vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke regionale verhoudingen en de bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van adviezen.

 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleidsadviezen en ‐standpunten.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn

 • Oordeelsvorming

 • Organisatiesensitiviteit

 • Plannen en organiseren

 • Ontwikkelen medewerkers

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  18-11-2015 16:23
  Plaats
  Dalfsen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-11-2015 09:00
  Plaats
  BUSSUM

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-11-2015 11:19
  Plaats
  Keistad

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-11-2015 11:31
  Plaats
  Haarlem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-11-2015 14:24
  Plaats
  Gorinchem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten