Omgevingsmanager Water

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
18-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Middelburg
Reacties
0
Bekeken
355
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum

30-11-2015

Einddatum

22-7-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32-36

Sluitingsdatum

20-11-2015 om 12:00 uur

De omgevingsmanager neemt beslissingen bij de coördinatie van omgevingsrandvoorwaarden, bij het analyseren van knelpunten, bij het aandragen van alternatieve oplossingen, bij het beoordelen van vigerende bestemmingsplannen en bij het beoordelen of alle relevantie procedures conform wet- en regelgeven zijn doorlopen; bij het beoordelen van contracten of overeenkomsten en over de inhoud van adviezen

 1. coördinatie omgevingsrandvoorwaarden

 • je coördineert de omgevingsvoorwaarden vóór uitvoering werkzaamheden;

 • je verzamelt de benodigde informatie om projecten te realiseren;

 • je voert een gebiedsscan uit;

 • je inventariseert en analyseert knelpunten voor en tijdens de uitvoering van waterschapprojecten en draagt

alternatieven aan om de geconstateerde knelpunten op te lossen;

 • je formuleert compenserende- en mitigerende maatregelen;

 • je voert overleg en maakt afspraken met betrokken overheden, belangenorganisaties en particulieren om te komen tot een effectieve samenwerking;

 • je stelt (mede) bestuurlijke overeenkomsten op en draagt zorg voor de uitvoering hiervan;

 • je bent initiator en (mede) opsteller van projectplannen t.b.v. de aanvraag waterwetvergunning;

 • je stuurt specialistische adviseurs aan op het gebied van o.a. vergunningen, kabels en leidingen, natuur en NGE;

 • je initieert en begeleidt explosievenonderzoek in de detectie-, interpretatie-, benadering- en verwijderingsfase;

 • je coördineert en geeft voorlichting aan omwonenden en belanghebbenden en handelt vragen af;

 • je bent de intermediair tussen het waterschap en haar omgeving;

 • je draagt zorg voor de planning, rapportage en voortgang van de projecten.

 1. Vergunningen

-je beoordeelt vigerende bestemmingsplannen in relatie tot de uit te voeren projecten;
-je beoordeelt of alle procedures die relevant zijn voor de uit te voeren projecten volgens wet- en regelgeving zijn doorlopen;
-Je voert (voor) overleg met het bevoegd gezag;
-Je stelt (mede) op en vraagt de benodigde vergunningen aan o.a. inzake Flora- en Faunawet/Natuurbeschermingswet/ omgevingsvergunning.

Functie eisen

goede kennis van wet- en regelgeving;
goede kennis en het kunnen beoordelen van gemeentelijk bestemmingsplannen;
goede kennis en het kunnen beoordelen van Voortoetsen en Passende beoordelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet;
het kunnen beoordelen van F&F-toetsen in het kader van de F&F-wet;
Hebben van een netwerk binnen de overheden en belangenorganisaties binnen het beheergebied is een pré;
kennis van regionaal en lokaal milieubeleid (o.a. BKK Zeeland);
bekend met het aanvragen van omgevingsvergunningen, ontheffingen F&F-wet, Waterwet, etc. middels het Omgevingsloket;
bekend met het beoordelen van projectplannen Waterwet;
bekend met het interpreteren van resultaten van NGE-onderzoeken;
bekend met het interpreteren van resultaten van archeologische onderzoeken;
Minimaal afgeronde HBO opleidingtheoretische en praktische kennis van het vakgebied (inclusief kennis op het gebied van aanbesteding van
ingenieursdiensten en werken) en theoretische en praktische kennis op het gebied van (het opstellen van) innovatieve contractvormen;
kennis van de waterschapsprocedures;
kennis van de richtlijnen en bepalingen voor de (planmatige en inhoudelijke) voorbereiding en uitvoering van
(civieltechnische) projecten;
inzicht in de financiële en organisatorische of uitvoeringsgerichte aspecten van civieltechnische projecten;
inzicht in relevante vaktechnische ontwikkelingen (o.a. innovatieve vormen van aanbesteding en nieuwe principes);
vaardigheid in het beoordelen van concept-begrotingsplannen, -ontwerpnota's, -bestekken, - kostenramingen, - tekeningen, -innovatieve contracten of -overeenkomsten;
organisatorische vaardigheden;
vaardigheid in het voeren van overleg met andere afdelingen, bedrijven en instellingen over de uitvoering van
werkzaamheden;
vaardigheid in het oplossen van (uitvoerings)problemen.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten