Senior Projectleider Data (SB)

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
19-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
100
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
30
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten

Omschrijving

Profiel Organisatie
Belastingen is het onderdeel van de gemeente Amsterdam dat
verantwoordelijk is voor het heffen en invorderen van belastingen
die de gemeente mag opleggen aan inwoners, bezoekers en
eigenaren van onroerende zaken in de stad. De gemeente voert
een groot aantal taken uit in het belang van de burgers en de
stad. Belastingheffing is één van de inkomstenbronnen.

Profiel afdeling
Binnen het programma VIB (Vernieuwing Informatievoorziening
Belastingen) zal door middel van een Europese aanbesteding een
standaardpakket worden aangekocht ter vervanging van het
huidige systeem. Dit is breder dan alleen een ICT project,
aangezien ook processen en werkwijzen aangepast zullen
worden.
In de implementatiefase van het programma VIB zijn er meerdere
projecten te onderscheiden, waaronder een project ‘Data en
schoning’.

Huidige (ongewenste) situatie

 • Op zeer veel vlakken zijn er discrepanties en inconsistenties in

de informatie in het huidige belastingsysteem NeoTax aanwezig.

 • Controle van de huidige data met de bron is niet mogelijk

Gewenste situatie

 • Volledige belastingadministratie gevuld met data vanuit de

basisregistraties.

 • Elke entiteit is voorzien van koppelsleutels conform de

Basisregistratie.

 • Elke entiteit heeft de benodigde informatie voor de functie die

het gegeven in het proces heeft.

Profiel opdracht
Het programma Vernieuwing Informatievoorziening Belastingen
vraagt om een ervaren projectmanager met kennis van
risicomanagement, ervaring binnen de lokale overheid en met
gevoel voor data, -schoning, -conversie en -migratie. Binnen het
programma ben jij verantwoordelijk voor het spoor Data en
Schoning. Binnen dit spoor zul je een projectteam aansturen
bestaande uit inhoudelijk specialisten afkomstig van de
verschillende afdelingen binnen Belastingen.

De projectmanager heeft in grote lijnen de volgende taken

 • Je geeft operationeel leiding aan de projectgroep, die is

samengesteld uit medewerkers van de verschillende afdelingen.

 • Je draagt zorg voor personele, organisatorische en financiële

aangelegenheden van het project en draagt zorg voor planning,
voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren
projectresultaten en eindresultaat.

 • Je communiceert op diverse organisatieniveaus en motiveert het

projectteam.

 • Je beheert de risico’s binnen het project, signaleert knelpunten

en stelt tegenmaatregelen en/of oplossingsscenario’s voor.

 • Je stelt plannen op. Door je kennis & ervaring kun je een realistische planning opleveren.

 • Je rapporteert over de voortgang, uitputting van middelen en

beslismomenten aan de programmamanager en de business
change manager

 • Je bent lid van het programmateam en stemt af met andere

projectleiders over de samenhang en afhankelijkheden tussen de
projecten binnen en buiten scope van VIB.

Eisen
U voegt een curriculum vitae van de kandidaat toe in de map
achter deze vraag, waarin duidelijk zijn/haar werkervaring blijkt
zoals in de eisen en wensen hierna beschreven. Het CV is
maximaal 5 pagina's lang en geschreven in de Nederlandse taal.

De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar
aantoonbare relevante ervaring in projectmanagement bij
grootschalige projecten.
Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
Daarnaast levert u tenminste één recente referentie aan van een project waaraan u gewerkt heeft. Hierin staat duidelijk
omschreven welke resultaten u heeft gerealiseerd en de omvang
van het project.

De kandidaat heeft ervaring met verschillende
projectmethodieken.

De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 1x ervaring
opgedaan met kwaliteitseistrajecten (schoning en verbeteringen)
en kan fungeren als sparringpartner voor de implementerende
partij.
Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.

De kandidaat beschikt over de volgende competenties

teamplayer, zowel taak- als mensgericht, praktijkgericht, hands-on
houding met aansturende skills, resultaatgericht.

Wensen
Heeft de kandidaat ervaring als senior projectleider binnen een
G4 gemeente?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient dit
duidelijk te blijken uit het CV.

Heeft de kandidaat kennis van en ervaring met (gemeentelijke)
belastingprocessen?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient dit
duidelijk te blijken uit het CV.

Is de kandidaat in het bezit van een certficaat IPMA en/of
PRINCE2 practitioner?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient er een
kopie van het certificaat te worden toegevoegd

Eisen procedure
De kandidaat is zo spoedig mogelijk na gunning beschikbaar tot 1
mei 2016. Het aantal uur is 24-32 gemiddeld per week. Er is een
optie tot verlenging mogelijk tegen dezelfde condities.

Deadline voor het indienen van de offerte is donderdag 26
november 2015 om 10.00 uur.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten