Projectleider

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
19-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
6
Bekeken
963
Status
Gesloten
Referentie
1303

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten

Omschrijving

Rol:Projectleider

Werkniveau

Senior

Locatie

Den Haag

Startdatum

07-12-2015

Einddatum

31-05-2016

Aantal uren per week

40

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

23-11-2015

PROJECTINFORMATIE

De Directie Concern Informatievoorziening (DCI) is binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het organisatieonderdeel waar de I-functie is geconcentreerd. Deze I-functie bestaat uit alle vormen van dienstverlening op ICT gebied van gebruikersondersteuning en beheer via leveranciersmanagement en projectuitvoering tot en met (strategisch) advies. DCI vervult haar rol ook als intermediair tussen de klanten, opdrachtgevers en leveranciers. De directie DCI bestaat uit drie afdelingen: Advies en Informatiemanagement, Servicemanagement en Beheer.
Vanuit de afdeling Servicemanagement wordt vervolgens kwaliteitsbewaking op de projecten uitgevoerd (projectregie) De Projectleider zal werkzaam zijn binnen de afdeling Servicemanagement.

Projectregie
Op het gebied van projecten werkt Projectregie volgens een standaard aanpak en een set van uitvoeringsprincipes. Deze moeten mede borgen dat de projecten de, door de opdrachtgevers beoogde, resultaten opleveren. We coördineren het tot stand komen van het projectvoorstel. Dit doen we in samenwerking met alle afdelingen van DCI.
Projectregie verzorgt de inrichting van de projectorganisatie en de wijze van rapporteren en sturen voor het betreffende project.

Na besluitvorming van de opdrachtgever zorgt Projectregie dat een projectleider wordt geselecteerd voor en door de opdrachtgever. Tevens wordt door de projectleider een PID opgesteld.
Binnen de stuurgroep van het project neemt Projectregie de rol van senior leverancier. Hiermee laten we aan de klant zien dat we verantwoordelijkheid pakken voor de prestaties die het project levert en dat we daarop als regisseur aanspreekbaar zijn.
Rapportages en mijlpaalproducten worden getoetst op de business case, afspraken en uitgangspunten.
Waar nodig ondersteunt Projectregie de projectleider met escalaties.
Na afloop wordt ieder project geëvalueerd en geleerde lessen worden verwerkt in de standaard werkwijze en producten.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Vereiste opleiding

 • Opleiding op WO-HBO niveau

Vereiste experties

 • Projectleider ICT-projecten

Werkervaring

 • 3-5 jaar ervaring als projectleider.

 • 3 jaar ervaring met projecten bij Rijksoverheid

Hard Skills

 • Ervaring met Prince2

-Ervaring met risicobeheersingsmethoden of technieken

Wensen

 • Ervaring met enkele projecten waarbij veel partijen betrokken zijn.

 • Ervaring met projecten waarbij de projectleider zowel de organisatorische als technische implementatie

aanstuurt.

 • Ervaring met projecten op financieel geied bij voorkeur betaalproces.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Er heeft een interdepartementale aanbesteding plaatsgevonden om een nieuwe bankinstelling te selecteren. Hierbij is de keuze gevallen op ING.
De keuze tot deze nieuwe bankinstelling leidt bij IenM tot aanpassingen in het SAP de bankinstelling, enkele werkplekken en tot aanpassingen in het betaalproces.
De aangetrokken projectmanager wordt verantwoordelijk voor (zowel organisatorische en technische implementatie.
Het doel van het project is als volgt gedefinieerd: voor 1-5-2016 zorgen voor een naadloze overgang naar een nieuwe bankinstelling waarbij stabiliteit en veiligheid van het betaalproces IenM in de ruimste zin van het woord continu geborgd zijn.

Bijgevoegd is een geaccordeerd projectvoorstel waarin onder meer de governance van het project en de op te leveren eindresultaten zijn beschreven.

Het betreft de volgende eindresultaten

 • Verwerkte gevolgen nieuwe bankinstelling (ING) in SAP en interface

 • Aangepaste procedures / instructies

 • Geïnstrueerde gebruikers

 • Nieuwe OLA

 • Uitgevoerd toezicht op proces en beveiliging

 • Aangebrachte aanpassingen op

 • Aanpassing op netwerk

De projectleider is ervoor verantwoordelijk dat deze eindresultaten conform afgesproken eisen (tijd, kwaliteit etc.) worden opgeleverd en stuurt daarvoor de verschillende betrokken partijen/personen aan.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Bestuurlijke sensitiviteit.

 • Daadkracht en doel- en resultaatgericht

 • Overtuigingskracht.

 • Goede communicatieve vaardigheden.

 • Stressbestendig

EXTRA INFORMATIE

Intakegesprekken zullen plaatsvinden op 26 november 2015.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  19-11-2015 15:34
  Plaats
  Rijswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-11-2015 16:04
  Plaats
  Voorschoten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-11-2015 17:05
  Plaats
  Blokker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-11-2015 20:09
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-11-2015 10:16
  Plaats
  Maarssen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-11-2015 15:47
  Plaats
  Duiven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten