Functioneel Beheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
19-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
0
Bekeken
40
Status
Gesloten
Referentie
1304

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 237 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Rol

Functioneel Beheerder

Werkniveau

Senior

Locatie

Gouda

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

31-12-2015

Aantal uren per week

36

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

23-11-2015

PROJECTINFORMATIE

Directie Informatievoorziening (DI) is de ICT regie organisatie voor DJI. De directie zorgt voor een
toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI
organisatie. Derhalve ligt de aansturing van leveranciers en de integratie van de oplossingen
(architectuur en procesintegratie) bij deze directie. De directie staat ten dienste van haar (zeer
diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de IT
portfolioboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en
financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is
SSC-I, de interne ICT project- en beheerorganisatie van DJI.

Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk
ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de

volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van

handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren
van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van
applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en
zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.
Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over
de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt
periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.

Als teamlid houd je je bezig met producten en diensten die als volgt te omschrijven zijn

 • Gegevensbeheer (het bewaken van de kwaliteit van de vast te leggen gegevens m.b.t. tijdigheid,

juistheid en volledigheid en het gebruik van deze gegevens)

 • Bewaken privacy- en beveiligingsaspecten (autorisatie en registratie)

 • Uitvoeren van gebruikersacceptatie testen

 • Uitvoering escalatieprocedure ICT dienstverlening

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

De taken van een Functioneel Beheerder (3e lijn)

Specifieke kennis

 • Kennis en ervaring met vervoers en planningssystemen

 • Kennis en ervaring met het pakket iTraffic(NET) en planningspakket Quintiq is een pré

Activiteiten en Resultaten

 • Functionele werking van de applicatie is geregistreerd en bewaakt;

 • Gebruikers ondersteund bij het werken met in beheer zijnde applicaties;

 • Administratieve procedures zijn onderhouden;

 • Incidenten zijn opgelost op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever;

 • Tijdige afhandeling van incidenten is gemonitord;

 • Standaard wijzigingen zijn uitgevoerd op basis van afspraken gemaakt met de

klant-opdrachtgever;

 • Ondersteunen projecten met het realiseren van aanvullende functionaliteit binnen de bestaande

applicatie;

 • Ondersteunen/inzet in projecten waarbij vervanging cq. vernieuwing van bestaande diensten

worden gerealiseerd

 • Toegangsvoorzieningen op gegevensverzamelingen zijn gerealiseerd en bewaakt;

 • Bijdrage aan Functionele Acceptatietests (FAT) en Gebruikers Acceptatietests (GAT);

 • Ketenbeheer met betrekking tot de informatie-uitwisseling in DJI berichten ketens is uitgevoerd;

 • (Management) rapportages opgesteld;

 • Voor de oplossing en afhandeling van 3e lijn storingen zijn proceshandelingen binnen het

incidentproces uitgevoerd;

 • Voor een beheerste en efficiënte realisatie en implementatie van 3e lijn wijzigingen zijn de

proceshandelingen binnen het wijzigingsproces uitgevoerd;

 • voor het structureel oplossen van onderliggende oorzaken van storingen zijn de

proceshandelingen binnen het probleemproces uitgevoerd;

GEDRAGSKENMERKEN

 • Goed kunnen plannen

 • Klantgerichte houding

 • Initiatiefrijk

 • Analyserend

 • Probleemoplossend

 • Goed kunnen samenwerken

 • Communicatief vaardig

 • goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 • Humor

 • om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen

 • Kennis van en gecertificeerd in BiSL

Binnen het team Functioneel Beheer wordt gezocht naar mensen die een brede kijk hebben of
kunnen krijgen op de functionele vragen van de DJI organisatie en die in staat zijn om die vragen
met ICT perspectief te kunnen weergeven, zodat de ICT leverancier die vragen goed kan
oppakken.
Snel in staat complexe materie te overzien
Hands-on mentaliteit
Kunnen schakelen in stijl
Organisatie/omgevings sensitiviteit

EXTRA INFORMATIE

 • Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure,

 • DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook geen dienstreizen,

 • Opzegtermijn 14 kalenderdagen

 • Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar niet aangeboden worden.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten