Project Architect

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
19-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
47
Status
Gesloten
Referentie
1305

TOP-Opdrachtgevers

  • Novaccent 23 opdrachten
  • Yacht bv 31 opdrachten
  • WTS Detachering 28 opdrachten
  • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Senior Project Architect

Doelstelling

Het RVB gaat haar ICT dienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoed specifieke ICT processen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten:
Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)
Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)
Voormalige directie Rijksvastgoed (dRV)

Visie

Het RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DG-OBR Rijksbreed geleverd worden aan de Rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Programma HARP

Na afronding van het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) beschikt het RVB over één integrale bedrijfsproces structuur die ondersteund wordt door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen. Het doel is dat het RVB over 2 tot 3 jaar over geharmoniseerde processen en applicaties beschikt.

De projecten

Het programma HARP is medio juni 2015 gestart, en bestaat uit 23 projecten. Project(en) waar dit profiel betrekking op heeft is(zijn):

De functionaris wordt ingezet op project(en)

Project 18. Basis Vastgoed Administratie

Het project richt zich op het realiseren van een vastgoed informatie systeem die een integraal beeld geeft van de vastgoedportefeuille van het rijksvastgoedbedrijf. Actuele en betrouwbare vastgoedinformatie is van essentieel belang voor alle primaire processen van het RVB. Binnen alle primaire processen wordt vastgoedinformatie gebruikt, voortgebracht, verrijkt, gemuteerd, geanalyseerd en geraadpleegd. Het gaat dan om processen als het afstoten, aanpassen of toevoegen van vastgoed, het in stand houden van vastgoed en het in gebruik geven van vastgoed.

Kern van het vastgoed informatie systeem wordt een basisregistratie vastgoed die ten doel heeft geïntegreerde vastgoedinformatie te beheren, uit te wisselen met ketenpartners, te integreren, te analyseren en te ontsluiten. Zowel voor RVB-medewerkers, ander overheden (klanten) en marktpartijen (leveranciers).

Topografie en plattegronden (GIS/CAD) zijn een majeur onderdeel van de vastgoedinformatie. Dit geldt tevens voor de uitwisseling van gegevens met het Kadaster en de landelijke basisregistratie BAG.

In de eerste fase van het project (de projectvoorbereiding tot medio april 2016) wordt op basis van de projectbrief, het Project Initiatie Document en de door het Enterprise Architectuur Team opgestelde doelarchitectuur gewerkt aan de besluitvorming over het gewenste scenario op basis van de businesscase (incl. de Globale Architectuur Schets) en besluitvorming over het Plan van Aanpak (incl. de Project Start Architectuur). In de tweede fase van het project (tot half 2017) worden de nieuwe processen, informatiestromen en applicaties ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd.

Functie
Gevraagd wordt een senior project architect die verantwoordelijk kan zijn voor de solution architectuur van het project: voor ontwikkeling van de Globale Architectuur Schets (GAS) als onderdeel van de businesscase en Project Start Architectuur (PSA) als onderdeel van het Plan van Aanpak voor het project Basis Vastgoed Administratie (18).
In deze rol ontwikkel je de GAS en de PSA zelfstandig samen met de organisatie (primaire en ondersteunende bedrijfsonderdelen) op basis van de Enterprise Architectuur die kaderstellend is. Je ondersteunt bij de ontwikkeling van een businesscase en het plan van aanpak voor het project. Je werkt hiertoe alternatieven inhoudelijk uit en vervaardigd ontwikkelscenario’s voor de te ondernemen stappen van Ist naar Soll. Verder lever je een bijdrage aan de voorbereiding op de besluitvorming over zowel architectuur, businesscase en ontwikkelscenario’s. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten van het programma en procesanalisten van de afdeling Proces- en Informatie Management (PIM). Je legt verantwoording af aan de projectmanager.

  • Kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven en afgestemd met de business, de projectmanager en enterprise architecten.

-De belangrijkste verantwoordelijkheid is het ontwikkelen van een gedragen toekomstvaste project start architectuur na analyse van de Ist-situatie.
-Rapporteert aan de projectmanager en de Lead Enterprise Architect.
-Acteert voornamelijk op de grens tussen technische, applicatie-, informatie-, en business architectuur en de ‘informatiehuishouding’ van het RVB.
-Voornaamste gesprekspartners zijn naast de projectmanager: de businessdeskundigen uit de lijn, de Enterprise architecten op business, informatie-, applicatie- & technisch niveau en in realisatiefase informatieanalisten van het project.
-Onderzoekt en beoordeelt mede toekomstige architecturen op de koppelvlakken met andere processen en applicaties.
-Hanteert de door de RVB vastgestelde methoden, technieken en hulpmiddelen in voor de totstandkoming en het beheer van architectuur.

De project architect is als specialist in het modelleren van informatiehuishoudingen ten behoeve van bedrijfsprocessen en –systemen zeer ervaren. Vertaalt strategische ontwikkelingen binnen de organisatie en in de markt, zoals wet- en regelgeving en risicomanagement naar consequenties voor de informatie huishouding van de onderneming en de ketenpartners. Gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen missie en visie aan de ene kant en beleid en ontwikkeling aan de andere kant.

Functie eisen
-Academisch werk- en denkniveau.
-Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van proces-, informatie- en applicatie architectuur in vergelijkbare organisaties.
-Gebruik UML of gelijksoortig.
-Gangbare methoden en technieken voor Bedrijfs(informatie en applicatie) architectuur.
-Opleidingen op het gebied van bedrijfsinformatieanalyse en –ontwerp is vereiste.
-Opleidingen op het gebied van informatiearchitectuur en applicatiearchitectuur is een vereiste.
-Kennis en ervaring met TOGAF/Archimate/MAVIM/procesmodellering is een pré.
-Kennis en ervaring van de vastgoedsector is een pré
-Gedetailleerde kennis van bedrijfsinformatiehuishoudingen met de volgende drie deeldomeinen in onderlinge samenhang op logisch en meta niveau: administratieve informatie, ruimtelijke informatie, documentaire informatie.
-Kennis van de marktontwikkelingen en van applicatiecomponenten die voor planbaar onderhoud ingezet kunnen worden.
-Benodigde competenties; communicatief, abstractie, creatief, helicopterview, samenwerken, analytisch vermogen, reflectie, lerend vermogen, nieuwsgierig.

Profiel

Ervaringsgebieden

Gevraagd wordt een project solution architect met aantoonbare ervaring bij grote overheidsorganisaties (>1500 mdw). Heeft bij voorkeur ervaring met het samenwerken met een team van architecten op verschillende niveaus en met specifieke kennisachtergronden op business-, informatie-, applicatie- & technisch gebied. Begrip van de rol van de informatielaag tussen processen en applicaties is een belangrijk aandachtspunt.
Hij/zij heeft kennis van de verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen binnen uitvoeringsorganisaties binnen de overheid. Hij/zij kan ideeën en visie concretiseren in realistische ontwerpen van complete bedrijfsinformatie huishoudingen of grote delen daarvan.

Heeft aantoonbaar meerdere (senior) ervaring in architecturen bij grote organisaties & grote verandertrajecten. Kan hierdoor goed omgaan met weerstanden en weet mensen te binden en te boeien. Is goed in staat architectuur als sturingsinstrument in te zetten richting management

Bijzonderheden

Duur

6 maanden

Startdatum

01-12-2015

Optie op verlenging

Ja

Locatie

Den Haag, reizen naar Apeldoorn en Utrecht behoord tot de reikwijdte.

Uren per week

24 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten