Projectleider Facilitaire Services

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
20-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
670
Status
Gesloten
Referentie
PR

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2531 opdrachten

Omschrijving

Projectleider Facilitaire Services Politie (Dienst FM)

Functienaam

Projectleider Facilitaire Services

Standplaats: Amsterdam

Startdatum

01-03-2016

Einddatum

31-08-2016

Optie tot verlenging

Ja

Uren per week

32-36

Opdracht omschrijving

De Nationale Politie heeft de ambitie om binnen de eenheid Amsterdam een aantal omvangrijke huisvestingsprojecten te realiseren. U bent projectleider binnen het team Facilitaire Services. Als Projectleider leidt u de voorbereiding, uitvoering en nazorg van een project. Alle betrokkenen rekenen op uw aansturing: medewerkers, specialisten en externe adviseurs uit verschillende disciplines. In de voorbereidingsfase vertaalt u voornemens naar een concrete opdracht, dus met productomschrijving, randvoorwaarden, planning en budget. Daarna de uitvoeringfase. Hierin monitort u de voortgang en de kwaliteit, handelt u incidenten af en bewaakt u de kosten van de bouw, inclusief installaties en inrichting. Deze fase sluit u af met een proces-verbaal van oplevering, gebruikersovereenkomst, beheerdocumentatie en de overdracht. In de nazorgfase werkt u aan opleveringspunten, afgerond met een evaluatie.

Doelstelling

Als projectleider bent u verantwoordelijk voor de afstemming met de gebruikers, het voorbereiden en uitvoeren van verbouwingen, optimalisering van het gebruik van het gebouw.

Verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor de oplevering van diverse projecten die voortvloeien uit het Strategisch Huisvestingplan en zoals aangeleverd door de Teamchef Facilitaire Services Amsterdam. U draagt er zorg voor dat deze conform de gemaakte afspraken wordt overgedragen aan de beheersorganisatie.

Vakmatige taken

U stemt het te realiseren resultaat af met een vertegenwoordiging van stakeholders, waarbij u de gebruikersbelangen bewaakt, zonder daarbij de opdrachtgever uit het oog te verliezen.

U stuurt op het realiseren van het resultaat binnen de vastgestelde kaders.

U bent verantwoordelijk voor planvorming, realisatie en nazorg van de projecten.

U bent verantwoordelijk voor de afstemming van het te realiseren resultaat met de Teamchef Facilitaire Services Amsterdam.

Op het gebied van de GOTIKR-beheeraspecten wordt van u verwacht dat u tijdig knelpunten signaleert en actie onderneemt richting de verantwoordelijke partijen.

U hebt de dagelijkse aansturing van het project.

U stelt een Project Initiatie Document op.

Het inrichten van de voor de uitvoering benodigde projectorganisatie.

Een goede kwaliteitsbewaking, planning en begroting als basis voor de beheersing van het project.

Participatie in een acceptatie van het project door alle van belang zijnde partijen.

Het regelmatig rapporteren aan de Teamchef Facilitaire Services Amsterdam over de voortgang, eventuele problemen en mogelijke oplossing.

Opleiding

Minimaal een afgeronde hbo (of wo) Bouwkundige opleiding of vergelijkbaar is een eis.

U bent bekend met NEN2767

Werkervaring

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan als projectleider met het managen van huisvestingsprojecten (verbouwingen) in de afgelopen 8 jaar.

Ervaring is opgedaan in een complexe organisatie in grootte vergelijkbaar met de Nationale Politie die in reorganisatie is en dynamische omgeving is een pré.

Aantoonbare relevante werkervaring als projectleider met strategische kaders en het vertalen op tactisch en operationeel niveau bij grote organisaties.

Ervaring als projectleider met het werken volgens de Prince2 methodiek of een vergelijkbare methodiek is een pre.

Competenties

Flexibel kunnen bewegen in een complexe organisatie die in reorganisatie is en dynamische omgeving

Analytisch en probleemoplossend

Vaardigheden op het gebied van projectmanagement, advisering en onderhandeling

Resultaat- en samenwerkingsgerichtheid

Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

Daadkrachtig kunnen optreden en overtuigingskracht

Planning / Afspraken

Intake gesprekken

De intakegesprekken vinden plaats op donderdag 3 december 2015 te Amsterdam. Gelieve hiermee rekening te houden.

Aanvullende Informatie

Nadrukkelijk verzoeken wij u telefonisch geen contact op te nemen met de politie om vragen te stellen inzake deze aanvraag.

CV

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Geheimhoudingsverklaring

De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Graag naast uw cv en VAR, ook uw prijsofferte svp!

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  23-11-2015 11:40
  Plaats
  Leerdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten