IP Netwerkarchitect

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
20-11-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
439
Status
Gesloten
Referentie
1309

TOP-Opdrachtgevers

  • Novaccent 23 opdrachten
  • WTS Detachering 28 opdrachten
  • Yacht bv 32 opdrachten
  • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Rol

IP Netwerkarchitect

Werkniveau

Senior

Locatie

Den Haag

Startdatum

15-12-2015

Einddatum

31-05-2016

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

23-11-2015

PROJECTINFORMATIE

Logius

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Hoofdvraag

Logius is opzoek naar een ervaren IP netwerk architect met kennis van DNS en complexe netwerk omgevingen.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Je hebt hbo-niveau en gedegen kennis van netwerkontwerp, netwerkbeveiliging, netwerkbeheer.

Je hebt ervaring met grote, complexe organisaties, bijvoorbeeld binnen de Rijksoverheid.

Je hebt aantoonbare ervaring met het beheer en ontwikkeling van overheidsnetwerken en in het bijzonder ketens en netwerken binnen de e-overheid inclusief beveiliging.

Overige

Je hebt logisch en analytisch denkvermogen ook op conceptueel niveau.

Je hebt goede communicatie- en netwerkvaardigheden.

Je krijgt mensen in beweging en je kunt je weg vinden, ook als processen nog niet ingericht zijn.

Je denkt zowel vanuit de klant als vanuit de beheerorganisatie en beweegt je gemakkelijk door de organisatie

Je hebt affiniteit met primaire klantprocesssen en de inhoudelijke kant van de ICT en de e-overheid.

Je wordt gezien als inhoudelijke deskundige in de toegepaste technologie.

Je kunt anderen overtuigen en meenemen.

Je combineert structuur met pragmatisme.

Je staat met beide benen op de grond.

Je bent klant en resultaatgericht.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Werkzaamheden

Je levert in samenwerking met de collega´s een krachtige bijdrage aan de regie van de (Rijks-)Overheidsbrede netwerkvoorzieningen zoals Diginetwerk Haagse Ring/Backbone ODC’s, etc.Diginetwerk is het besloten netwerk van de overheid dat zorgt voor verbinding tussen de overheidsorganisaties onderling.

Diginetwerk verbindt (bestaande) fysieke koppelnetwerken zoals Haagse Ring, Gemnet, Suwinet en RINISnet met elkaar. Zo ontstaat er één besloten netwerk van overheidsnetwerken. Ook maken de Rijksnetwerkdiensten, een gemeenschappelijk beveiligde toegang tot internet (Rijksinternet), een beveiligde koppeling externe organisaties (Rijksconnect), een Rijks-DNS en een Overheidsbreed IP-nummerplan, hiervan onderdeel uit.

Je opereert als een expert op het gebied van netwerkinfrastructuur en de beveiliging daarvan. Je zorgt dat doelen tijdig worden gerealiseerd. Je analyseert, evalueert en ontwerpt (Rijks)netwerkvoorzieningen op tactisch niveau. Je overlegt over de realisatie en implementatie van infrastructurele diensten en stelt major changes op. Je controleert deze en laat ze uitvoeren. Je zorgt voor een goede administratie van de wijzigingen. Je analyseert en lost ingewikkelde verstoringen in netwerkdiensten op. Tot slot leg je en onderhoud je contacten met de netwerkarchitecten van de belangrijkste organisaties die op Diginetwerk zijn aangesloten en/of gebruikmaken van Rijksnetwerkdiensten.

De werkzaamheden behelzen o.a.:

Als expert opereren op het gebied van netwerkinfrastructuur inclusief beveiliging.

Uitbouwen van de DNS-complex inclusief afstemmen beveiligingsstandaarden voor Logius, Rijksoverheid en Overheid.

Op tactisch niveau, analyseren, evalueren en ontwerpen van Diginetwerk voorzieningen.

EXTRA INFORMATIE

Geplande datum gesprekken 2/3-12-2015. Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten