Beleidsadviseur Maatschappelijke Participatie

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
20-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
439
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

01-01-2016

Einddatum

01-07-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

36

Sluitingsdatum

26-11-2015 om 12:00 uur

Team Participatie en Ontplooiing
Het team is verantwoordelijk voor een tweetal kernopgaven die in de sociale structuurvisie als volgt zijn verwoord:

 1. Iedereen levert een bijdrage naar vermogen: meedoen (Participatie).

 2. Iedereen ontwikkelt zijn competenties: persoonlijke ontwikkeling (Ontplooiing).

Het team geeft vorm en inhoud aan de implementatie van de decentralisatie-opgaven in het sociaal domein.
Het team geeft beleidsmatig invulling aan de volgende onderwerpen of thema’s: maatschappelijke participatie; vrijwilligers en mantelzorg (als onderdeel van de Wmo), maatschappelijk vastgoed, accommodatiebeleid, Participatiewet (decentralisatieopgave), jeugd(zorg) (decentralisatieopgave), onderwijs, sport en cultuur.

Huizen van de Wijk
Het concept Huis van de Wijk[1] is de uitwerking van de visie ‘Thuis Zijn in de Buurt’[2] en is gebaseerd op een verregaande vorm van samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en bewoners. Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsplaats waar wijkbewoners zich thuis voelen, waar ze andere wijkbewoners kunnen ontmoeten. Ook heeft het Huis van de Wijk een rol in het bij elkaar brengen van eventuele (ondersteunings)vragen en oplossingen voor deze vragen. Het Huis van de Wijk is een plaats waar actief burgerschap wordt gestimuleerd. Dit krijgt o.a. vorm doordat vrijwilligers een rol spelen bij het organiseren en verzorgen van dagbesteding voor burgers die hieraan behoefte hebben.
Binnen het concept Huis van de Wijk worden verschillende activiteiten voor en door burgers georganiseerd:

 1. Ontmoeten; het Huis van de Wijk is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor bewoners, verenigingen en mensen die er een bepaalde vorm van dagbesteding ontvangen.

 2. Ontplooien: ontplooien in de zin van de ontwikkeling die burgers en professionals moeten doormaken om op een nieuwe manier te kijken naar hun eigen inzet en die van anderen (bewoners en professionals). De transformatie kan alleen slagen als eenieder in een ‘andere stand’ wordt gebracht. Het doorontwikkelen van buurt- en bewonersnetwerken is dan ook van groot belang.

 3. Integrale dagbesteding; het Huis van de Wijk moet zowel de geïndiceerde als niet geïndiceerde begeleiding en dagbesteding faciliteren;

 4. Informatie en advies: Binnen het huis van de wijk kan een burger terecht met zijn vragen, en wordt geholpen door een andere burger (vrijwilliger). Er is sprake van halen en brengen. Bij complexe vragen zal een vrijwilliger de ondersteuning van een professional vragen.

Binnen het Huis van de Wijk neemt het sociale wijkteam een belangrijke plaats in.

Sociale wijkteams vormen de spil in de toegang naar ondersteuning op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg. Het sociale wijkteam wordt het vliegwiel voor een andere houding van uitvoerende professionals richting onze inwoners. De aanpak is gericht op het oplossend vermogen van burgers en professionals in de wijk zelf. De werkwijze van de sociale wijkteams gaat uit van de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale netwerk. Indien dit niet voldoende is, kan gebruik worden gemaakt van collectieve voorzieningen en wanneer dit ook niet voldoende blijkt te zijn wordt individuele (professionele) ondersteuning ingezet. Met deze werkwijze geven we de regie weer aan de burger en zetten mensen in hun eigen kracht. Daarmee maken we de transformatieopgave mogelijk. De huidige infrastructuur van hulp- en dienstverlening aan burgers wordt met de inrichting van sociale wijkteams opnieuw geordend. Het is geen kop op de bestaande infrastructuur, het wordt de nieuwe toegang tot ondersteuning.

Kort samengevat wordt de professionele drukte teruggebracht tot een integrale aanpak waarbij aan de hand van zogenaamde keukentafelgesprekken een leefzorgplan wordt opgesteld dat start vanuit de mogelijkheden van de burger en zijn netwerk.

[1] In de meeste gevallen betreft het een combinatie van een gemeenschapsaccommodatie en een woon-zorg-complex.
[2] De doelstellingen uit 2008 en 2009 komen samen in Sociale Structuurvisie.

De beleidsadviseur A Maatschappelijke Participatie/Huizen van de Wijk
De beleidsadviseur A Maatschappelijke Participatie/Huizen van de Wijk is een strategisch beleidsadviseur op het gebied van maatschappelijke participatie. Hij werkt aan de verdere doorontwikkeling van Huizen van de Wijk en plaatst dit in een breder (financieel) perspectief. Met name de functies ‘ontplooien en ontmoeten’ binnen Huizen van de Wijk moeten op korte termijn verder vormgegeven worden.

In december 2015 wordt een tussenevaluatie voor Huizen van de Wijk opgeleverd. Hieruit volgen een aantal vervolgopdrachten die door deze functionaris opgepakt moeten worden. De beleidsadviseur draagt dan ook zorg voor de verdere afwikkeling van de evaluatie van het beleid Huizen van de Wijk. Verder ontwikkelt en handhaaft deze functionaris een netwerk met de maatschappelijke partners. Ook is deze functionaris een gesprekspartner t.a.v. accommodatie- en vastgoedbeleid.

Functie eisen

 • beschik je over een HBO+/WO werk en denkniveau, en bij voorkeur over een relevante opleiding op het vakgebied,

 • heb je relevante actuele kennis op het gebied van maatschappelijke participatie

 • beschik je over begrip van maatschappelijk vastgoed en kennis van wet- en regelgeving op gebied van WMO, participatie en jeugd(zorg).

 • begrijp je financiële en accommodatie-vraagstukken,

 • heb je minimaal 5 jaar ervaring in een adviesrol in overheidsorganisaties,

 • ben je in staat om op strategisch niveau beleid te ontwikkelen maar kun je ook een doorvertaling maken naar tactisch/operationeel beleid,

 • ben je een adviseur en doener ineen,

 • ben je pragmatisch en oplossingsgericht en sta je stevig in je schoenen

 • ben je in staat om te verbinden met maatschappelijke partners en intern binnen de gemeentelijke organisatie.

 • heb je bij voorkeur kennis van de Venlose situatie

 • heb je ervaring met het adviseren in complexe bestuurlijke situaties.

Competenties

Je onderkent ontwikkelingen en trends op jouw vakgebied en weet deze te vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie (omgevingsbewust). Je hebt hierbij oog voor de gevolgen voor maatschappelijke partners. Daarbij is een duidelijk besef van de eigen (gemeentelijke) rol en positie van groot belang. Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden zodat je in staat bent om complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken en om deze vervolgens om te zetten in beleid dat doorvertaald kan worden naar de uitvoering. Om goede resultaten te bereiken zoek je voortdurend de samenwerking op binnen de integrale beleidsketens. Met oog voor onderliggende belangen en verhoudingen weet je afstemming te bereiken (contactuele effectiviteit). Je vermogen al naar gelang de situatie variatie aan te brengen in eigen gedragsstijl en aanpak, komt hierbij van pas (conceptuele flexibiliteit). Je stuurt effectief op kwaliteit en voortgang waarmee je een doelmatige beleidsontwikkeling weet te borgen. Je ondersteunt en coacht medewerkers beleidsinhoudelijk en spreekt ze op constructieve wijze aan op geleverde prestaties en gedrag (resultaatgerichtheid). Daarnaast heb je een pro actieve houding en een hands on mentaliteit.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten