Omgevingsmanager

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
23-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Groningen
Reacties
0
Bekeken
349
Status
Gesloten
Referentie
IGB52769845

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een omgevingsmanager met ervaring met grensoverschrijdende railinfrastructuurprojecten.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provinciale overheid.

U bent werkzaam voor de afdeling Verkeer en Vervoer.
De afdeling Verkeer & Vervoer levert een actieve bijdrage aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid van de provincie door het verplaatsen van mensen en goederen te faciliteren. Als regisseur van het regionale verkeers- en vervoerbeleid ontwikkelt de afdeling (strategisch) beleid op het gebied van verkeer en vervoer. De ambities van de provincie op het terrein van verkeer en vervoer zijn ronduit fors te noemen. In het collegeprogramma komt dit duidelijk naar voren. Daarnaast is medio 2008 het convenant over het Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) gesloten, waardoor de ambities in omvang verder zijn toegenomen. Deze ambities vertalen zich in relatief grote projecten die naast de vele tientallen andere verkeer-en vervoerprojecten door de afdeling worden uitgevoerd. Tevens werkt de afdeling aan reguliere activiteiten zoals bijvoorbeeld verkeersanalyses, verkeerseducatie, programmabeheer BDU en het secretariaat van het provinciale Verkeer- en Vervoerberaad.

Het project ‘kwaliteitsverbetering van de spoorlijn Groningen – Bremen’ (Wunderline) is ontstaan vanuit een ambitie om een goede verbinding te realiseren tussen Amsterdam, Groningen, Bremen en Hamburg. Het project wil belangrijke economische- en sociale gebieden op een Europese schaal verbinden en kansen bieden voor duurzaam en innovatief transport. Het project vergemakkelijkt kennis -en cultuuruitwisseling in het Noorden en kan een katalysator zijn voor de groei van de economie en werkgelegenheid. De ambitie is om het comfort te verhogen en de reistijd terug te brengen naar rond de 2 uur, zodat meer mensen met deze trein gaan reizen.

De komende 3 jaar werkt het projectteam aan de planuitwerkingsfase van het project. Dit moet resulteren in een voorkeursvariant in maart 2018.

Het project is grensoverschrijdend en om deze redenen is het van belang om zowel Duitse als Nederlandse projectgroepleden aan te trekken. De provincie Groningen is trekker van het geheel en levert de projectleiding, aangevuld met provinciale medewerkers vanuit de Nederlandse expertise en netwerk. Vanuit Duitsland zullen mensen deelnemen vanuit hun expertise en hun netwerk, voor een goed onderbouwde en gedragen rapport en een goede basis voor een eventueel vervolg.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van het project en ben daarmee de intermediair tussen de projectorganisatie en haar omgeving aan zowel Nederlandse als Duitse kant van de grens.

 • U bent verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publieksrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden.

 • U hebt kennis van de Nederlands en Duitse cultuur- en organisatieverschillen om vast te kunnen stellen met welke benadering / oplossing de gesprekspartners tevreden zouden zijn.

 • U zorgt voor operationele vertaling van geformuleerde doelstellingen, bij het opstellen van het projectplanning, het opzetten van de projectorganisatie, bij het organiseren en afstemmen van alle deelactiviteiten / inzet van mensen en middelen binnen het deelproject.

 • U probeert begrip en vertrouwen te kweken in de omgeving en te komen tot effectieve samenwerking met omgevingspartijen en waar dit reeds aanwezig is dit vast te houden.

 • U onderhoudt contact met bewoners, grondeigenaren, overheden, railbeheerders en exploitanten.

 • U onderhoudt contacten met (inter)provinciale werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen en verenigingen op het beleidsterrein om overleg te voeren, het provinciaal standpunt toe te lichten en voorlichting te geven.

 • U hebt een duidelijke signaalfunctie in het projectteam bij het proactief signaleren van onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project.

 • U legt verantwoording af aan de projectmanager.

Eisen

 • U hebt minimaal wo werk- en denkniveau en ervaring met grensoverschrijdende railinfrastructuurprojecten.

 • U hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring als omgevingsmanager bij middel tot grote infrastructuurprojecten en kunt hiervan tenminste 1 referentie overleggen.

 • U hebt kennis van de cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland.

 • U beschikt over een netwerk in Noord-Nederland en Noord-Duitsland.

 • U beheerst Duits in woord en geschrift.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Groningen

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 16-24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2016, met een optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 4 december aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten