Informatieadviseur BRO

Intermediair
OneStopSourcing BV
Geplaatst op
23-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Zwolle
Reacties
0
Bekeken
332
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Voor onze eindklant in Zwolle zijn wij op zoek naar een Informatieadviseur BRO. Het betreft een opdracht voor gemiddeld 36 uur per week. Je start per 10 december 2015 en de einddatum is gepland op 29 februari 2016. Er is een optie op verlenging.

Knock-out criteria

 • kennis van BRO

 • ervaring met impactanalyses

Beschrijving van de eenheid en het team (denk aan doelen en taken)
De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen, de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams. Het team Informatie (verder: BVINF) levert diensten op het gebied van informatievoorziening, informatiebeleid en -architectuur en informatiebeheer.
Het Shared Service Center Bedrijfsvoering (verder: SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de partnerorganisaties provincie Overijssel, gemeente Zwolle en gemeente Kampen. Het beheer van de ICT infrastructuur is ondergebracht bij het SSC. Tevens zijn de projectleiders van ICT realisatieprojecten ondergebracht bij het SSC.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft naar een fasegewijze invoering van de BRO vanaf 1 januari 2017. De eerste tranche van vijf registratieobjecten omvat:

 • geotechnisch sondeeronderzoek

 • booronderzoek

 • grondwatermonitoringsonderzoek (*)

 • grondwatersamenstellingsonderzoek (*)

 • mijnbouwwetvergunning

Voor beide onderwerpen die met grondwater te maken (monitoringsonderzoek en -samenstellingsonderzoek) zijn de provincies medebronhouder.
De inhoud van de vervolgtranches staat echter nog niet volledig vast: de registratieobjecten (en de prioriteit) in de vervolgtranches worden namelijk vastgesteld in samenspraak met afnemers en bronhouders en op advies van het strategisch beraad (regieraad) aan de minister.

De invoering van de BRO heeft impact op zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering van de provincie.
Het gaat vooral om de afdelingen (eenheden) die zich bezighouden met grondwater. Denk aan de grondwatermonitoring voor het eigen beleid en vergunningverlening in het kader van de Waterwet. Deze afdelingen moeten gegevens aanleveren aan- en afnemen van de BRO. Andere afdelingen hebben met name een afnemersrelatie. Te denken valt aan afdelingen die zich bezig houden met natuur en milieu. Verder zijn afdelingen die zich bezig houden met de aanleg van infrastructuur (wegen/ingenieurswerk/civiele techniek) verplicht om bodemonderzoek gegevens aan te leveren.

Daarnaast is er impact qua authenticiteitaspecten van de verplichte aanlevering. In veel gevallen zullen derden de aanleverplicht uitvoeren bij projecten in opdracht van de provincie waarbij nieuwe gegevens verkregen worden. Het gaat dan om dienstverleners zoals advies-, ingenieurs- en onderzoeksbureaus en laboratoria. De wijze van informatiebeveiliging voor het onomstotelijk vaststellen van de herkomst moet dan overgedragen worden aan de opdrachtnemer, waarbij de provincie verantwoordelijk blijft. Dit proces moet zowel technisch als contractueel ingericht worden.
Vraagstelling
U voert een impactanalyse uit naar de gevolgen van de BRO voor de provincie. De analyse voert u uit voor één van de drie volgende scenario’s: niets doen, geautomatiseerd of handmatig.

De impactanalyse geeft antwoord op de volgende vragen

 1. Wat zijn de gevolgen van de BRO voor de provincie vanuit de invalshoeken

 • processen

 • organisatie (verantwoordelijkheden)

 • applicaties, registraties en overige ICT-­voorzieningen

 • gegevens(uitwisseling)

 1. Welke eenheden worden geraakt en in hoeverre worden ze geraakt?

 2. Hoe kan de BRO het beste worden ingevoerd (projectorganisatie, opdrachtgever,

opdrachtnemer).

 1. Een antwoord op vraag 1, 2 en 3 vanuit de perspectieven ‘bronhouder’ en ‘afnemer’.

Doel
Met antwoord op deze vragen krijgt de opdrachtgever in beeld wat de invoering van de BRO betekent voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Helder is welke
verantwoordelijkheden het management krijgt door het gegevenseigenaarschap dat de BRO met zich meebrengt. Met het resultaat is voldoende informatie beschikbaar voor het management om adequaat stappen te zetten naar implementatie van de eerste tranche van vijf registratieobjecten op 1 januari 2017.

Resultaten

Naar aanleiding van de gestelde vragen worden de volgende resultaten opgeleverd

 1. Onderzoek naar de impact van de eerste vijf registratieobjecten uit de (wet) BRO.

 2. Rapportage van de analyse resultaten (= impactanalyse)

 3. Globaal plan van aanpak (PVA) voor het vervolgtraject.

 4. Startpresentatie, eindpresentatie.

Gevraagde opleidingen
Relevante HBO of universitaire opleiding (bij voorkeur Bedrijfskundige Informatica)

Gevraagde kennis

 • BRO kennis

 • Kennis en ervaring met opstellen impactanalyses

 • Kennis van de bouwstenen van de elektronische overheid

Vaardigheden
(toetsbaar aan de hand van CV)

 • Aantoonbare vaardigheid in het opstellen van een adviesaanpak en het opstellen en geven van adviezen.

 • Aantoonbare vaardigheid in het vertalen van ontwikkelingen naar gevolgen voor de organisatie.

 • Aantoonbare vaardigheid in het inschatten van de haalbaarheid van adviezen.

Gevraagde recente werkervaring

 • Minimaal drie tot vijf jaar aantoonbare ervaring als business / informatieadviseur

 • Minimaal 1 jaar ervaring bij de overheid in de afgelopen 5 jaar is een pre

 • ervaring bij een provincie is een pre

Gevraagde competenties

 • Communicatief

 • Doelgericht handelen

 • Netwerkvaardigheid

 • Omgevingsbewustzijn

 • Oordeelsvorming

 • Vertrouwen opbouwen

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten