Projectleider en secretaris ketenbeheersing

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
23-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
256
Status
Gesloten
Referentie
1317

Omschrijving

Rol

Projectleider en secretaris ketenbeheersing

Werkniveau

Senior

Locatie

Den Haag

Startdatum

01-01-2016

Einddatum

30-06-2016

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

30-11-2015

PROJECTINFORMATIE

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. We werken zo veel mogelijk in samenwerking met andere inspecties. Ook werken we risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.
De ILT ontstond per 1 januari 2012 uit een samenvoeging van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Vrom Inspectie. Deze situatie heeft nog zijn weerslag op de huidige processen. De inspectie is inmiddels een meerjarig proces gestart van uniformering van processen. Daarbij doorloopt ieder proces een beoordeling aan de hand van criteria. Deze criteria zijn zodanig gekozen dat uiteindelijk een zekere mate van standaardisatie en uniformering in de processen ontstaat. Ook heeft dit als doel het aantal applicaties terug te brengen. Tot die tijd zullen zowel de nieuwe als de uit te faseren applicaties beheert moeten worden.

Welk onderdeel van ILT gaat het om?
De afdeling informatievoorziening draagt bij aan het realiseren van het Informatieplan van de ILT. Met het uitvoeren van het Informatieplan zorgt de ILT ervoor dat ze gelijke zaken gelijk kan behandelen en dat informatie efficiënt en effectief kan worden toegepast in het inspectieproces. Daartoe worden processen geüniformeerd, gaat de ILT werken met eenduidige data en wordt het aantal applicaties die in gebruik zijn fors verminderd. De afdeling Informatiemanagement levert de projectleiding voor de complexe ICT-projecten, levert informatie aan directies over de wijze waarop ze hun informatievoorziening in kunnen richten en verzorgt het functioneel beheer van de bedrijfsspecifieke applicaties. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de Directie Concern Informatie-voorziening (min. IenM/DCI) en de Directie ICT Uitvoering (min. EZ/Dictu).

Binnen de afdeling loopt het project ketenbeheersing met de DICTU. Dit om de relatie met DICTU vorm te geven. Er moeten afspraken gemaakt worden op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied. De huidige afspraken moeten bezien worden en aangevuld daar waar nodig.

De organisatiecultuur moet zich nog vormen in de keten, deze moet gericht zijn op doelcongruentie, samenwerking, pro actief handelen en verbindend zijn. De professionaliteit zit op CMMI niveau 2.

De projectleider/secretaris heeft zowel een sturende als inhoudelijke rol voor het tot stand komen van de benodigde producten. Inhoudelijk uiteraard in samenwerking met een aantal medewerkers van de afdeling. Hij/zij rapporteert aan de programmamanager en de strategisch adviseur van de afdeling Informatievoorziening. We zoeken iemand die 32/36 uur per week beschikbaar is.

Het traject ketenbeheersing loopt tot uiterlijk 1-7-2016. Mocht het traject eerder zijn voltooid dan zal het contract ook eerder ontbonden worden. Er is eventueel een mogelijkheid voor verlening opgenomen.

VEREISTE KENNIS

Opleiding

HBO

Werkervaring

 1. Ketenbeheersing (minimaal 5 jaar ervaring)

 2. Werken onder architectuur (minimaal 5 jaar ervaring)

 3. Procesmatig werken (minimaal 10 jaar ervaring)

 4. Werken met Informatievoorziening / ICT (minimaal 15 jaar ervaring)

1.Kennis van en ervaring met BISL/ASL/ITIL/Prince2/Programma’s (minimaal 10 jaar)

 1. Kennis en ervaring met architectuur (minimaal 3 jaar)

 2. Kennis en ervaring met ketenbeheersing (minimaal 10 jaar)

 3. Kennis en ervaring met het invoeren van procesmatige ketenbeheersing en processen (minimaal 5 jaar)}5. 5. Kennis en ervaring werken bij de Rijksoverheid (minimaal 3 jaar)

Wensen

 1. Ervaring met DCI, SSC-ICT, DICTU en de Inspectie Leefomgeving en Transport

 2. Ervaring met het vastleggen van afspraken en het voorbereiden van besluiten

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Taken/Werkzaamheden

 1. Projectleiding ketenbeheersing

 2. Realisatie DVO, DFA, SLA’s, UC’s, OLA’s, DAP’s

 3. Invoering van het werken met deze DVO, DFA, SLA, UC, OLA en DAP’s

 4. Vervangen van programmamanager ketenbeheersing bij afwezigheid

 5. Overleg met DCI, SSC-ICT, DICTU en de afdeling Informatievoorziening en aanpalende afdelingen.

 6. Vastleggen afspraken, vastleggen besluiten, voorbereiden besluitvorming

GEDRAGSKENMERKEN

 1. Organisatiesensitiviteit

 2. Oog voor persoonlijk belang

 3. Samenwerken

 4. Accuratesse

 5. Verbindend leiderschap

EXTRA INFORMATIE

Intakegesprekken zullen plaatsvinden op 3 december.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Incidenteel is het mogelijk dat de kandidaat elders zijn werkzaamheden dient uit te voeren.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten