Arbeidsdeskundige ZWIA Clusters

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
24-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Almere
Reacties
0
Bekeken
287
Status
Gesloten

Omschrijving

Startdatum

1-1-2016

Einddatum

1-1-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

38

Sluitingsdatum

25-11-2015 om 16:00 uur

Doel van de functie

De participatie (herstel) en effectieve werkinpassing (re-integratie) bevorderen door het uitvoeren van een multi-causale probleemanalyse om een oordeel te vormen over de relatie tussen mens, werk en inkomen zodat uitkeringen rechtmatig verstrekt kunnen worden, schade beperkt en geschillen worden opgelost.

De vijf taken van de arbeidsdeskundige

  • Claimbeoordeling: Een beoordeling geven over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen.

  • Re-integratie: Richting geven aan en activeren van de participatie- c.q. arbeidsmogelijkheden van de klant.

  • Werkgeversbenadering: Het benaderen van en onderhouden van contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt evenzo voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen en dergelijke.

  • Monitoren, handhaven en initiëren van de re-integratie inspanningen van uitkeringsgerechtigden.

  • Bezwaar en beroepszaken: leveren van oplossingen in geschillen rond werk en inkomen.

Binnen ZWIA Clusters worden alle voorkomende werkzaamheden verricht op basis van de ZW-, WAO-, en WIA wetgeving. De arbeidsdeskundige die in teamverband werkt voert taken uit als:

  • Het behandelen van de meer complexe gevalsbehandeling inzake bepaling de re-integratie mogelijkheden van de klant tijdens Ziektewetuitkering. Daarbij waar nodig de noodzaak tot inkoop van externe re-integratiedienstverlening vaststellen;

  • Het op arbeidsdeskundige gronden toetsen van de re-integratie inspanning werkgever m.b.t. werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan;

  • Het vaststellen en adviseren over de inhoud van het eigen werk van de klant in het kader van de ZW regelgeving;

  • Het arbeidsdeskundig vaststellen van het recht op ziektewetuitkering op basis van het criterium 'algemeen geaccepteerde arbeid' na één jaar ziekte;

  • Het arbeidsdeskundig beoordelen van het arbeidsvermogen van de klant op basis van WIA- en WAO wet- en regelgeving.

De arbeidsdeskundige is een goed geïnformeerde, integere gesprekspartner die helder uitlegt hoe hij tot zijn oordeel is gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de klant. Hij maakt voor en met de klant inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan de consequenties zijn, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken. Dat de arbeidsdeskundige bij zijn oordeelsvorming voor zover mogelijk aansluit bij de visie van de klant draagt bij aan diens acceptatie van het oordeel.

De arbeidsdeskundige is zelf eigenaar van zijn competentieontwikkeling en dient zich steeds af te vragen hoe het eigen functioneren (en het proces waarin men een rol speelt) verder kan worden verbeterd. Het ontwikkelen van de competenties die hierbij een rol spelen wordt o.a. ondersteund door instrumenten als peer review, self assessment en benchmarking.

Functie eisen

Werk en denkniveau HBO
Een geldige registratie blijkend uit SRA nummer, zoals horende bij de beroepsgroep Arbeidsdeskundige
Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Arbeidsdeskundige binnen het werkveld Ziektewet Arbo
Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met re-integratiebegeleiding in relatie tot claimbeoordeling ZW
Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Arbeidsdeskundige met WIA Claimbeoordeling
CBBS gecertificeerd

Competenties

Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Samenwerken
Probleemanalyse
Besluitvaardigheid
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie
Ondernemerschap

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten