Business Controller

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
25-11-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
2
Bekeken
318
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reactie.
De aanvraag is reeds gesloten


TOP-Opdrachtgevers

 • Novaccent 23 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • WTS Detachering 28 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Het cluster Dienstverlening en Informatie heeft de vraag van de stad van vandaag én morgen voorop staan. Het cluster levert excellente dienstverlening aan
burgers bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Amsterdam. Voorziet in overzicht, kennis en integrale duiding van informatie en zorgt voor
veiligheid in de stad door actief op te treden waar regels en afspraken door burgers worden overtreden.

Het cluster D&I is verantwoordelijk voor

 • Het leveren en continu verbeteren van dienstverlening, producten en diensten aan burgers en ondernemers van de gemeente Amsterdam;

 • Het leveren van dienstverlening aan interne organisatieonderdelen en partners op het gebied van informatievraagstukken;

 • Het vergroten van de informatiepositie van de gemeente Amsterdam ten aanzien van de ambities van de stad en de vraagstukken waar de stad voor staat,

door clusters actief te adviseren, te faciliteren en te helpen ontsluiten van gemeentebrede informatie;

 • Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in de stad.

Het cluster Dienstverlening en Informatie bestaat uit zeven onderdelen: Stadsbank van Lening, Handhaving en toezicht, Belastingen, Dienstverlening,
Monumenten en Archeologie, Basisinformatie, Stadsarchief en Onderzoek, Informatie en Statistiek.

De nieuwe dienstverlening
De nieuwe dienstverlening Amsterdam wil een voorloper zijn in de ontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening in Nederland. We nemen de
dienstverlening aan de burgers en ondernemers uiterst serieus. Dat blijkt ook uit de wijze waarop we de dienstverlening organiseren: één organisatie
Dienstverlening voor één beleid vanuit één sturing. Dit vraagt om een organisatie met medewerkers die zowel wat betreft takenpakket als standplaats flexibel
zijn. Of een Amsterdammer nu telefonisch, online of aan de balie met de gemeente contact heeft, de vorm, inhoud en bejegening is gelijk.
We verbeteren continu de dienstverlening aan burgers en ondernemers en we verhogen de efficiency van de organisatie. Dit doen we samen met de
leveranciers van de producten, de andere organisatie onderdelen van de gemeente. Niet eenmalig, maar in een continu proces van leren en verbeteren. Dat
is de ‘dubbele’ veranderdoelstelling waar wij voor staan. Met de ambitie de beste van Nederland te worden!
De afdeling Dienstverlening bestaat uit de sub-afdelingen: Stadsloketten, Onderzoek & Ontwikkeling, het Contactcenter Amsterdam (CCA), Online en Operations Support.

De Business Controller
De Business Controller adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen binnen de afdeling en neemt deel aan het overleg van het managementteam. Hij/zij kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid.

De Business Controller signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering en doelmatigheid. Kan gemakkelijk schakelen tussen de diverse onderdelen van het brede takenpakket; van meer uitvoerend tot hoogwaardig strategisch advies.
Risicomanagement vormt een wezenlijk onderdeel. De Business Controller ondersteunt de directeur bij het voeren van de prestatiegesprekken zowel binnen
de eigen afdeling als met de stedelijk directeur.

De Business Controller

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de manager op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie en een diepgaande kennis van de

primair processen binnen de afdeling;

 • Ondersteunt het uitzetten van de juiste koers binnen Dienstverlening en de wijze waarop resultaatsturing plaatsvindt;

 • Adviseert de manager(s) over afwijkingen ten opzichte van staand beleid;

 • Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid;

 • Zoekt verbinding met en tussen de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsafdelingen waarbij hij/zij rekening houdt met het brede palet van risico’s en

onderlinge samenhang;

 • Is betrokken bij definiëring doelstellingen en prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing te komen;

 • Ziet er op toe dat de gemeentelijke- en clusterrichtlijnen binnen Dienstverlening worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;

 • Geeft uitvoering aan de brede control gericht op doelrealisatie;

 • Stemt de P&C-cycli af;

 • Voert regie op risicomanagement in samenspraak met de clustercontroller;

 • Draagt zorg voor adequaat en ordentelijk financieel beheer in de afdeling.

EISEN

 Het cv is in het Nederlands geschreven en maximaal 5 pagina’s lang.

beschikt over een wo werk- en denkniveau. Dit niveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een relevante wo-diploma(bedrijfskunde, financiën, economie of vergelijkbaar).
Uit het cv moet duidelijk op te maken zijn wat het werk- en denkniveau is en/of welk diploma is behaald door kandidaat.

minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een brede controlfunctie.
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv

minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als controller in een klantcontact organisatie.
Ervaring dient duidelijk naar voren te komen in het cv van kandidaat.

beschikt over de volgende competenties op gevorderd niveau

 • Analytisch vermogen

 • Communicatieve vaardigheden

 • Samenwerken

 • Inlevingsvermogen

 • 'Hands-on' mentaliteit

De beheersing van bovengenoemde competenties zal worden getoetst tijdens het matchgesprek.

WENSEN
Weet de kandidaat effectief te handelen in dynamische (politieke) omgevingen en weet hij/zij daarbij draagvlak te creëeren?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen, dan blijkt dit uit het cv. Verdere toetsing vindt plaats tijdens het matchgesprek.

Weging: 60%

Is de kandidaat in staat om de ontwikkelingen in de controlling effectief te vertalen naar de praktijk?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen, dan blijkt dit uit het cv. Toetsing vindt plaats tijdens het matchgesprek.

Weging: 20%

De kandidaat is direct na gunning beschikbaar tot 1 maart 2016. Het aantal uur is 36 uur per week. Er is een optie tot verlenging mogelijk tegen dezelfde
condities.

Start

z.s.m

Duur

1 maart 2016 optie op verlenging

aantal uur

36

Locatie

Amsterdam

Tarief

Marktconform

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  26-11-2015 16:39
  Plaats
  Hilversum

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-11-2015 09:03
  Plaats
  IJsselstein

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten