Manager Projectbeheersing

Intermediair
OneStopSourcing BV
Geplaatst op
25-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
95
Op locatie
Zwolle
Reacties
3
Bekeken
629
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Beste Freelancer,

Bedankt voor jouw reactie.

Deze aanvraag is inmiddels ingevuld door de klant.

Mocht de aanvraag opnieuw vacant worden zullen wij deze opnieuw uitzetten.

Met vriendelijke groeten,
OneStopSourcing


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Voor een eindklant in Zwolle zijn we opzoek naar een Manager Projectbeheersing. De opdracht loopt vanaf 14 december 2015 tot 30 september 2016. Het betreft een opdracht voor 24 uur per week(evt. uit te bereiden in overleg).

Knock-out criteria

 1. HBO+ opleiding management control of bedrijfseconomisch

 2. Minimaal 5 jaar werkervaring in rol als manager projectbeheersing in complexe projecten.

 3. Ervaring met projecten en werkzaamheden in het landelijk gebied en meer specifiek voor de natuurontwikkeling.

Situatieschets organisatie
De eenheid Project- en Programmamanagement is er op gericht om in opdracht van opdrachtgevers (bestuurlijk / ambtelijk) of opdrachtnemers provinciale opgaven te realiseren. De eenheid kent twee teams, Projecten (PPMP) en Grondzaken (PPMG). Het team PPMG werkt als opdrachtnemer van projecten en programma’s. PPMG is daarnaast, vanuit haar reguliere taak, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het grondbeleid, het beheren van de grondvoorraad en het voeren van risicomanagement op de provinciale gronden. De functie valt binnen het team PPMP, dat hoofdzakelijk bestaat uit programmaleiders, projectleiders en projectsecretarissen. Zij geven uitvoering aan een aantal grote provinciale projecten en programma’s zoals IJsseldelta Zuid, Innovatiedriehoek, Ruimte voor de Vecht en realisatie van Kwaliteit van Overijssel. Deze programma’s zijn direct gerelateerd aan de kerntaken van de klantop het gebied van onder andere Ruimtelijke Ordening, Economie en Milieu

Projectteam
De Ontwikkelopgave wordt aangestuurd vanuit een programmabureau, de projecten worden bemenst vanuit een projectenbureau. Het programma is ingericht via Integraal Project Management (IPM)-rollen, zowel op programmaniveau als binnen de projecten. Een van die rollen binnen de projecten is projectbeheersing, naast b.v. omgevingsmanagement en contractmanagement.

Inhoud van het project
De klant staat de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk gebied, de Ontwikkelopgave EHS/Natura2000. Via dit programma wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die nodig zijn voor een goed evenwicht tussen economie en ecologie in 24 Natura2000-gebieden. Het wettelijk kader bestaat uit de Wet PAS, Programmatische Aanpak Stikstof en de Europese regeling Natura 2000. De maatregelen moeten er toe leiden dat de natuurkwaliteit wordt verbeterd, soortendiversiteit wordt beschermd en de effecten van de stikstofuitstoot van bestaande activiteiten (b.v. landbouw en verkeer) op de natuur worden verminderd. Deze vermindering geeft vervolgens weer (wettelijke) ruimte voor het toestaan van uitbreiding of nieuwe activiteiten in het landelijke gebied.

De klant werkt daarbij intensief samen met haar partners in het landelijk gebied. Soms stuurt de klant een gebiedsproject aan, en soms doet een van de partners dat.

Projectfasering
2015 – 2021 1e fase

Functieomschrijving
Voor het projectenbureau zijn wij op zoek naar een Manager Projectbeheersing. Wij zoeken een daadkrachtige professional, die een stevige ervaring meebrengt met het werken in een projectomgeving. De uitgangspunten van GOKIT kennen geen geheimen voor je. Je hebt overzicht over de voortgang in den brede van een aantal projecten. En je voorziet de projectleider van voortgangsrapportages. Er ligt daarnaast een rapportagelijn richting de Manager Programmabeheersing. Je bent de bewaker van risico-gestuurd werken in de projecten.

De Manager Projectbeheersing ondersteunt de projectleider bij de juiste beheersing van de projectopdracht conform afspraken. Je zorgt voor grip op het evenwicht tussen scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project (oordeelsvorming). Dit zet je om in concrete acties zoals:

 • Het op orde houden van de planning waarbij jij verantwoordelijk bent voor inzicht in doorlooptijden, kritieke pad en toegankelijkheid via een MS-project planning;

 • Het faciliteren van risicogestuurd werken door het projectteam;

 • Het opstellen van (financiële) voortgangsinformatie;

 • Bewaken van of de scope van de projectopdracht op een goede manier wordt verwerkt in het projectresultaat.

De manager projectbeheersing is een verbindende factor tussen alle IPM-rollen. De rol is vooral operationeel en tactisch gericht, met een belangrijke advies- en signaalfunctie aan de projectmanager

Gevraagde opleidingen
Relevante HBO+ opleiding - P&C / bedrijfseconomie danwel bosbouw, landschapsinrichting, natuurontwikkeling of vergelijkbaar

Gevraagde kennis / competenties

 • Kennis van projectmanagement methoden;

 • Planningstools, i.c. MS Projects;

 • Uitgebreide kennis van de betreffende vakdisciplines;

 • Kennis van de vigerende wet- en regelgeving;

 • Resultaatgericht met het oog voor het doel;

 • Sterk planmatig, organiserend en coördinerend;

 • Helder en gestructureerd kunnen rapporteren;

 • Innovatief kunnen handelen, gestelde randvoorwaarden, kaders en eisen in acht nemend

 • Initiatief tonend en proactief met uitstekende sociale vaardigheden

Gevraagde werkervaring

 • Projectcontrol

 • Inkoop- en aanbestedingtrajecten.

 • 5 jaar recente ervaring in de rol als manager projectbeheersing waar je gewerkt hebt aan complexe projecten.

 • Ervaring met het werken in een IPM-team is een pre.

 • De werkzaamheden in het landelijk gebied en meer specifiek voor de natuurontwikkeling zijn voor jou bekend terrein.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  26-11-2015 08:30
  Plaats
  Groenlo

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-11-2015 21:45
  Plaats
  Enschede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  30-11-2015 14:17
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten