Kostendeskundige

Intermediair
OneStopSourcing BV
Geplaatst op
25-11-2015
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
80
Op locatie
Zwolle
Reacties
0
Bekeken
434
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten
  • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Voor een eindklant in Zwolle zijn we opzoek naar een Kostendeskundige. De opdracht loopt vanaf 4 januari 2016 tot 31 december 2016. Het betreft een opdracht voor 36 uur per week.

Knock-out criteria

  1. HBO+ opleiding bosbouw, civiele techniek, landschapsinrichting, natuurontwikkeling of vergelijkbaar

  2. Minimaal 3 jaar ervaring met het maken en toetsen op basis van de standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK)

  3. Minimaal 5 jaar werkervaring in een projectmatige omgeving, op projecten betreffende landschappelijke inrichting en natuurontwikkeling

Situatieschets organisatie
De eenheid Project- en Programmamanagement is er op gericht om in opdracht van
opdrachtgevers (bestuurlijk / ambtelijk) of opdrachtnemers provinciale opgaven te
realiseren. De eenheid kent twee teams, Projecten (PPMP) en Grondzaken (PPMG). Het team
PPMG werkt als opdrachtnemer van projecten en programma’s. PPMG is daarnaast, vanuit
haar reguliere taak, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het grondbeleid, het beheren
van de grondvoorraad en het voeren van risicomanagement op de provinciale gronden. De
functie valt binnen het team PPMP, dat hoofdzakelijk bestaat uit programmaleiders,
projectleiders en projectsecretarissen. Zij geven uitvoering aan een aantal grote provinciale
projecten en programma’s zoals Ontwikkelopgave EHS/Natura2000, IJsseldelta Zuid,
Innovatiedriehoek, Ruimte voor de Vecht en realisatie van Kwaliteit van Overijssel. Deze
programma’s zijn direct gerelateerd aan de kerntaken van de klant op het gebied van
onder andere Ruimtelijke Ordening, Natuur, Economie en Milieu

Projectteam
De Ontwikkelopgave EHS/Natura2000 wordt aangestuurd vanuit een programmabureau, de
projecten worden bemenst vanuit een projectenbureau. Het programma is ingericht via
Integraal Project Management (IPM)-rollen, zowel op programmaniveau als binnen de
projecten. We onderscheiden de rollen van managers kennis/techniek, omgeving en contract,
naast projectbeheersing en projectmanagement. Grondzaken is toegevoegd aan deze IPM-
rollen en heeft een aparte plek gekregen binnen het programma.

Inhoud van het project
De klant staat de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk gebied,
de Ontwikkelopgave EHS/Natura2000. Via dit programma wordt uitvoering gegeven aan de
maatregelen die nodig zijn voor een goed evenwicht tussen economie en ecologie in 24
Natura2000-gebieden. Het wettelijk kader bestaat uit de Wet PAS, Programmatische Aanpak
Stikstof en de Europese regeling Natura2000. De maatregelen moeten er toe leiden dat de
natuurkwaliteit wordt verbeterd, soortendiversiteit wordt beschermd en de effecten van de
stikstofuitstoot van bestaande activiteiten (b.v. landbouw en verkeer) op de natuur worden
verminderd. Deze vermindering geeft vervolgens weer (wettelijke) ruimte voor het toestaan van
uitbreiding of nieuwe activiteiten in het landelijke gebied.

Voor de vormgeving van de maatregelen en de uitvoering ervan is draagvlak in het betreffende
gebied nodig. Hiertoe worden de relevante partijen betrokken bij de planvorming via een
gebieds(ontwikkelings)proces.

De klant werkt daarbij intensief samen met haar partners in het landelijk gebied. Soms
stuurt de klant een gebiedsproces aan, en soms doet een van de partners dat.

Projectfasering
2015 – 2021 1e fase

Functieomschrijving
De Kostendeskundige is er voor verantwoordelijk dat binnen de
gebiedsprojecten een deugdelijke kostenraming volgens de SSK-methodiek wordt opgesteld.
Meestal zal een extern advies-/ingenieursbureau deze ramingen maken. De SSK-raming vormt
de basis voor de realisatiefase. Dan worden opdrachten op de markt gezet, en
subsidiebeschikkingen gemaakt.

Je ontwikkelt kostennormen en kengetallen die als basis voor de raming kunnen dienen en ten
behoeve van een toetskader.

Je adviseert inzake ontwerpen en je beoordeelt contracten. Je onderbouwt
begrotingsvoorstellen, je toetst ramingen opgesteld door externe bureaus en je stelt
verwervingsramingen vast voor aanbestedingen en prijsaanbiedingen.

Als lid van het aanbestedingsteam breng je kosten- en marktkennis in bij aanbestedingen.
Daarnaast geef je kostentechnische adviezen en adviseer je over correcte procedures op het
gebied van contractering en rechtmatigheid.

Met marktpartijen (ingenieursbureaus, adviseurs, aannemers, leveranciers) onderhandel je over
commerciële prijzen, in nauwe samenwerking met de projectleider en contractmanager.

Bij het opzetten van het normen- en toetsingskader en de beoordeling van aangeleverde SSK-
ramingen werk je nauw samen met de projectleider Onderzoeksprogramma, die vanuit het IPM-
gebied Kennismanagement werkt. Hij zorgt vanuit de technische invalshoek voor een goede
invulling van de maatregelen binnen het project.

De Kostendeskundige rapporteert aan de manager Programmabeheersing.

Gevraagde opleidingen
HBO+ relevante opleiding, zie knock-out criterium 1.

Gevraagde kennis
SSK-methodiek, inhoudelijke kennis van het landelijk gebied, landschappelijke inrichting en
natuurbeheer, kennis van de markt van adviseurs en aannemers op dit terrein, vaardigheid in
het interpreteren van financiële modellen. De uitgangspunten van GOKIT kennen geen
geheimen voor je.

Gevraagde werkervaring
Projectmatig werken, SSK-methodiek, inkoop- en aanbesteding. Zie verder hierboven.
Aanvullingen en/of bijzonderheden

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten